hirdetés
2023. március. 29., szerda - Auguszta.
hirdetés
hirdetés

Játékszabályzat

 

Kérjük, hogy a szabályzatot figyelmesen olvassa el, és csak akkor vegyen részt a játékban, ha az itt leírtakkal egyetért. A játékban való részvétel úgy minősül, hogy azt itt leírtakkal maradéktalanul egyetért, és azokat elfogadja.

 

A Professional Publishing Hungary Kiadó Kft. játékot hirdet az Pharma Tribune szaklap olvasói számára „Nyereményjáték” címmel.


A játék időtartama: 2014. augusztus 15 - 2014. szeptember 30.


Sorsolás: 2014. október 3.

Eredményhirdetés: 2014. október 3.

A játék menete: Tudásalapú nyereményjátékot hirdetünk meg a Professional Publishing Hungary Kiadó Kft. Pharma Tribune olvasói között. A játékban feltett kérdéseket hiánytalanul kitöltők között kisorsolunk 36 db nyertest, aki megnyerik az alábbi nyeremények egyikét.

A nyertesek a jogosultak közül kerülnek ki. A sorsolás a véletlenszerűség elvének eleget tevő húzással történik, melyeknek helye a Professional Publishing Hungary Kiadó Kft. székhelye.


Kik vehetnek részt a játékban?

A játékon azon Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, 18. életévüket betöltött, természetes személyek, felhasználók vehetnek részt, akik a Pharma Tribune szaklapot kézhez kapják.


Nyeremények:

-         1db, 3 nap, két éjszakás wellness hétvége a balatonfüredi Hotel Margarétában

-         5 db, 6 hónapos, 3 lapszámra szóló Üzlet&Pszichológia magazin előfizetés

-         30 db termoszbögre

A nyerteseket e-mailben értesítjük, amelyben a nyeremény átvételének pontos feltételeiről, helyszínéről és határidejéről is tájékoztatást kapnak. A nyertes által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, email-cím elírás stb.) a Professional Publishing Hungary Kiadó Kft. semmiféle felelősséget nem vállal.

Amennyiben a nyertes nem tart igényt, vagy nem jelentkezik a nyereményért, vagy nem felel meg a játékszabályban leírt feltételeknek, arra az esetre, további pótnyertest sorsolunk ki.

Az elsőnek kihúzott pótnyertest illeti a nyeremény, ha az eredeti nyertessel valamelyik fent említett probléma áll fenn. Amennyiben az első pótnyertes sem felel meg a feltételeknek, abban az esetben második pótnyertest illeti a nyeremény.


Személyes adatok kezelése:

A kérdőívet kitöltő olvasók a kérdőív hiánytalan kitöltésével és aláírásukkal hozzájárulnak, hogy a Professional Publishing Hungary Kiadó Kft. a személyi adataikat és személyes jellegű információikat (név, e-mail cím) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglalt célból, valamint marketingtevékenysége és a Nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára. További harmadik személyeknek a Professional Publishing Hungary Kiadó Kft. ezen információkat nem adja tovább. A Professional Publishing Hungary Kiadó Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli. Az a rajongó, olvasó, aki a jövőben nem kíván névre szóló kereskedelmi ajánlatot kapni, adatai törlését kérheti az terjesztes@pphungary.hu e-mail címen. A Professional Publishing Hungary Kiadó Kft. adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-50057/2012.


Kik nem vehetnek részt a játékban?

A Nyereményjátékon NEM vehetnek részt az alábbi személyek: a Professional Publishing Hungary Kiadó Kft. tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.); egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.


Felelősség kizárás

A Nyereményjátékok hiányosságáért, értesítési késedelemért a Professional Publishing Hungary Kiadó Kft. nem vállal felelősséget. A résztvevők az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Professional Publishing Hungary Kiadó Kft.-nek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a résztvevőt terheli. A nyeremények átadására csak abban az esetben van lehetőség, ha a nyertes a Professional Publishing Hungary Kiadó Kft. -nek adott adatkezelési jogosultságot nem vonja vissza.

A Professional Publishing Hungary Kiadó Kft. a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes ilyen igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával szemben érvényesítheti.

A Professional Publishing Hungary Kiadó Kft. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékokban való részvétel során, a Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A játék szervezője Professional Publishing Hungary Kiadó Kft. az esetleges hibás, valótlan adatokért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú kérdőívkitöltés helyességének elbírálására a jogot a játék szervezője fenntartja magának.

A nyeremények készpénzre nem válthatók.

A Professional Publishing Hungary Kiadó Kft. fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására illetve kiegészítésére.

hirdetés
hirdetés
hirdetés

Úgy tűnik, hogy a TikTok és a többi közösségi platform a gyógyszerhiányt megoldani nem tudja, a hiány előidézésében és az indulatok korbácsolásában betöltött szerepük azonban kétségtelen és más módszerekkel alig helyettesíthető.