hirdetés
hirdetés
2022. augusztus. 12., péntek - Klára.
hirdetés

Mi tudható a Patika Hitel -és Tőkeprogramról?

Hamarosan 500 gyógyszertár kerül lépéskényszerbe, ugyanis esetükben 25 százaléknál alacsonyabb a patikát működtető cégben a gyógyszerészek tulajdonrésze. 

hirdetés

A Magyar Gyógyszerészi Kamara Küldöttközgyűlésén elhangzott tájékoztatás szerint jelenleg 2330 körüli közforgalmú gyógyszertár működik Magyarországban. Ezek közül közel 500 gyógyszertár 25% alatti gyógyszerészi tulajdonhányaddal (átlagosan 6,3%-os gyógyszerészi tulajdonhányad), kb. 840 gyógyszertár 50% alatti gyógyszerészi 
tulajdonhányaddal (átlagosan 30,6%-os gyógyszerészi tulajdonhányad) működik.

Közel 400 gyógyszertár sorolható lánchoz (2 nagy és 4-6 közepes cégcsoport), a többi tulajdonosi összetétel vegyes (családi, egyéb kisebb befektetők). Ezen gyógyszertárak nagy része kis-, és nagyvárosokban működik, 5000 fő alatti településen mindösszesen 38 olyan gyógyszertár van ahol a 25%-os gyógyszerészi tulajdon nem biztosított. Ezek jellemzően nem lánchoz tartoznak, így további működtetésük a pénzügyi (patika) alappal nagy valószínűséggel rendezhető. A fentiek alapján nagy biztonsággal kijelenthető, hogy ellátási probléma a „tulajdonosi előírások” végrehajtása során nem valószínű. 

A Patika Hitelprogramban már meglévő, működő, vagy kiválással újonnan létrejött gyógyszertárat működtető társaságban kell a „gyógyszer-gazdaságossági törvényben” meghatározott természetes személyeknek üzletrészt vásárolni, vagy tőkeemeléssel meghatározott mértékű üzletrészt szerezni. Ilyen típusú hitel eddig nem volt a kereskedelmi bankok ajánlatában.

 Patika Hitelprogram

A Magyar Fejlesztési Bank vállalkozásfejlesztési programja keretében a Humán-egészségügyi ellátást szolgáló beruházási célok közé kerül a Patika Hitelprogram, amelynek főbb jellemzői a jelenlegi tervek szerint a következők:
- a rendelkezésre álló összeg 10 milliárd Ft. Kereskedelmi bankokon keresztül igénybe vehető, úgynevezett refinanszírozott hitel;
- a „gyógyszer-gazdaságossági törvényben” meghatározott természetes személyek vehetik  igénybe, közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozásban üzletrészvásárlásra, illetve törzstőke emelésre, a 25%, illetve 50% feletti gyógyszerészi tulajdonosi részesedés biztosítására. A Patika Hitelprogramban a gyógyszerésznek lehetősége van akár két  részletben is ugyanazon gyógyszertárra vonatkozóan hitelt igényelnie;
- a hitel egyedi mértéke minimum 5 millió forint, maximuma pedig 60 millió forint. A hitel várható kamata 9-10%, melyhez maximum 7%, automatikus állami kamattámogatás jár. Ez alapján a kamat gyógyszerészeket terhelő része 2-3%, míg a teljes összeg lehívása 
esetén az éves költségvetési kamattámogatás 2014. évtől max. 700 millió forint;
- a hitel futamideje maximum 10 év, törlesztési türelmi idő opcionálisan 1 év, az önrész 
mértéke 10%. A hitel törlesztését a gyógyszertárat működtető társaság átvállalhatja;
- a hitelképesség vizsgálatát a kereskedelmi bankok egységes szempontrendszer alapján, 
saját szabályzatuk szerint végzik;
- a tulajdonváltási ügylet civil felek üzleti alapon létrejött megegyezésén alapul. Ugyanakkor a kamattámogatott hitel maximumának meghatározása – az állami támogatás miatt – egységes képlet alapján történik: 30% súllyal szerepel az adott vállalkozás saját tőkéje és 70% súllyal az öt éves, diszkontált eredménytermelő képessége;
- a jogszabály garanciális elemeket is be kíván építeni arra, hogy a társasági szerződés 
tervezetben rögzített tulajdoni arányok és a tulajdonosi jogok gyakorlásának mértéke nem 
térhet el egymástól (pl.: szavazati arány, nyereségrészesedés)

Patika Tőkeprogram

Alternatív megoldás a Patika Tőkeprogram igénybevétele, amely szintén a gyógyszertárat 
üzemeltető gazdasági társaság meglévő üzletrészének megvásárlására, illetve törzstőke emelés 
révén az újonnan kibocsátott üzletrész megszerzésére irányul. A konstrukcióban a 100% 
állami tulajdonú Kisvállalkozás Fejlesztési Pénzügyi Zrt (KvfP Zrt) vesz részt. A Részvénytársaság a gyógyszerész megbízásából eszközöl befektetést a gyógyszertárat működtető társaságban, melyet a gyógyszerész a futamidőn belül, opciós jogával élve, a felhalmozott hozammal együtt vásárolja meg.
A Patika Tőkeprogram főbb jellemzői a jelenlegi tervek szerint a következők: 
- a tőkebefektetés összege minimum 10 M Ft, maximum a mindenkori de minimis érték 
felső határa (jelenleg 200.000 EUR/3 év);
- a KvfP Zrt. befektetésével a jegyzett tőkéjét megemeli, vagy már meglévő üzletrészt 
vásárol meg. Tulajdoni részesedésének maximális mértéke 49% lehet, tehát kisebbségi 
tulajdont szerez, a futamidő 5 év, a türelmi idő a tőkére és a hozamra egyaránt 3 év,
- a tőke visszavásárlása a 3., a 4. és az 5. év végén, a felhalmozott hozammal együtt
esedékes. Előtörlesztés bármikor, bármilyen összegben, külön díjtétel felszámítása nélkül, 
a futamidő alatt a KvfP Zrt. üzletrészre fizetett osztalék beszámít az opciós vételárba;
- a hozam fizetése a tőke visszavásárlás időpontjaiban, a 3., 4. és 5. év végén esedékes;
- az előző konstrukciónak megfelelően a KvfP Zrt. által vásárolt üzletrész maximum 
értékének meghatározására egységes képlet áll rendelkezésre, amelyben ugyancsak 30% 
súllyal szerepel az adott vállalkozás saját tőkéje, és 70% súllyal az öt éves, diszkontált 
eredménytermelő képessége;
- a garanciális elemek (tulajdoni arányok és a tulajdonosi jogok gyakorlásának egysége) itt is beépítésre kerül.

(forrás: www.mgyk.hu)
hirdetés
Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
hirdetés