hirdetés
hirdetés
2022. december. 05., hétfő - Vilma.
hirdetés

Önnek érvényes a működési nyilvántartása?

Hamarosan véget ér egy öt éves továbbképzési ciklus; a legtöbb gyógyszerésznek 2015. március 31-én lejár a működési nyilvántartása. Mit kell tenniük, mire kell figyelniük annak érdekében, hogy zökkenőmentesen folytathassák eddigi munkájukat? – kérdeztük Paphalmi Ritát, az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (EEKH) elnökét.

hirdetés

A gyógyszerészek  (valamint orvosok, fogorvosok, klinikai végzettségű egészségügyi dolgozók) működési nyilvántartását 2007 áprilisától vezeti az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal, ezt megelőzően ez a feladat a megyei gyógyszerészi kamarákhoz tartozott. 2015. március 31-én a legtöbbeknek lejár a működési nyilvántartásuk, így azt legkésőbb eddig a napig meg kell újítani ahhoz, hogy ezt követően is önállóan végezhessenek egészségügyi tevékenységet. Amennyiben ezt elmulasztják, a továbbiakban csak felügyelettel végezhetik a munkájukat – ilyenkor azt is be kell jelenteni az EEKH-nak, hogy az adott személy esetében ki látja el ezt a tevékenységet – épp, mint a rezidensek esetében –, és a felügyelő személy pontokat kap ezért a feladatért.

Mi kell a kérelemhez?

A működési nyilvántartás megújítása iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
- formanyomtatvány hiánytalanul kitöltve, a 6. oldalon aláírva
- 1000,- Ft-os igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló postai csekk feladóvevénye vagy banki átutalási megbízás fénymásolata (a Hivatal számlaszáma: 10032000-00285788-00000000)
- amennyiben a nyilvántartásban szereplő természetes személyazonosító adata, illetve lakcíme eltér, a személyazonosító igazolvány, valamint a lakcímet igazoló hatósági igazolvány fénymásolata,
- a nyilvántartásban nem, vagy hiányos adattartalommal szereplő diplomá(k)ról, szakvizsgá(k)ról, egyéb egészségügyi szakképesítés(ek)ről kiállított oklevelek, bizonyítvány(ok) fénymásolata, tudományos fokozatról kiállított dokumentum fénymásolata, illetve elismerésről, honosításról szóló határozat fénymásolata,
- a nyilvántartásban nem, vagy hiányos adattartalommal szereplő nyelvvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata.
(Forrás: EEKH)

A március 31-ei határidő azonban nem mindenkire érvényes – mondta el érdeklődésünkre dr. Paphalmi Rita, az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal elnöke. Az, hogy valakinek mikor jár le a nyilvántartása, attól függ, mikor újította meg működési nyilvántartási ciklusának az érvényességét; ha ennek eredeti határideje után nyújtotta be valaki a kérelmet az EEKH-hoz, akkor attól az időponttól érvényes a nyilvántartása megújítása – magyarázza az elnök asszony.

A nyilvántartás megújításához eleget kell tenni a jogszabályban előírt továbbképzési kötelezettségnek. Öt év alatt 250 pontot kell gyűjteni, amelyből a fő szabály szerint 50-nek kötelező, szintentartó továbbképzésnek kell lennie, míg a többit szabadon választható képzéseken lehet megszerezni, s legalább három éves gyakorlati pontszámot is igazolni kell ahhoz, hogy a működési nyilvántartást megújíthassák. Szócska Miklós államtitkársága idején úgy változott a jogszabály, hogy kötelező továbbképzéseket már csak egyetemek és az adott szakma szerinti országos szakmai intézmények szervezhetnek, s az ezeken szerzett pontokat az egyetemek, szakdolgozók esetén a GYEMSZI tartja nyilván; tőlük kerül át az információ az EEKH-hoz. A helyzet kicsit bonyolult, mert ma már – a személyes megjelenést kívánó továbbképzések mellett –  különféle e-learning formák és honlapokon, lapokban megelenő kvízek kitöltésével is szerezhetők szabadon választható továbbképzési pontok – arról, hogy mit fogadnak el továbbképzésként, az egyetemek és a szakmai kollégiumok  javaslata alapján az EEKH dönt, és a különféle szabadon válaszhtató képzéseket ma már nem egy minisztériumi bizottság, hanem az EEKH akkreditálja, és a hivatal állapítja meg az azokért kapható pontok értékét is.

Fontos tudni, hogy a továbbkézési kötelezettség teljesítése, az elméleti és gyakorlati pontok igazolása, egy új szakvizsga megszerzése vagy a továbbképzési kötelezettség alóli mentesülés nem jelenti  automatikusan  a működési nyilvántartásba való felvételt, illetve a nyilvántartás megújítását. Azt tehát minden esetben az érintettnek kell kérelmeznie – hívja fel a figyelmet Paphalmi Rita, aki azonban megjegyzi: az általa vezetett hivatal 2009 óta működési nyilvántartási keresőt működtet a honlapján; a megfelelő adatvédelmi szempontok figyelembe vétele mellett így bárki könnyen megnézheti a saját adatlapját, ellenőrizheti, meddig is érvényes a működési nyilvántartása.

Újdonság, hogy a működési nyilvántartás megújításával kapcsolatos kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatványt elektronikusan is ki lehet tölteni az adatlap.eekh.hu oldalon. Ilyenkor az alap- és működési nyilvántartásban jelenleg szereplő adatokat nem kell újra beírni a nyomtatványra, de a jogszabálynak megfelelően ellenőrizni és szükség esetén javítani, a hiányzó adatokat pótolni kell, majd a formanyomtatványt kinyomtatni, a nyilatkozati résznél aláírni, és postai úton megküldeni az EEKH-nak. Azoknak, akik korábban már éltek az önvalidálás adta lehetőséggel, amelyért plusz továbbképzési pontokat is szerezhettek, most egyszerűbb a dolguk, pár perc alatt végezhetnek a nyilvántartási procedurával. Elegendő, ha ráklikkelnek az adataikat rendben lévőnek jelző pipára, kinyomtatják, aláírják és postai úton az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1245 Budapest, Pf.: 980 címre ajánlott küldeményként feladják, vagy személyesen, ügyfélfogadási időben beviszik azt a 1051 Budapest, Akadémia utca 7. szám alá. Amennyiben az adatellenőrzés során valaki hibás, hiányos adatokat talál a bárki számára nyilvános adataiban, kérik, hogy ezt a kérelemben tüntessék fel, valamint a közlést igazoló dokumentumokat is jutassák el a hivatal részére.

Ugyancsak fontos változás, az előző öt éves továbbképzési ciklusban még nem létező szabály az, hogy a működési nyilvántartásba való felvételnek, illetve megújításnak a feltétele a szakmai kamarai tagság igazolása is – magyarázza az EEKH elnöke. Paphalmi Rita azt mondja, mindez nagyon szigorúan vett feltétel, hiszen kamarai tagság híján az illető gyógyszerész nem végezhet szakmai tevékenységet. A hivatal egyeztetett ez ügyben a Magyar Gyógyszerészi Kamarával, és abban egyeztek meg, hogy a működési nyilvántartás megújítását kérőknek nem kell megkeresniük az igazolás miatt a kamarát, mert a köztestület maga küldi meg az adatokat az EEKH-nak; amennyiben ez nem történik meg, akkor az EEKH keresi meg a kamarát az igazolásért. A továbbképzési pontokról szóló igazolás megszerzése is annyiban egyszerűsíthető, hogy ha az érintettek beküldik a pontjaikat az egyetemeknek, amelyekről igazolást szeretnének, az EEKH az egyetemektől  már be tudja szerezni a kiállított pontszámigazolást – mondja az elnök.

Eljárási díjak

- első felvétel, új szakképesítés felvétele, meghosszabbítás/szüneteltetés, kérelemre történő törlés, elveszett/ellopott/megrongálódott kártya pótlása: 3000,- Ft;
- megújítás, törlést követő újrafelvétel, változás bejelentés: 1000,- Ft;
- kivonat a működési nyilvántartásról magyar nyelven: 100,- Ft értékű illetékbélyeg, angol nyelven: 300,- Ft értékű illetékbélyeg.
(Forrás: EEKH)

Paphalmi Rita felhívja a figyelmet arra is, hogy 2011. július 1-jétől a működési nyilvántartás tartalmazza – a többi közt – az egészségügyi tevékenység gyakorlása során használt nevet is. (Az egészségügyi dolgozó hivatásának gyakorlásakor a saját családi nevét és utónevét vagy a születési nevét, továbbá a doktori címét használhatja.) Ha egy orvos vagy fogorvos egészségügyi tevékenység során használt neve megváltozik, akkor a hivatal a jogszabályban meghatározott adatokat az új orvosi bélyegző legyártása érdekében továbbítja az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak. Az egészségügyi dolgozó neve, illetve az egészségügyi tevékenység gyakorlása során használt neve bárki számára megismerhető adatnak minősül.

Ugyancsak 2011 júliusától mentesülnek a továbbképzési kötelezettség alól azok a gyógyszerészek, akik betöltötték 75. életévüket. A mentesülés azonban ebben az esetben sem jelenti azt, hogy az erre vonatkozó kérelmeket a kötelező mellékletekkel együtt ne kellene benyújtani az EEKH-nak.

(További információk az EEKH honlapján.)

PharmaOnline
a szerző cikkei

hirdetés
Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
hirdetés