hirdetés
hirdetés
2021. november. 29., hétfő - Taksony.
hirdetés

Ígéretes Alzheimer-gyógyszert fejleszt a Biogen Idec

A Biogen Idec pénteken tette közzé az Alzheimer-kór kezelésére fejlesztés alatt álló aducanumab Ib fázisú vizsgálatának kedvező eredményeit. Az új monoklonális antitest jelentősen csökkenti az amiloid plakkok számát az agyban, és számottevően lassítja a kognitív hanyatlást.

A Biogen Idec a franciaországi Nizzában tartott nemzetközi neurológus kongresszuson (12th International Conference on Alzheimer's and Parkinson's Diseases and Related Neurological Disorders, március 18–22.) mutatta be az Ib fázisú PRIME vizsgálat tervezett időközi elemzésének kedvező eredményeit. A korai stádiumú Alzheimer-kór terápiájában vizsgált aducanumab (BIIB037) dózis- és időfüggő módon és statisztikailag szignifikáns mértékben csökkenti az amiloid plakkok számát az agyban, és számottevően lassítja a kognitív hanyatlást, amit a radiológiai és a klinikai mutatók egyaránt alátámasztanak. A vegyület biztonságossági profilja elfogadható.

Ez az első olyan farmakon az Alzheimer-dementia terápiájára vizsgált kísérleti gyógyszerek körében, amely a jelek szerint statisztikailag szignifikánsan csökkenti a betegség tüneteiért felelős amiloid plakkok mennyiségét, és képes a klinikai állapotromlást szignifikánsan lassítani – mutat rá a monoklonális antitest ígéretes voltára dr. Alfred Sandrock, a Biogen Idec orvosigazgatója és elnökhelyettese. A tervek szerint a gyógyszergyár még idén megkezdi az aducanumab III. fázisú vizsgálatait – tette hozzá.

 

A PRIME vizsgálatról

A véletlen besorolásos, kettős vak, placebokontrollos vizsgálatban az aducanumab többféle adagjának biztonságosságát, tolerálhatóságát, farmakokinetikáját és farmakodinamikáját tanulmányozzák az Alzheimer-kór enyhe, illetve prodromális stádiumaiban. A most közzétett időközi elemzésben 166 beteg adatait dolgozták fel, akiket 54 héten át kezeltek placebóval (n=40) vagy az aducanumab 1 mg/ttkg-os (n=31), 3 mg/ttkg-os (n=33), illetve 10 mg/ttkg-os (n=32) adagjával, valamint 30 héten át 6 mg/ttkg-os adaggal (n=30).

Az amiloid plakkok számának alakulását PET-vizsgálattal követték egy, a plakkokhoz kötődő nyomjelző radioaktív izotóp (florbetapir, Amyvid™ ) segítségével. A kezelés megindítása előtt, majd a 26. és az 54. héten hat agyterület (frontális, parietális, laterális temporalis lebeny, sensorimotoros, elülső és hátulsó cingularis kéreg) izotópfelvételét mérték. Az így kapott standardizált értéket (SUVR, composite standardized uptake value ratio) a kisagy mint választott referenciaterület izotópfelvételéhez viszonyították.

A radiológiai képalkotó vizsgálatok tanúsága szerint az amiloid plakkok száma az alkalmazott dózissal és a kezelés időtartalmával arányosan csökkent az 54 hét alatt, míg a placebocsoportban egyik kontrollvizsgálat sem tükrözött lényegi változást a kezelés előtti állapottal összevetve. Az aducanumab kedvező hatása viszont már a 26. héten megnyilvánult, és már a 3 mg/ttkg-os dózis ágán is statisztikailag szignifikánsnak mutatkozott a placebóhoz viszonyítva. A nagyobb adagok alkalmazásakor még kifejezettebb pozitív változást tapasztaltak a kutatók.

A kognitív státuszt, illetve a kognitív és a funkcionális teljesítményt mérő klinikai tesztek szintén a kezelés kedvező hatását tükrözték. A mentális státusz minivizsgálata (MMSE) egy év után a 3 és a 10 mg/ttkg-os dózisok ágán statisztikailag szignifikánsan kisebb mértékű kognitív hanyatlást jelzett a placeboághoz viszonyítva. A kognitív és a funkcionális teljesítményt mérő klinikai dementiaértékelő skála (CDR-SB) egy év elteltével szintén lassúbb hanyatlást tükrözött az aktív kezelési ágakon, mint a placebocsoportban. A placebóhoz viszonyított különbség a 10 mg/ttkg-os dózis ágán statisztikailag szignifikánsnak bizonyult. (A 6 mg/ttkg-os adag ágán még folyik a kezelés; itt az 54. heti állapotfelmérés adatai még nem állnak rendelkezésre).

Az aducanumab farmakokinetikája lineáris. A monoklonális antitesttel szembeni immunreakció a kezelt betegek mintegy 3 százalékánál fordult elő, ez azonban átmeneti jelenségnek bizonyult, és nem befolyásolta a gyógyszer kinetikáját.

 

Biztonságosság

A PRIME vizsgálat jelenlegi adatai alapján az aducanumab-kezelés biztonságossága és tolerálhatósága elfogadható. A kezeléssel összefüggésbe hozható súlyos és nem súlyos nemkívánatos hatások között az agyi képalkotó vizsgálattal kimutatható amyloid-függő eltéréseket (ARIA, amyloid-related imaging abnormalities) találták a leggyakoribbnak. Az MR-vizsgálatok tanúsága szerint Az ARIA-E (ödéma) előfordulási gyakorisága kapcsolatban állt az alkalmazott gyógyszeradaggal és az Alzheimer-kór kockázati tényezői között számon tartott apolipoprotein-E4- (ApoE4-) státusszal. Az apolipoprotein E4-es allélját hordozó betegek körében nagyobbnak bizonyult az ARIA-E incidenciája, mint az ApoE4 allélt nem hordozó betegeknél, e mellékhatás azonban többnyire a kezelés kezdetén jelentkezett, legfeljebb enyhe klinikai tünetekben nyilvánult meg és a betegek többségénél nem akadályozta a terápia folytatását (legfeljebb a dózist csökkentették). Jelentősebb arányú kezelésleállításra csak a 6, illetve a 10 mg/ttkg-os adaggal kezelt ApoE4-pozitív betegeknél került sor (az alcsoport 10, illetve 35 százalékánál).

A placebocsoporttal összevetve szintén gyakrabban jelentkező fejfájás (22 százalék az aducanumabbal, 5 százalék a placebóval kezelt betegek körében) ugyancsak dózisfüggő jelenségnek látszik. Az elemzés időpontjáig bekövetkezett 3 haláleset (kettő a placebocsoportban, egy a 10 mg/ttkg ágán) nem áll kapcsolatban a terápiával.

 

Hatásmechanizmus

Az aducanumab egy IgG1 típusú humán rekombináns monoklonális antitest, amelyet egészséges idős donorok és Alzheimer-demenciában szenvedő, de stabil kognitív státuszú betegek szervezetéből nyertek ki. A kutatók abból a feltételezésből indultak ki, hogy ha a donorok immunrendszere képes kivédeni az Alzheimer-demenciát vagy annak progresszióját, akkor a tőlük nyert funkcionális antitestek felhasználhatók a terápiás fejlesztés céljára. A gyógyszerjelöltté alakítás az úgynevezett reverz transzlációs medicinaként  (RTM) ismert eljárással valósult meg.

Az aducanumab célmolekulái a béta-amiloid aggregált formái – köztük a plakkokbeli szolubilis oligomerek és az amiloid plakkok oldhatatlan fibrildepozitumai.

A vegyület eredetileg a svájci Neurimmune biotechnológiai cég fejlesztése – tőlük vette meg a Biogen Idec az aducanumab licenszét egy részleges cégfelvásárlás keretében. Jelenleg a két cég közösen dolgozik az aducanumab fejlesztésén, és a Neurimmune-t meghatározott licenszjogok illetik.

 

Miért fontos?

Világviszonylatban a dementia egyike a legnagyobb problémát jelentő betegségeknek: az Egészségügyi Világszervezet legfrissebb adatai szerint  a Föld teljes lakossága körében a 47 milliót is meghaladja a demens betegek száma, és az előrejelzések szerint számuk megháromszorozódhat 2050-re. A fő gondot a betegek kiszolgáltatottsága jelenti: az idősek körében a demencia a rokkantság és a másoktól való függés egyik legfőbb oka. A betegek mintegy 60–70 százaléka Alzheimer-kórban szenved. Megfelelő kezelés vagy megelőzés nélkül ez a szám várhatóan 20 évente megduplázódik. A 85 év feletti korosztályban minden második ember szenved demenciában vagy enyhe kognitív zavarban, ami a szellemi hanyatlás prodromális fázisának tekinthető. Az a tény, hogy a legtöbb fejlett országban az átlagosan várható élettartam eléri vagy meghaladja a 80 évet, azt jelzi, hogy a demencia válik az agy öregedésének végső megnyilvánulási formájává.

Éppen ezért napjainkban kiemelt figyelem övezi a demencia – és ezen belül az Alzheimer-kór – diagnosztikai és terápiás lehetőségeinek kutatását. Bár a fent bemutatott aducanumab széles körű klinikai alkalmazhatóságáig még hosszú út vezet, a biztató eredmények reményt adnak arra, hogy a nem túl távoli jövőben hatásos oki terápiával gazdagodjon az Alzheimer-betegség kezelésének fegyvertára.

(Források: Biogen Idec, MedicalOnline)

Dr. B. D.
a szerző cikkei

Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
hirdetés
hirdetés