hirdetés
hirdetés
2022. január. 23., vasárnap - Zelma, Rajmund.
hirdetés

Kórházi gyógyszerészeket tüntettek ki

A kórházi gyógyszerészet érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenység elismeréseként adományozott kitüntetéseket április 21-én, a Kórházi Gyógyszerészek XXI. Kongresszusán vették át a díjazottak.

A Kórházi Gyógyszerészek XXI. Kongresszusán (Szeged, 2017. április 21–23.) adták át a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (MGYT), illetve az MGYT Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete kitüntetéseit azoknak a kiváló kollégáknak, akik a kórházi gyógyszerészet érdekében kifejtett, több évtizedes kiemelkedő szakmai és közéleti munkájukkal jelentősen hozzájárultak a kórházi gyógyszerészet fejlődéséhez és rangjának emeléséhez.

Az MGYT elnöksége „A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Szenátusának tagja” díszoklevélben részesítette dr. Trestyánszky Zoltánt, a debreceni egyetemi gyógyszertár nyugalmazott főgyógyszerészét kimagasló színvonalú szakmai, szakmapolitikai és oktató munkája elismeréseként.

Dr. Trestyánszky Zoltán 1980-tól 2013 év végén történt nyugdíjazásáig, több mint három évtizeden át töltötte be a DEOEC főgyógyszerészi tisztségét, amely során megreformálta az Egyetemi Gyógyszertárat: aktív szakmai és szervező munkájával kialakította a biztonságos középüzemi méretű parenterális gyógyszergyártás feltételeit, valamint megteremtette a korszerű gyógyszerellátás, gyógyszerkészítés, illetve gyógyszerellenőrzés személyi és tárgyi feltételeit. Aktív részt vállalt a debreceni gyógyszerészképzés elindításában, majd a gyógyszerészhallgatók oktatásában. Vezető szerepet töltött be számos szakmai szervezetben, így többek között a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezetének elnökeként (1991–2000), a Magyar Gyógyszerész Kamara alelnökeként (2002–2005), a Kórházi-Klinikai Gyógyszerészeti Szakmai Kollégium elnökeként (2004–2011), majd az Egészségügyi Szakmai Kollégium Kórházi-Klinikai Gyógyszerészeti Tanácsának elnökeként (2011–2013) végzett kimagasló színvonalú szakmai, szakmapolitikai munkát.

Az MGYT elnöksége Küttel Dezső Emlékérmet adományozott dr. Szabó Csongor főgyógyszerész részére a gyógyszerészet területein kifejtett kiemelkedő szakmai és társasági tevékenysége elismeréseként.

Dr. Szabó Csongor 1984 óta a DEOEC Infúziós Laboratóriumának vezető főgyógyszerésze. Aktív tudományos és szervező munkájának köszönhetően az általa vezetett Infúziós Laboratórium a hazai középüzemű aszeptikus gyógyszergyártás legnagyobb – a speciális összetételű infúziók gyártása tekintetében pedig legmeghatározóbb és országos ellátást biztosító – egysége lett. Az „Izotópok biomedicinális alkalmazása” szakterületen szerzett képesítése (1981) révén Szabó Csongor úttörő munkát végzett a debreceni Nukleáris medicina team első radiogyógyszerész tagjaként. Társszerzője többek között az „Injekciók elegyíthetősége infúziókkal”, valamint az „Onkológiai ismeretek gyógyszerészeknek” című szakkönyveknek. Két ciklusban alelnöke, majd 2013–2017 között elnöke volt az MGYT Kórházi Gyógyszerészeti Szervezetének; több ciklusban titkára volt a Kórházi-Klinikai Gyógyszerészeti Szakmai Kollégiumnak és 8 éven át tagja volt a Magyar Gyógyszerészi Kamara országos elnökségnek. „A kórházi gyógyszerészek egyik legszínesebb egyénisége, akire mindig lehet számítani, precizitása, pontossága példaértékű. Szervező, tudományos és szakmai munkájával nagyban hozzájárult a gyógyszerészet – és különösen a kórházi gyógyszerészet – fejlődéséhez, szorgalmazva annak fejlődését és továbblépési lehetőségeit” – méltatta a főgyógyszerész érdemeit a kitüntetést odaítélő grémium.

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete (KGYSZ) Mohr Tamás Emlékéremmel tüntette ki dr. Pintye János ny. főgyógyszerészt és címzetes egyetemi docenst a kórházi gyógyszerészet hazai és nemzetközi fejlődésének jelentős előmozdításáért. A szervezet első elnöke tiszteletére 2013 óta kétévente odaítélt kitüntetés a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezetben kifejtett kimagasló szakmai munka elismerése.

Dr. Pintye János közel két évtizeden át volt a SZOTE Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerészi Vegytani Intézetének munkatársa (1966–1984), majd 1984-től nyugdíjba vonulásáig a makói Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház Intézeti Gyógyszertárának intézetvezető főgyógyszerésze. Az Európai Kórházi Gyógyszerészek Szövetségének (EAHP) aktív tagja: 1992-től delegátusvezető, majd négy éven át a szervezet alelnöke volt. Tevékenységének köszönhető, hogy a nemzetközi szakmai közösség felfigyelt a magyar kórházi gyógyszerészetre, és kedvezően ítéli meg a hazai kórházi gyógyszerészek szakmai munkáját és elért eredményeit. Pintye János az általa vezetett kórházi gyógyszertárban országosan az elsők között vezette be a kórházi elektronikus gyógyszer-gazdálkodási rendszert, amely mind szakmai, mind gazdasági szempontból lehetőséget adott a racionális és optimális elemek gyakorlati alkalmazására. Sokat tett a Mohr Tamás elnök által elkezdett társasági élet továbbviteléért és az általa is fontosnak tartott nemzetközi kapcsolatok folytatásáért, fejlesztéséért.

A kórházi gyógyszerészek legrangosabb szakmai elismerését, Dávid Lajos Emlékérmet adományozott a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság elnöksége dr. Paku Magdolna szakgyógyszerész és főgyógyszerész-helyettes, dr. Pregun Istvánné dr. Báncsi Margit szakgyógyszerész, valamint dr. Horváth László szakgyógyszerész kollégáknak kiemelkedő és példaértékű munkájukért

Dr. Paku Magdolna 1981óta a fővárosi Péterfy Sándor Utcai Kórház gyógyszerésze, 1990-től főgyógyszerész-helyettesi pozícióban. Szakmai felkészültsége, kiterjedt farmakológiai ismeretei, magabiztos rutinja és kiemelkedően humánus, türelmes és megbízható karaktere nyomán joggal vált a Péterfy Kórház gyógyszerellátásának meghatározó személyiségévé. Elmélyült tapasztalatai révén értékes elemzésekkel és újítási javaslataival szolgálja a Péterfy kórház betegeinek gyógyulását.

Dr. Pregunné dr. Báncsi Margit a nyíregyházi Jósa András Kórház Intézeti gyógyszertárának főgyógyszerész-helyetteseként, majd főgyógyszerészeként (2000–2007), illetve a kórház infúziós laboratóriumának vezető főgyógyszerészeként (1989–1993) tevékenykedett, jelenleg pedig a Szent Margit Kórház onkológiai gyógyszerészeként végez kiemelkedő szakmai tevékenységet. Kimagasló munkájáért többször is részesült állami kitüntetésben, illetve a Jósa András Kórház főigazgatói dicséretében.

Dr. Horváth László 14 éven át végzett kimagasló szakmai munkát a debreceni Egyetemi Gyógyszertár Galenusi laboratóriumában (2001–2015); jelenleg a Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszer-felügyeleti és Gyógyszer-gazdálkodási Tanszékének egyetemi tanársegéde. Másfél évtizede aktív részt vállal a gyógyszerészhallgatók magyar és angol nyelvű gyakorlati és elméleti oktatásában, amelyet a Gyógyszerésztudományi Kar vezetése „Mesteroktató gyógyszerész” címmel is elismert. Tudományos tevékenységét számos könyvfejezet, jegyzet és előadás fémjelzi. A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság keretein belül aktív szakmai közéleti tevékenységet folytat: több éven át volt az MGYT KGYSZ titkára (2013–2016), jelenleg pedig az MGYT főtitkára (2016 decemberétől), illetve a társaság több szakosztályának (Oktatási, Farmakoterápiás) vezetőségi tagja. A nemzetközi szakmai életbe is aktívan bekapcsolódik: 2002-től az EAHP delegált küldötte és magyar kapcsolattartója, 2008-tól pedig az ESOP delegált magyarországi képviselője.

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete az intézeti gyógyszerészetet támogató szakemberek munkájának elismerésére 2001-ben alapított „Kórházi Gyógyszerészetért Emlékéremmel” tüntette ki Joseph Prielt, az Euromedic Pharma Zrt. vezérigazgatóját és dr. Putz Pált, a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Belföldi Értékesítési Osztályának vezetőjét. 

Az izraeli születésű Joseph Priel üzletember 1991 óta részese a magyarországi egészségügynek: ekkor nyitotta meg Budapesten, a MÁV Kórházban az International Medical Center (IMC) névre keresztelt Nemzetközi Egészségügyi Központot, Közép-Kelet Európa első modern diagnosztikai centrumát. Az IMC-ből kifejlődő Euromedic cégcsoport egyedülálló a tekintetben, hogy tevékenységét Kelet-Európából kiindulva terjesztette ki Nyugat-Európára – összesen 16 országra, 264 egészségközponttal, amelyek évente mintegy 8 millió beteg ellátását biztosítják. Az 1995-ben megalapított Euromedic Pharma és az 1997 óta működő Euromedic Trading a magyarországi kórházak hosszú távú, legmegbízhatóbb ellátó partnerévé – és a nehéz időkben azok pénzügyi támogatójává – váltak. Joseph Priel a több mint két évtizedes együttműködés kezdetei óta kiemelt hangsúlyt fektet a magas szakmai szintű és folyamatos gyógyszerellátásra, valamint az intézeti gyógyszertárakkal és a kórházi gyógyszerészekkel való kapcsolattartásra.

Dr. Putz Pál kutató gyógyszerészként kezdte pályáját a Richter Gedeon Vegyészeti Gyárban, ahol számos fontos gyógyszer bevezetésében vett részt. A kórházi gyógyszerészettel mint onkológiai termékmenedzser került kapcsolatba 1997–2007 között. Megismerve a szakterület képviselőit, feladatait és egyúttal gondjait, személyes és tartalmas kapcsolatot alakított ki és ápol ma is a kórházi kollégákkal. Közbenjárása révén a Richter támogatásai is hozzájárultak a KGYSZ szakmai rendezvényeinek sikereseihez. „Kapcsolata a kórházi gyógyszerészekkel példát mutat arra, hogy a ‘hivatalos tartalom’ összeegyeztethető egy értékes és mindkét fél számára előnyös, mégis önzetlen szakmai kapcsolattal, kölcsönös személyes megbecsüléssel” – emelte ki a szakmai grémium a kitüntetés átadása kapcsán.

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság kitüntetéseit prof. dr. Szökő Éva, az MGYT elnöke és prof. dr. Révész Piroska, az MGYT tudományos alelnöke nyújtotta át. A Kórházi Gyógyszerészi Szervezet által adományozott kitüntetéseket prof. dr. Botz Lajos, a KGYSZ jelenlegi és dr. Szabó Csongor, a KGYSZ korábbi elnöke adta át a díjazottaknak.

A kórházi gyógyszerészek idei kongresszusa a legmegfelelőbb fórumot jelentette arra, hogy a kórházi gyógyszerészet érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai és közéleti munkát abban a közegben jutalmazza a szakma, ahol igazán értékelni tudják az elvégzett munka mögött lévő, valódi teljesítményt. A kórházi gyógyszerészi tevékenység az egyik legmeghatározóbb, fajsúlyos eleme a hazai gyógyszerellátásnak – hangsúlyozta dr. Mike László, országos tisztifőgyógyszerész a kongresszus megnyitó ünnepségén. Az elmúlt évek fejlesztéseinek, beruházásainak és az elnyert pályázatoknak köszönhetően e szakterületen is elindultak azok a folyamatok, amelyeknek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a tudással felvértezett kollégák magas szinten láthassák el gyógyszerészi tevékenységüket.

Dr. Bokor Dóra, szakgyógyszerész
a szerző cikkei

(forrás: PharmaOnline)
Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
hirdetés
hirdetés