2023. február. 05., vasárnap - Ágota, Ingrid.
hirdetés

A koenzim Q10-szelén kombináció hosszú távú hatása idősek cardiovascularis mortalitására

A szervezetünk „emlékszik”

A szelén és a koenzim Q10 az emberi szervezet gyakorlatilag minden sejtjében előfordul, szerepük kiemelt az oxidatív stressz csökkentésében. Egy svéd lakossági tanulmányban idős emberek cardiovascularis mortalitását vizsgálták, és a követés még 10 év után is meglepetéssel szolgált.

A szelén nyomelemként minden élő sejtben megtalálható. A legfontosabb szeléntartalmú fehérjék a glutation-peroxidázok, tioredoxin-reduktáz és a szelenoprotein-P. Ezek a vegyületek tulajdonképpen az oxidatív stressztől védenek. Bár a koszorúér-betegségben észlelt endothelfunkció-zavar kialakulása oxidatív stresszként is értelmezhető, az ischaemiás szívbetegség és a hiányos szelénbevitel közötti összefüggés ellentmondásos eredményeket adott, ezért e témában még bőséges tapasztalatot kell szerezni (1). A talaj szeléntartalma kontinensenként, sőt ezen belül régiónként is eltér, emiatt a szelénbevitel Európában átlagosan kb. 40 µg/nap, az USA-ban férfiakban 134 µg/nap, nőkben 93 µg/nap (2). Az európai nagyobb mortalitás és a kisebb szelénbevitel, illetve nagyobb regionális cardiovascularis mortalitás és az alacsonyabb plazma-szelénkoncentráció között korábban már tártak fel összefüggést (3, 4). A szelénbevitel túlzott csökkenése a glutation-peroxidáz enzim hiányát vagy hiányos működését eredményezi, és ezért olyan peroxidációs folyamatok indulnak be, amelyek szívizomgyulladáshoz, szívizomnekrózishoz, végül halálhoz vezethetnek. A kórképet Kína egyik tartományáról Keshan-kórnak, Keshan-cardiomyopathiának nevezték el (5).

A koenzim Q10 (CoQ10, redox állapota szerint ubikinon, ubikinol vagy ubiszemikinon) zsíroldékony, vitaminszerű anyag, amely az eukarióta sejtekben általában megtalálható. Erre utal az „ubi” előtag (ubiquitus: mindenhol jelen lévő), a „Q” vagy a „kinon” pedig a kémiai szerkezetére, vagyis arra, hogy a kinonmolekulához 10 db ismétlődő izoprenilegység tartozik. Az emberi életműködéshez szükséges energiatermelés nagyobbik részéért felelős oxidatív sejtlégzésben elektronátadóként vesz részt. A táplálékkal kerül be a szervezetbe, de ez a szükségletet általában nem fedezi, ezért endogén szintézise is erőteljes. Az endogén szintézis azonban kb. 20 éves kortól fokozatosan csökken (6). A CoQ10 hiánya szerepet játszhat számos klinikai betegségben, például szívelégtelenségben és magasvérnyomás-betegségben. A CoQ10 biztonságos terápiakiegészítőnek tűnik a hypertonia és a szívelégtelenség kezelésében, valamint cardiovascularis prevencióban (7–10).

A KiSel-10 tanulmány 

A KiSel-10 (Intervention with Selenium and Q10 on Cardiovascular Mortality and Cardiac Function in the Elderly Population in Sweden) tanulmányban azt vizsgálták meg, hogy idős svéd lakosságban a CoQ10 és a szelén együttes alkalmazása a placebóhoz képest hogyan változtatja meg a cardiovascularis és az összhalálozást (elsődleges végpontok), továbbá az echokardiográfiával és a natriuretikus peptidekkel meghatározható szívfunkciókat (másodlagos végpontok) (10).

Egy 10 300 főt számláló, délkelet-svédországi járást, Kindát választották a vizsgálat helyszínéül, mert itt már 1998 óta folyamatosan követik a lakosság egészségi állapotának alakulását. A helybéliektől ezért nem volt idegen az újabb vizsgálatra való toborzás. Minden 70–88 év közötti egyént (n=1320) meghívtak a vizsgálatba, kétharmaduk a meghívást el is fogadta. Részletes kivizsgálást követően 443 egyénnek ajánlották fel a tanulmányban való részvételt. A beválasztás alapvető feltétele az önkéntesség, a Kinda Önkormányzathoz való tartozás és a vizsgálat tervezett időtartama alatti (4 év) várható együttműködés volt.

A lakosság egyik csoportja (n=222) placebót kapott, a másik (n=221) pedig napi 2×100 mg CoQ10 kapszulát (Bio-Quinon®) és napi 200 μg szerves kötésben levő szeléntablettát (SelenoPrecise®). A csoportokba beválasztás véletlenszerű volt. A vizsgálat költségeit a Pharma Nord Aps., az Östergötland Megyei Tanács, a Linköping Egyetem és a Svéd Kutatási Tanács támogatta, a szeléntablettákat és a CoQ10 kapszulákat a Pharma Nord Aps. adományozta.

A tanulmány végül 5,2 éven keresztül tartott. A betegeket 6 havonta ellenőrizték. Beválasztáskor és a vizsgálat végén végezték el az echokardiográfiát (ejekciós frakció), a biomarker-vizsgálatot (NT-proBNP) pedig beválasztáskor, majd 24 és 48 hónappal később.

A két csoport kiegyensúlyozott volt a vizsgálat kezdetekor a nem, életkor, anamnézis, cardiovascularis kockázati tényezők, társbetegségek, NYHA-stádiumok és gyógyszerelés tekintetében. Nem tért el az NT-proBNP átlagos szintje és a 40% alatti ejekciós frakciójú résztvevők aránya sem. A két betegcsoport között csupán az angiotenzinkonvertálóenzim-gátlók (ACE-gátló) szedését illetően adódott minimális különbség (aktív kar: n=35; 15,8%), placebokar: n=54; 24,3%).

A szív- és érrendszeri halálozás 28/222 (12,6%) volt a placebocsoportban és 13/221 (5,9%) az aktív szerrel kezelt csoportban, ami szignifikáns különbség (χ2: 5,97, p=0,015) és jelentős mértékű, 55%-os csökkenésnek felel meg. A placebóhoz képest az aktív szerrel kezelt csoport összhalálozásának csökkenése nem érte el a szignifikancia szintjét. Az NT-proBNP plazmakoncentrációja a placebocsoportban már a 24. hónapban is szignifikánsan magasabb volt, mint az aktívan kezelteké, és ez a különbség tovább nőtt a 48. hónapra (p=0,014). Echokardiográfiával is szignifikáns mértékben jobb szívfunkciót mértek a vizsgálat végén az aktív kezelést kapók között, mint a placebocsoportban (χ2: 4,57, p=0,03).  

A KiSel-10 tanulmányban alkalmazott CoQ10-szelén kombináció hihetetlenül jó választásnak bizonyult idős populációban a szív- és érrendszeri betegségek, elsősorban szívelégtelenség megelőzésére és kezelésére. A cardiovascularis mortalitásban elért 55%-os csökkenés jelentőségében hozzávetőleg kétszer jobb, mint a nagy ACE-gátló-, angiotenzinreceptor-blokkoló-, statin-, béta-receptor-blokkoló- vagy acetilszalicilsav-tanulmányok eredményei.

A KiSel-10 tanulmány tizedik születésnapja

Lehetőség nyílott arra, hogy a KiSel-10 tanulmányba bevont személyek sorsának alakulását a kezelés után is kövessék (11). A medián követési idő 3668 nap (tartomány: 348–4488), 10 év volt.

A tanulmány megkezdése után tíz évvel a szív- és érrendszeri mortalitás a placebocsoportban 86/222, az aktív karon 46/221 volt (χ2: 17,01, p<0,0001). Ez 38,6% vs. 20,8%-nak felel meg. Ha a Kaplan–Meier-görbe alapján sémásan ábrázoljuk a cardiovascularis mortalitás alakulását, akkor nagyon érdekes összefüggés tárul fel. Már az eredeti vizsgálat során is fel kellett figyelni arra, hogy a két csoport cardiovascularis (és teljes) mortalitása az idő múlásával egyre jobban eltér egymástól. A két mortalitási görbe a 600. nap után kezd szétválni, majd utána nem egymással párhuzamosan fut, hanem az „olló” folyamatosan nyílik. A kezelési időszak végül lezárult, a mortalitási görbék pedig azóta is folyamatosan távolodnak egymástól. Ez arra hívja fel a figyelmet, hogy az idős szervezet 5,2 éven keresztül való feltöltése szelénnel és nagy dózisú CoQ10-zel a metabolikus memória analógiájára igencsak megtérül.

A tízéves követés több más eredménnyel is szolgált. A cardiovascularis mortalitás kockázatának nagyságát Cox-féle regressziós analízis szerint értékelték. Kiderült, hogy az idősebbek, a dohányzók, a NYHA III. szívelégtelenség stádiumában lévők és az NT-proBNP-értékek legmagasabb negyedébe kerülők jártak legjobban a kezeléssel. Az aktív kezelésből mindkét nem egyaránt profitált, de a kedvező hatás nők körében kissé jobban érvényesült. Ez utalhat arra, hogy az idős nők szelén- és CoQ10-szintje a férfiakénál alacsonyabb. Diabetesben, koszorúér-betegségben, bármely NYHA-stádiumban egyaránt kedvezőnek bizonyult az aktív kezelés.  

A placebóhoz képest az aktívan kezelt csoportban tovább csökkent az összmortalitás is (98/221 vs. 120/222; χ2: 4,18 p=0,041), a malignus betegségekhez kapcsolható mortalitás pedig a két csoportban megegyezett (aktív kezelés: 20/221 vs. placebo 19/222; χ2: 0,03; p=0,86).

A szelén és a CoQ10 kedvező hatásának tisztázása jelenleg kutatási terület. Kézenfekvőnek tűnik az oxidatív stressz károsító hatásának csökkentése, hiszen mindkét molekula az antioxidáns védekező rendszer része. A KiSel-10 tanulmány tízéves követése, bár kis esetszámon történt, felhívja a figyelmet arra, hogy a szervezet jól „emlékszik” a kezelésre, és ez a mortalitási és morbiditási adatok további javulásában nyilvánul meg.

 

Nyilatkozat: Dr. Nagy Viktor részt vett a Q-SYMBIO-tanulmányban, a témához kapcsolódó utazási, publikációs és előadói támogatást kapott a Pharma Nord Aps.-tól.

 

Irodalom

1. Alissa EM, Bahijri SM, Ferns GA. The controversy surrounding selenium and cardiovascular disease: a review of the evidence. Med Sci Monit 2003;9:RA9-18.

2. Rees K, Hartley L, Day C, et al. Selenium supplementation for the primary prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev 2013;1:CD009671.

3. Lubos E, Sinning CR, Schnabel RB, et al. Serum selenium and prognosis in cardiovascular disease: results from the AtheroGene study. Atherosclerosis 2010;209:271–7.

4. Alehagen U, Johansson P, Bjornstedt M, et al. Relatively high mortality risk in elderly Swedish subjects with low selenium status. Eur J Clin Nutr 2015. doi:10.1038/ejcn.2015.92

5. Lei C, Niu X, Wei J, et al. Interaction of glutathione peroxidase-1 and selenium in endemic dilated cardiomyopathy. Clin Chim Acta 2009;399:102-8.

6. Turunen M, Olsson J, Dallner G. Metabolism and function of coenzyme Q. Biochim Biophys Acta 2004;1660:171–99.

7. Ho MJ, Bellusci A, Wright JM. Blood pressure lowering efficacy of coenzyme Q10 for primary hypertension. Cochrane Database Syst Rev. 2009 Oct 7;(4):CD007435.

8. Fotino AD, Thompson-Paul AM, Bazzano LA. Effect of coenzyme Q10 supplementation on heart failure: a meta-analysis. Am J Clin Nutr 2013 Feb;97(2):268–75.

9. Mortensen SA, Rosenfeldt F, Kumar A, et al; Q-SYMBIO Study Investigators. The effect of coenzyme Q10 on morbidity and mortality in chronic heart failure: results from Q-SYMBIO: a randomized double-blind trial. JACC Heart Fail 2014;2:641–9.

10. Alehagen U, Johansson P, Björnstedt M, et al. Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation: A 5-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Int J Cardiol 2013;167:1860–6.

11. Alehagen U, Aaseth J, Johansson P. Reduced Cardiovascular Mortality 10 Years after Supplementation with Selenium and Coenzyme Q10 for Four Years: Follow-Up Results of a Prospective Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Trial in Elderly Citizens. PLoS One 2015;10:e0141641.

Dr. Nagy Viktor
a szerző cikkei

(forrás: Medical Tribune)

cimkék

Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
hirdetés

Ajánlott

Miért vágyik a gyógyszerész szakma valós adatokra?

A modern gyógyszereknek a piacvezető státusz eléréséhez képesnek kell lenniük arra, hogy nagyrészt helyettesítsék a rendelkezésre álló kezeléseket a jobb hatékonyságuk, biztonságosságuk vagy kényelmük miatt. (x)

 

Az OGYÉI felfüggesztette a Milgamma bevont tabletta (OGYI-T-01596) elnevezésű gyógyszer 21H110 gyártási számú tételének forgalmazását, és visszagyűjti azt a gyógyszertárakból.

Az Egyesült Államok járványügyi hivatala (CDC) közölte, hogy a Pfizer új, emlékeztető vakcinája 65 évnél idősebb személyeknél növeli az agyvérzés kockázatát, írja az Index.

Jogszabályfigyelő

Úgy tűnik, hogy a TikTok és a többi közösségi platform a gyógyszerhiányt megoldani nem tudja, a hiány előidézésében és az indulatok korbácsolásában betöltött szerepük azonban kétségtelen és más módszerekkel alig helyettesíthető.