hirdetés
hirdetés
2022. augusztus. 12., péntek - Klára.
hirdetés

Csökkentik a vízben a gyógyszerhatóanyag koncentrációt

Csökkenhet a mikroszennyeződések koncentrációja, ezáltal javulhat a felszíni vizek minősége az ELTE Természettudományi Kar Környezettudományi Kooperációs Kutatóközpont szakembereinek közreműködésével fejlesztendő víztisztító berendezés és új víztisztítási technológiák kidolgozásával.

hirdetés

Az ELTE TTK Környezettudományi Kooperációs Kutatóközpont vezetésével létrejött konzorcium „Innovatív fotooxidációs víztisztítási technológia kidolgozása szerves mikroszennyezők eltávolítására biológiai úton tisztított szennyvizekből” címmel nyert támogatást a Nemzeti Versenyképességi és Kiválósági Program keretében.  A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 677,14 millió Ft összköltséggel.

A felszíni vizekbe kibocsátott, biológiai úton tisztított kommunális szennyvizek szerves mikroszennyezőket tartalmazhatnak, azok biológiai úton történő lebontásának korlátozott volta miatt. A szennyvízkezelő telepre befolyó, valamint a kezelt, elfolyó víz elemzése alapján bebizonyosodott, hogy több, vényköteles és szabad forgalmú humán gyógyszer hatóanyagának koncentrációja nem csökken jelentős mértékben a szennyvízkezelés során. A tervezett fejlesztés eredményeképpen megvalósított technológia a potenciális környezeti veszélyt jelentő szerves mikroszennyezők koncentrációjának csökkentésével hozzájárul a felszíni vizek, mint befogadók minőségének javításához, a vízi ökológiai rendszer és az ivóvízbázisok védelméhez.

A nyertes pályázatban lehetőség nyílik a szerves mikroszennyezők koncentrációjának meghatározására GC-MS/MS és LC-MS/MS módszerek kidolgozásával, amelyek lehetővé teszik a technológiafejlesztés folyamatos kontrollját. Titándioxid és ózon együttes alkalmazásával, UV fénnyel végzett, nagyhatékonyságú foto-oxidációs eljárás kidolgozását és demonstrációs ipari megvalósítását is tartalmazza az uniós támogatásból megvalósuló projekt, a biológiai úton tisztított szennyvizek kezelésére. A TiO2 fotokatalizátor különlegesen hatékony a szennyvizek fertőtlenítésére, az ózon fotolízisével pedig nagyon eredményesen végezhető el a szennyvizek szerves szennyezőinek degradációja és eltávolítása. Jelentős szinergikus hatás érvényesülését írták le a szakirodalomban a két módszer kombinálásakor. A projektben résztvevők laboratóriumi körülmények között kivitelezett kísérletekben meg kívánják határozni a titán-dioxid alkalmazásán alapuló fotokatalitikus oxidáció hatásfokát néhány, a kémiai tulajdonságok által befolyásolt biológiai lebonthatóság és a piaci forgalom alapján kiválasztott vegyület esetében. A következő lépésben a katalizátort hordozón rögzítik, ezáltal utat nyitva a konténerbe történő telepítésnek. A konténerbe építhető fotokatalitikus reaktorban egy új, a projektben kifejlesztett, vákuum-UV tartományban is emittáló fényforrást alkalmaznak.

A projekt konkrét eredményeként konténeres víztisztító berendezés készül el, amely kistelepülések szennyvíztisztító telepeiről gyakran kis vízhozamú befogadókba (patakok) juttatott, tisztított szennyvizek utókezelését, a szerves mikroszennyezők hatékony eltávolítását biztosítja. Későbbiekben alkalmazhatóvá tehető ivóvizek fertőtlenítésére és további tisztítására is.

A projekt eredményeként 2 új munkahely jön lére. A konzorcium tagjai az Eötvös Loránd Tudományegyetemen kívül az Inwatech Környezetvédelmi Kft, a LightTech Lámpatechnológiai Kft, valamint az MTA Természettudományi Kutatóközpont. A projektben felvázolt célokat a konzorciumi partnerek saját telephelyeiken valósítják meg.

A projektről bővebb információ a kkkk.elte.hu oldalon olvasható.

(forrás: ELTE, PharmaOnline)
hirdetés
Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
hirdetés