hirdetés
hirdetés
2022. augusztus. 16., kedd - Ábrahám.
hirdetés

Gyógyszerészeket érintő jogszabály-módosítások

A Magyar Közlöny június 28-ai számában a gyógyszerforgalmazást és az utazási költségtérítést érintő egyes kormányrendeletek módosításáról rendelkeztek, írja a Magyar Gyógyszerészi Kamara.

hirdetés

1. Működési célú támogatás

A rendelet módosítja a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet 6/C.  § (2a) bekezdését, melyben a „8 millió” szövegrész helyébe a „9 millió” szöveg lép módosítása. E szerint a fiókgyógyszertárral is rendelkező, egy adott település vagy egy település közigazgatási egységéhez csatolt, de földrajzilag és építészetileg elkülönülő településrész gyógyszerellátását egyedül biztosító közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozás, ha a tárgyévet megelőző év január 1-je és június 30-a közötti időszakra, közfinanszírozott gyógyszerek értékesítéséből számított árréstömege nem haladja meg a 9 millió forintot, negyedévente fiókgyógyszertáranként havi 60 ezer forint támogatásban részesül, ha azt az elsőfokú állami adóhatóságnál kérelmezi. A támogatás csak abban az esetben vehető igénybe, ha a fiókgyógyszertár egész évben biztosítja a lakosság gyógyszerellátását.

A módosítás azt a koherenciazavart rendezi, amely azt követően állt elő, hogy a 2021. december 22-én megjelent 757/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet a vissza nem térítendő működési célú támogatásra jogosult közforgalmú gyógyszertárak esetében az addigi 8 millió forintos összeghatárt felemelte 9 millió forintra, de a módosítás nem terjedt ki a fiókgyógyszertárat is működtető gyógyszertárak esetében a fiókgyógyszertárhoz kapcsolódó havi 60 ezer forintos vissza nem térítendő támogatásra. Igy ezen túl azok a működési célú támogatásra jogosult, fiókgyógyszertárat is működtető gyógyszertárak is megkaphatják a fiókgyógyszertárra jutó 60 ezer forintos havonkénti támogatást, amelyek 2021. I. félévében 8 és 9 millió forint közötti közfinanszírozott gyógyszerértékesítésből származó árréstömeget realizáltak. A módosítás július 2-án lép hatályba.

2. Gyógyszertárlétesítési pályázat

A gyógyszertárak létesítésének és működtetésének részletes szabályairól szóló 422/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése új g) ponttal egészül ki. E szerint a Gyftv. 49. § (2) bekezdése szerinti pályázati kiírás tartalmazza „g) a Gyftv. 49.  § (2a) bekezdése szerint a településen létesítési engedéllyel rendelkező közforgalmú gyógyszertár működési engedélyének véglegessé válását megelőzően újabb pályázat kiírása esetén a korábban elbírált pályázat alapján létesítendő közforgalmú gyógyszertár létesítési engedélyében rögzített címét.”

A módosítás értelmében abban az esetben, ha az OGYÉI új gyógyszertár létesítésére pályázatot ír ki és az adott településen lesz olyan gyógyszertár, amely létesítési engedéllyel rendelkezik, de működési engedélyét még nem kapta meg, a pályázatnak a korábban elbírált pályázat alapján létesítendő közforgalmú gyógyszertár létesítési engedélyében rögzített címét is tartalmaznia kell. Erre annak a jogbizonytalanságnak a megszüntetése érdekében van szükség, hogy a pályázó tisztában legyen azzal, hogy az adott településen hol fog nyílni új közforgalmú gyógyszertár, amelynek helyét a távolságkorlátok miatt mindenképpen célszerű ismernie.

3. Módosul

– az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek egyedi rendelésének és felhasználásának engedélyezéséről szóló 448/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti engedélyezés, illetve kereskedelmi forgalomba hozatal előtti hatósági eljárás, valamint

– az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozatalának és gyártásának engedélyezéséről szóló 450/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet, mely szerint azokat a gyógyszerformákat és tevékenységeket, amelyekre nézve gyógyszergyártási engedély kérhető, az OGYÉI a honlapján közzéteszi – hívja fel a figyelmet a módosításokra az MGYK.

hirdetés
Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
hirdetés