hirdetés
hirdetés
2022. december. 05., hétfő - Vilma.
hirdetés

Változások a gyógyszertárak életében

A gyógyszerellátást is érintő salátatörvény elfogadásával változtak a gyógyszertárakkal kapcsolatos szabályok is.

hirdetés

A legutóbbi salátatörvénnyel elfogadott változások értelmében módosult egyebek mellett a gyógyszertárak szolgálati rendjének, azaz nyitva tartásának ideiglenes változásával összefüggő szabályozás. A gyógyszertár működtetője minden olyan tervezett változást, amely érinti a működési engedély kiadásának feltételeit, illetve a működési engedélyben szereplő adatokat, köteles előzetesen írásban bejelenteni az egészségügyi államigazgatási szervnek. Az előre nem tervezhető eseményeket azok észlelését követő öt munkanapon belül kell közölni a hatósággal. Amennyiben a változás érinti a működési engedély tartalmát, kérni kell a működési engedély módosítását is. Ez alól ezentúl kivételt jelentenek а gyógyszertár működtetőjének felelősségi körén kívül eső, előre nem látható, elháríthatatlan külső okból eredő esetek. Szükségtelen a működési engedély módosításának kérése, ha a település gyógyszerellátását egyedül biztosító gyógyszertárról van szó. A gyógyszertár működtetője а gyógyszertár szolgálati rendjétől évente 10 napot eltérhet а nyitvatartási időtől – ilyenkor a változást két nappal korábban, illetve haladéktalanul, de legkésőbb а következő munkanapon be kell jelenteni.

Mint azt dr. Hankó Zoltán és dr. Bartus György a kamara honlapján közölt összefoglalóban jelzi: pontosította a közlönyben december 23-án megjelent salátatörvény a gyógyszertári pályázatok elbírálásának szabályait is. Az a pályázó nyer, aki a fiókgyógyszertár működtetését vállalja és a kérelmet a határozat kézhezvétele után 8 napon belül benyújtja. A folyamatos készenlét vállalása csak abban az esetben kedvező elbírálási szempont, ha az adott településen vagy kerületben nincs ügyelet. Előnyt jelent, ha а pályázó vállalja, hogy а meglévő gyógyszertárak és az általa létesítendő közforgalmú gyógyszertár között legalább 1,5 km legyen. Ha а pályázók között nem lehetett döntést hozni, ezentúl az а pályázó nyer, akinek pályázatát korábban nyújtották be.

Az eddig hatályos rendelkezések értelmében visszavonták a működési engedélyt, ha a hatóság olyan hiányosságot állapított meg, amely miatt a gyógyszertár működését két éven belül ismételten fel kellett függeszteni. A módosítás értelmében erre ezentúl akkor kerül sor, ha ez ugyanazon gazdasági társaság vagy személyi jogos gyógyszerész irányítása alatt következik be. Az eddig hatályos rendelkezések értelmében a működési engedélyt akkor is visszavonták, ha a gyógyszertár a működését a pályázatban meghatározott határidőben nem kezdte meg. A most hatályba lépett pontosítás szerint az engedélyt csak akkor vonják vissza, ha a gyógyszertár a működését а nyertes pályázónak felróható okból nem kezdte meg.

Módosul a személyi jog engedélyezésének feltételrendszere is. A salátatörvény elfogadásával személyi jog annak a gyógyszerésznek engedélyezhető, aki az Európai Gazdasági Térség tagállamának, illetve az Európai Közösséggel vagy az Európai Gazdasági Térség tagállamával megkötött nemzetközi szerződés alapján a tagállammal azonos jogállást élvező államnak а területén működő közforgalmú, fiók vagy intézeti gyógyszertárban а gyógyszerészi diploma megszerzését követően legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett és e tevékenység megszűnésétől három év még nem telt el. Az engedélyezés során az Európai Gazdasági Térség tagállamának területén kívüli államban szerzett szakmai gyakorlat is figyelembe vehető. Ezentúl a hozzátartozói személyi jog jogosultja lehet „a korábbi személyi jog jogosultjának házastársa vagy egyenesági rokona, örökbe fogadott, mostoha vagy nevelt gyermeke, így a módosítással például az unoka is hozzátartozói személyi jogot szerezhet. Ezen túl a gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban gyógyszerészi tulajdonhányadként vehető figyelembe az igazolt hallgatói jogviszonnyal rendelkező gyógyszerész egyetemi hallgató öröklés útján szerzett tulajdonhányada is.

PharmaOnline
a szerző cikkei

hirdetés
Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
hirdetés