A koenzim Q10-szelén kombináció hosszú távú hatása idősek cardiovascularis mortalitására

A szervezetünk „emlékszik”

A szelén és a koenzim Q10 az emberi szervezet gyakorlatilag minden sejtjében előfordul, szerepük kiemelt az oxidatív stressz csökkentésében. Egy svéd lakossági tanulmányban idős emberek cardiovascularis mortalitását vizsgálták, és a követés még 10 év után is meglepetéssel szolgált.

hirdetés

A szelén nyomelemként minden élő sejtben megtalálható. A legfontosabb szeléntartalmú fehérjék a glutation-peroxidázok, tioredoxin-reduktáz és a szelenoprotein-P. Ezek a vegyületek tulajdonképpen az oxidatív stressztől védenek. Bár a koszorúér-betegségben észlelt endothelfunkció-zavar kialakulása oxidatív stresszként is értelmezhető, az ischaemiás szívbetegség és a hiányos szelénbevitel közötti összefüggés ellentmondásos eredményeket adott, ezért e témában még bőséges tapasztalatot kell szerezni (1). A talaj szeléntartalma kontinensenként, sőt ezen belül régiónként is eltér, emiatt a szelénbevitel Európában átlagosan kb. 40 µg/nap, az USA-ban férfiakban 134 µg/nap, nőkben 93 µg/nap (2). Az európai nagyobb mortalitás és a kisebb szelénbevitel, illetve nagyobb regionális cardiovascularis mortalitás és az alacsonyabb plazma-szelénkoncentráció között korábban már tártak fel összefüggést (3, 4). A szelénbevitel túlzott csökkenése a glutation-peroxidáz enzim hiányát vagy hiányos működését eredményezi, és ezért olyan peroxidációs folyamatok indulnak be, amelyek szívizomgyulladáshoz, szívizomnekrózishoz, végül halálhoz vezethetnek. A kórképet Kína egyik tartományáról Keshan-kórnak, Keshan-cardiomyopathiának nevezték el (5).

A koenzim Q10 (CoQ10, redox állapota szerint ubikinon, ubikinol vagy ubiszemikinon) zsíroldékony, vitaminszerű anyag, amely az eukarióta sejtekben általában megtalálható. Erre utal az „ubi” előtag (ubiquitus: mindenhol jelen lévő), a „Q” vagy a „kinon” pedig a kémiai szerkezetére, vagyis arra, hogy a kinonmolekulához 10 db ismétlődő izoprenilegység tartozik. Az emberi életműködéshez szükséges energiatermelés nagyobbik részéért felelős oxidatív sejtlégzésben elektronátadóként vesz részt. A táplálékkal kerül be a szervezetbe, de ez a szükségletet általában nem fedezi, ezért endogén szintézise is erőteljes. Az endogén szintézis azonban kb. 20 éves kortól fokozatosan csökken (6). A CoQ10 hiánya szerepet játszhat számos klinikai betegségben, például szívelégtelenségben és magasvérnyomás-betegségben. A CoQ10 biztonságos terápiakiegészítőnek tűnik a hypertonia és a szívelégtelenség kezelésében, valamint cardiovascularis prevencióban (7–10).

A KiSel-10 tanulmány 

A KiSel-10 (Intervention with Selenium and Q10 on Cardiovascular Mortality and Cardiac Function in the Elderly Population in Sweden) tanulmányban azt vizsgálták meg, hogy idős svéd lakosságban a CoQ10 és a szelén együttes alkalmazása a placebóhoz képest hogyan változtatja meg a cardiovascularis és az összhalálozást (elsődleges végpontok), továbbá az echokardiográfiával és a natriuretikus peptidekkel meghatározható szívfunkciókat (másodlagos végpontok) (10).

Egy 10 300 főt számláló, délkelet-svédországi járást, Kindát választották a vizsgálat helyszínéül, mert itt már 1998 óta folyamatosan követik a lakosság egészségi állapotának alakulását. A helybéliektől ezért nem volt idegen az újabb vizsgálatra való toborzás. Minden 70–88 év közötti egyént (n=1320) meghívtak a vizsgálatba, kétharmaduk a meghívást el is fogadta. Részletes kivizsgálást követően 443 egyénnek ajánlották fel a tanulmányban való részvételt. A beválasztás alapvető feltétele az önkéntesség, a Kinda Önkormányzathoz való tartozás és a vizsgálat tervezett időtartama alatti (4 év) várható együttműködés volt.

A lakosság egyik csoportja (n=222) placebót kapott, a másik (n=221) pedig napi 2×100 mg CoQ10 kapszulát (Bio-Quinon®) és napi 200 μg szerves kötésben levő szeléntablettát (SelenoPrecise®). A csoportokba beválasztás véletlenszerű volt. A vizsgálat költségeit a Pharma Nord Aps., az Östergötland Megyei Tanács, a Linköping Egyetem és a Svéd Kutatási Tanács támogatta, a szeléntablettákat és a CoQ10 kapszulákat a Pharma Nord Aps. adományozta.

A tanulmány végül 5,2 éven keresztül tartott. A betegeket 6 havonta ellenőrizték. Beválasztáskor és a vizsgálat végén végezték el az echokardiográfiát (ejekciós frakció), a biomarker-vizsgálatot (NT-proBNP) pedig beválasztáskor, majd 24 és 48 hónappal később.

A két csoport kiegyensúlyozott volt a vizsgálat kezdetekor a nem, életkor, anamnézis, cardiovascularis kockázati tényezők, társbetegségek, NYHA-stádiumok és gyógyszerelés tekintetében. Nem tért el az NT-proBNP átlagos szintje és a 40% alatti ejekciós frakciójú résztvevők aránya sem. A két betegcsoport között csupán az angiotenzinkonvertálóenzim-gátlók (ACE-gátló) szedését illetően adódott minimális különbség (aktív kar: n=35; 15,8%), placebokar: n=54; 24,3%).

A szív- és érrendszeri halálozás 28/222 (12,6%) volt a placebocsoportban és 13/221 (5,9%) az aktív szerrel kezelt csoportban, ami szignifikáns különbség (χ2: 5,97, p=0,015) és jelentős mértékű, 55%-os csökkenésnek felel meg. A placebóhoz képest az aktív szerrel kezelt csoport összhalálozásának csökkenése nem érte el a szignifikancia szintjét. Az NT-proBNP plazmakoncentrációja a placebocsoportban már a 24. hónapban is szignifikánsan magasabb volt, mint az aktívan kezelteké, és ez a különbség tovább nőtt a 48. hónapra (p=0,014). Echokardiográfiával is szignifikáns mértékben jobb szívfunkciót mértek a vizsgálat végén az aktív kezelést kapók között, mint a placebocsoportban (χ2: 4,57, p=0,03).  

A KiSel-10 tanulmányban alkalmazott CoQ10-szelén kombináció hihetetlenül jó választásnak bizonyult idős populációban a szív- és érrendszeri betegségek, elsősorban szívelégtelenség megelőzésére és kezelésére. A cardiovascularis mortalitásban elért 55%-os csökkenés jelentőségében hozzávetőleg kétszer jobb, mint a nagy ACE-gátló-, angiotenzinreceptor-blokkoló-, statin-, béta-receptor-blokkoló- vagy acetilszalicilsav-tanulmányok eredményei.

A KiSel-10 tanulmány tizedik születésnapja

Lehetőség nyílott arra, hogy a KiSel-10 tanulmányba bevont személyek sorsának alakulását a kezelés után is kövessék (11). A medián követési idő 3668 nap (tartomány: 348–4488), 10 év volt.

A tanulmány megkezdése után tíz évvel a szív- és érrendszeri mortalitás a placebocsoportban 86/222, az aktív karon 46/221 volt (χ2: 17,01, p<0,0001). Ez 38,6% vs. 20,8%-nak felel meg. Ha a Kaplan–Meier-görbe alapján sémásan ábrázoljuk a cardiovascularis mortalitás alakulását, akkor nagyon érdekes összefüggés tárul fel. Már az eredeti vizsgálat során is fel kellett figyelni arra, hogy a két csoport cardiovascularis (és teljes) mortalitása az idő múlásával egyre jobban eltér egymástól. A két mortalitási görbe a 600. nap után kezd szétválni, majd utána nem egymással párhuzamosan fut, hanem az „olló” folyamatosan nyílik. A kezelési időszak végül lezárult, a mortalitási görbék pedig azóta is folyamatosan távolodnak egymástól. Ez arra hívja fel a figyelmet, hogy az idős szervezet 5,2 éven keresztül való feltöltése szelénnel és nagy dózisú CoQ10-zel a metabolikus memória analógiájára igencsak megtérül.

A tízéves követés több más eredménnyel is szolgált. A cardiovascularis mortalitás kockázatának nagyságát Cox-féle regressziós analízis szerint értékelték. Kiderült, hogy az idősebbek, a dohányzók, a NYHA III. szívelégtelenség stádiumában lévők és az NT-proBNP-értékek legmagasabb negyedébe kerülők jártak legjobban a kezeléssel. Az aktív kezelésből mindkét nem egyaránt profitált, de a kedvező hatás nők körében kissé jobban érvényesült. Ez utalhat arra, hogy az idős nők szelén- és CoQ10-szintje a férfiakénál alacsonyabb. Diabetesben, koszorúér-betegségben, bármely NYHA-stádiumban egyaránt kedvezőnek bizonyult az aktív kezelés.  

A placebóhoz képest az aktívan kezelt csoportban tovább csökkent az összmortalitás is (98/221 vs. 120/222; χ2: 4,18 p=0,041), a malignus betegségekhez kapcsolható mortalitás pedig a két csoportban megegyezett (aktív kezelés: 20/221 vs. placebo 19/222; χ2: 0,03; p=0,86).

A szelén és a CoQ10 kedvező hatásának tisztázása jelenleg kutatási terület. Kézenfekvőnek tűnik az oxidatív stressz károsító hatásának csökkentése, hiszen mindkét molekula az antioxidáns védekező rendszer része. A KiSel-10 tanulmány tízéves követése, bár kis esetszámon történt, felhívja a figyelmet arra, hogy a szervezet jól „emlékszik” a kezelésre, és ez a mortalitási és morbiditási adatok további javulásában nyilvánul meg.

 

Nyilatkozat: Dr. Nagy Viktor részt vett a Q-SYMBIO-tanulmányban, a témához kapcsolódó utazási, publikációs és előadói támogatást kapott a Pharma Nord Aps.-tól.

 

Irodalom

1. Alissa EM, Bahijri SM, Ferns GA. The controversy surrounding selenium and cardiovascular disease: a review of the evidence. Med Sci Monit 2003;9:RA9-18.

2. Rees K, Hartley L, Day C, et al. Selenium supplementation for the primary prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev 2013;1:CD009671.

3. Lubos E, Sinning CR, Schnabel RB, et al. Serum selenium and prognosis in cardiovascular disease: results from the AtheroGene study. Atherosclerosis 2010;209:271–7.

4. Alehagen U, Johansson P, Bjornstedt M, et al. Relatively high mortality risk in elderly Swedish subjects with low selenium status. Eur J Clin Nutr 2015. doi:10.1038/ejcn.2015.92

5. Lei C, Niu X, Wei J, et al. Interaction of glutathione peroxidase-1 and selenium in endemic dilated cardiomyopathy. Clin Chim Acta 2009;399:102-8.

6. Turunen M, Olsson J, Dallner G. Metabolism and function of coenzyme Q. Biochim Biophys Acta 2004;1660:171–99.

7. Ho MJ, Bellusci A, Wright JM. Blood pressure lowering efficacy of coenzyme Q10 for primary hypertension. Cochrane Database Syst Rev. 2009 Oct 7;(4):CD007435.

8. Fotino AD, Thompson-Paul AM, Bazzano LA. Effect of coenzyme Q10 supplementation on heart failure: a meta-analysis. Am J Clin Nutr 2013 Feb;97(2):268–75.

9. Mortensen SA, Rosenfeldt F, Kumar A, et al; Q-SYMBIO Study Investigators. The effect of coenzyme Q10 on morbidity and mortality in chronic heart failure: results from Q-SYMBIO: a randomized double-blind trial. JACC Heart Fail 2014;2:641–9.

10. Alehagen U, Johansson P, Björnstedt M, et al. Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation: A 5-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Int J Cardiol 2013;167:1860–6.

11. Alehagen U, Aaseth J, Johansson P. Reduced Cardiovascular Mortality 10 Years after Supplementation with Selenium and Coenzyme Q10 for Four Years: Follow-Up Results of a Prospective Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Trial in Elderly Citizens. PLoS One 2015;10:e0141641.

Dr. Nagy Viktor
a szerző cikkei

(forrás: Medical Tribune)
hirdetés

cimkék

Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 

Ajánlott

Miért vágyik a gyógyszerész szakma valós adatokra?

A modern gyógyszereknek a piacvezető státusz eléréséhez képesnek kell lenniük arra, hogy nagyrészt helyettesítsék a rendelkezésre álló kezeléseket a jobb hatékonyságuk, biztonságosságuk vagy kényelmük miatt. (x)

 

Dobson Szabolcs írása felvilágosodásról felvilágosításról, gyógyszerészetről, alternatív terápiákról és áltudományról az MGYTT honlapján olvasható.

Az elmúlt években 73 féle anyag került az új pszichoaktív szereket tartalmazó tiltólistára, amely a következő hónapokban tovább bővül.

Annak érdekében, hogy ne a betegellátásra fordított értékes időt pazarolja el, sok gyógyszertárvezető úgy dönt, hogy ezt a feladatot akkor végzi el, amikor a gyógyszertár egyébként is zárva tart, például vasárnap vagy munkaszüneti napokon. De vajon be lehet-e osztani jogszerűen az alkalmazottakat ezeken a napokon?