2023. február. 06., hétfő - Dorottya, Dóra.

Levélváltás a nagykereskedők és a kamara között

Válaszoltak a nagykereskedők arra a felvetésre, melyet a kamara elnöksége és az MGYK Területi Elnökök Értekezlete tett közzé egy nagykereskedői kezdeményezéssel kapcsolatban.

 

Tisztelt dr. Hankó Zoltán Elnök Úr, Tisztelt dr. Nyíri László elnök Úr!

 

Eljutott hozzám a „Nyílt levél a gyógyszer-nagykereskedők, gyógyszertári beszállítók részére!” címmel készült levelük.

Az elején szeretném tisztázni, mint a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetségének elnöke, hogy nincs tudomásom arról, hogy mely nagykereskedők / beszállítók hogyan, milyen formában tervezik kezelni a jogszabályi környezet miatt át nem hárítható költségeik drámai megnövekedését.: a Szövetségen belül ez, s az ilyen jellegű kérdések, a Versenytörvénynek megfelelően nem kerülnek / nem kerülhetnek szóba. (Ezt Nyíri elnök úr, mint a VIRIDIS-PHARMA FB tagja pontosan tudja!)

A „Nyílt levél”-ben szereplő utalásokból valószínűsíthető, hogy Önök a Hungaropharma Zrt. által kiküldött levélre hivatkoznak. Engedjék meg, hogy ezekre a felvetésekre válaszoljak:

-  a gyógyszer-nagykereskedők, ahogy a szektor más szereplői valamennyien - mindent megtesznek azért, hogy a nehéz, s kiszámíthatatlan körülmények között is biztosítsák a zavartalan gyógyszerellátást, azaz, a Hungaropharma esetében pl.

  • megfelelő raktárkészletet tartunk, hogy abban az esetben, ha a gyógyszertárban nincs adott termék készleten, haladéktalanul kiszállítsuk azt a megrendelő gyógyszertárnak;
  • naponta többször szállítunk;
  • folyamatosan rövidítjük azt az időt, ami a rendelés leadása és a megrendelés gyógyszertárba érkezése között eltelik;
  • mindent megteszünk annak érdekében, hogy a hiánycikkeket beszerezzük alternatív forrásokból, s csökkentsük a hiányhelyzetek hatását.

A magyarországi gyógyszer-nagykereskedők – köztük a Hungaropharma – által nyújtott gyógyszer logisztikai szolgáltatások messze-messze meghaladják a vonatkozó állami előírásokban meghatározott szintet, sőt nemzetközi összehasonlításban is elől járnak. Ennek a patikai kiszolgálási rendszernek a teljes költségét a nagykereskedők fedezik. A részben már bekövetkezett, de még inkább az előrevetíthető további jelentős költségnövekedés mellett kérdésessé válik ezeknek a szolgáltatási teljesítményeknek a mennyiségi és minőségi fenntartása. Az Önök által nehezményezett „szolgáltatásfenntartási díj” célja a fenti szolgáltatási szint fenntartása, azaz a Hungaropharma nem a patikai (és így a lakossági) kiszolgálás szintjét kívánja lefaragni egy esetleges jelentős üzemanyag költség emelkedés bekövetkezése esetén, hanem a költségek egy töredékét a gyógyszertárakkal kívánja megosztani.

Engedjék meg, hogy azt is jelezzem, hogy a Hungaropharma Zrt. az elmúlt években megtermelt nyereségének jelentős részét visszaforgatta magyar gyógyszerellátás fejlesztésére, s olyan beruházásokat valósított meg, illetve olyan beruházásai vannak folyamatban, amelyek a Covid-19 védekezés során biztosították pl. a vakcinák disztribúcióját, s a zavartalan gyógyszerellátást az egészségügyi válsághelyzet során is.

Bízom abban, hogy a jelenlegi nehéz helyzetben a közös feladat, a magyar lakosság gyógyszerellátása, a kölcsönös – partneri együttműködésünk során méltán megszolgált – bizalom, és megértés vezeti a Kamara vezetőinek lépteit, és maguk is támogatják az elért gyógyszerellátási eredmények, illetve lakossági kiszolgálási szint megőrzését!

 

Budapest, 2022. 06. 29.

dr. Feller Antal

vezérigazgató, Hungaropharma Zrt.

 

Az előzmény: az MGYK nyílt levele

Tisztelt Nagykereskedők!

(...) A Magyar Gyógyszerészi Kamara hosszú ideje dolgozik azon, hogy ezen a szabályozott egészségügyi piacon a patikák gazdálkodási lehetőségei javuljanak, mert különben zavarokkal kell számolni a közvetlen lakossági gyógyszerellátás rendszerében. A gyógyszertáraknak a támogatott gyógyszerek árrésszabályozása és a forgalomnövelés korlátjai miatt nincs lehetőségük betegeik felé a költségnövekedés áthárítására. Így különösen negatívan érinti őket, ha azzal kell szembesülniük, hogy a gyógyszernagykereskedők „szolgáltatásfenntartási díj” formájában vagy más módszerrel jelentős plusz költségeket terhelnek saját gazdálkodásuk javítása és nyereségességük növelése miatt különösen azokra a kisebb forgalmú, független gyógyszertárakra, amelyek jelenleg is nehéz gazdasági helyzete ezáltal kezelhetetlenné válik!

Mindezekre tekintettel elvárjuk, hogy a gyógyszernagykereskedők olyan megoldásokat alkalmazzanak szolgáltatási alaptevékenységük problémamentes biztosítására, amelyek sem „szolgáltatásfenntartási díj” kivetésével, sem más eszközökkel a gyógyszertárakra nem rónak további anyagi terhet, közölte 2022. június 23-i levelében az elnökség és a Területi Elnökök Értekezlete nevében Hankó Zoltán és Nyíri László.

(forrás: Hungaropharma Zrt.)

Úgy tűnik, hogy a TikTok és a többi közösségi platform a gyógyszerhiányt megoldani nem tudja, a hiány előidézésében és az indulatok korbácsolásában betöltött szerepük azonban kétségtelen és más módszerekkel alig helyettesíthető.