hirdetés
hirdetés
2022. augusztus. 10., szerda - Lörinc.
hirdetés

Gyógyszerészet a pandémia árnyékában

Az új típusú koronavírus okozta pandémia a közforgalmú gyógyszertárak és az ott dolgozó gyógyszerészek számára hatalmas terhet, pluszfeladatot és egyben kihívást jelent(ett). Azonban, mint azt a következőkben felvillantott nemzetközi példákból is látni lehet, mindez kényszer szülte és kreatív megoldásokhoz is vezetett. A gyógyszerészek nemcsak expediálnak, de felvilágosítanak, védőoltásokat adnak be, tesztelnek és az orvosok egyéb munkájának egy részét is átvehetik – országtól függően. Mindez kreatívnak kreatív, de hogy hosszú távon működőképes-e, az súlyos kérdéseket fel. Ami viszont tény: a gyógyszerészek körében a burn-out gyorsabban terjed, mint a koronavírus, és a tengerentúlon – a kiemelkedően magas fizetések ellenére – a gyógyszerészhiány olyannyira megérintette a patikákat, hogy a gyógyszertári munkák egy részét kénytelen voltak szakképzetlen személyekre átruházni.

hirdetés

Európai panoráma

 

Országtól függetlenül az európai gyógyszerészek a koronavírus-világjárvány idején is példásan biztosították a gyógyszerellátás biztonságát. Az alacsony népsűrűségű régiókban a gyógyszertárak voltak az egyedüli kapcsolattartók egészségügyi kérdésekben (1).

 

Az Európai Unió több országában a gyógyszertárak részt vettek/vesznek a Covid-19-tesztelésekben vagy a védőoltások elosztásában/beadásában. A belga gyógyszerészek az oltási központok munkáját segítik, és a Covid-19 elleni oltások ellátási és logisztikai láncát szervezik. Angliában pedig már több száz gyógyszertárban engedélyezett a koronavírus elleni védőoltások beadása. A ciprusi gyógyszertárak − díjazás ellenében − antigéngyorsteszteket végeznek. Az olasz patikusok a közforgalmú gyógyszertárakban végezték el az ország összes antigéntesztjének kétharmadát. Görögországban a patikák oltási regisztrációs helyek is egyben, és a gyógyszerészek adnak tanácsokat a Covid-19-cel kapcsolatos kérdésekben. Mindez persze előkészületeket igényelt, és az elmúlt hónapokban körülbelül 8000 görög gyógyszerész vett részt speciális továbbképzési programokban. 

 

A kontaktusszám és a SARS-CoV-2 okozta fertőzés továbbadásának a minimalizálása érdekében Dániában – tengerentúli mintára − bevezették a „drive-in”, azaz áthajtásos gyógyszertárakat, amikor a betegnek nem kell az autóból kiszállnia ahhoz, hogy megkaphassa a gyógyszerét. 

 

Változtak a jogkörök is: Franciaországban 2020 márciusában engedélyezték azt, hogy a krónikus betegek számára a patikus írja fel újra a rendszeresen szedett gyógyszereket (újakat nem!).

Kevesen gondolnák, hogy milyen egyéb feladatokra képesek még a gyógyszerészek. A spanyol patikák például társadalmi funkciókra koncentráltak, és a lezárások idején az egyre növekvő mértékű családi erőszak ellen kampányoltak (1).

 

A gyógyszerész, aki olt

 

Elsőre meglepő, de egy pár országban a gyógyszerészek aktív szerepet kaptak a Covid-19 elleni vakcinák beadásában. Arra vonatkozóan már jóval kevesebb az információ, hogy anafilaxiás sokk vagy egyéb, intenzív orvosi ellátást igénylő helyzetekben mit tehet egy gyógyszerész − orvos és sürgősségi ellátóhely hiányában.

 

Napjainkban van terítéken a németországi oltási helyzet. Eszerint egyre több németországi politikus jut arra a következtetésre, hogy a gyógyszerészeket is be kell(ene) vonni a Covid-19 elleni oltások beadásába. A német gyógyszerészek képviseletében az ABDA elnöke, Gabriele R. Oberwiening úgy nyilatkozott, hogy Németországban 1000 patikából körülbelül 2600 gyógyszerész áll jelenleg rendelkezésre – oltásra készen. Ők azok, akik korábban − az influenza elleni védőoltások beadása kapcsán − már speciális képzésben részesültek. Minden más gyógyszerész esetén időre és képzésre lenne szükség ahhoz, hogy munkára foghatók legyenek, ha a védőoltások beadásáról van szó. Oberwiening megjegyezte azt is, hogy a gyógyszerészek és a patikák rendkívül leterheltek a pandémia teremtette sajátos helyzetben. Leszögezte, hogy elsősorban booster oltások beadásáról lehetne szó, és minden patikának jogában áll döntenie arról, hogy részt kíván-e venni az oltási kampányban vagy sem (2).

 

Angliában már 2020-ban szembesültek azzal, hogy a szezonális influenzaoltás elleni megnövekedett igény és a majdani koronavírus elleni vakcináció megfeszített munkát kíván az egészségügytől. Arra jutottak, hogy ennek a feladatnak a végrehajtására, amennyiben változtatás nem történik, nem képesek. Így törvényt változtattak, hogy a vakcinációban aktívan részt vehessenek többek között a gyógyszerészek is. Angliában, a pandémia előidézte helyzetben a szükséges tréninget követően az egészségügyi dolgozók jelentős hányada (ápolók, egészségügyi felsőoktatásban hallgatók is) képes a szezonális influenza elleni, illetve a Covid-19 elleni oltás beadására (3).

 

Az Amerikai Egyesült Államokban már 2021 elején, a koronavírus elleni tömeges oltások kezdetén támaszkodtak a gyógyszerészekre. 2021. február 11-én 6500 közforgalmú gyógyszertárba érkeztek meg a koronavírus elleni oltóanyagok, amiket azóta a gyógyszertári személyzet képzett tagjai adtak be a lakosoknak. Megjegyzendő, hogy a tengerentúli gyógyszertárak már rutint szereztek az oltások beadásában, hiszen a patikák korábban már az influenza elleni vakcinációban is részt vettek (4).

A szokásos feladatkörökön és a kiégésen túl 

 

Az Egyesült Királyságban a Royal Pharmaceutical Society (RPS) Pharmacist reporttal közösen végzett felmérése alapján a gyógyszerészek 54%-ának a mentális egészségére hatással volt a pandémia. A patikusok 72%-a mondta azt, hogy a pandémia idején végzett munkájuk rendkívül megterhelő volt. A járvány kezdetén tapasztalható fokozott gyógyszerigény, a nem elegendő számú alkalmazott és a túl hosszú műszakok ahhoz vezettek, hogy a járvány okozta pszichés teher még nagyobb legyen (5).

 

A megfeszített munkatempó, a mindennapi betegtalálkozások jelentette fokozott fertőzésveszély, a tehetetlenség érzése, a kimerültség egyaránt jellemezték a patikusok elmúlt másfél évét. Mindez ahhoz vezetett, hogy a kiégés, ami egyébként is gyakori az egészségügyi szakmákban, még elterjedtebbé vált a patikusok körében.

Vizsgálati eredmények támasztják alá, hogy a kiégés aránya a gyógyszerészek körében igen magas. Egyes korábbi vizsgálatok 50% fölötti gyakorisági értékeket határoztak meg; vagyis minden második gyógyszerészt a burn-out őrli fel. 

 

Egy 2020-ban készült ausztráliai felmérés arra mutat rá, hogy a koronavírus-pandémia még gyakoribbá tette a kiégést a gyógyszerészek körében, legyen szó akár közforgalomban vagy kórházban dolgozó gyógyszerészekről. Azon túl, hogy a burn-out tönkrement emberi kapcsolatokkal, alkohol- és szerhasználattal, valamint öngyilkossággal járhat együtt, kimutatták, hogy az a munkateljesítmény csökkenésével társul, és a munka során elkövetett „műhibák” számának növekedésével hozható kapcsolatba (6). 

A tengerentúlon nemcsak kiégtek, de el is fogytak a patikusok

 

A pandémia másfél éve után röviden összefoglalva annyi mondható az USA-beli patikákról, hogy nincs munkaerő (7). Az USA-ban olyannyira égető probléma a gyógyszerész- és az asszisztenshiány, hogy már nincs vonzereje a megemelt fizetésnek, a bónuszoknak sem, és a valamennyi patikai dolgozónak biztosított legalább 15 USD (= kb. 5000 Ft) órabérnek sem, nincs munkaerő. Megjegyzendő, hogy az USA-ban a patikusok igen jól keresőnek számítanak (2020-as adatok alapján évi kb. 40 millió Ft a jövedelmük átszámítva), a havi fizetésük messze meghaladja a tengerentúli mérnökökét, és vetekszik a klinikus orvosokéval (7, 8).

 

Aki az USA-ban patikusként dolgozik, az túlterhelt, mert a mindennapi munka mellett tesztel és olt is a Covid-19-pandémia idején. A helyzetnek már a betegek is látják a kárát. Beszámolók szerint nem ritka, hogy a betegeknek órákat kell sorban állniuk ahhoz, hogy megkapják az antibiotikumukat. A kényszerhelyzetben a kisebb patikák lerövidítik a nyitvatartási idejüket, vagy a patikaláncokhoz irányítják a betegeket.

 

Az egyik ismert USA-beli gyógyszertárlánc, a Walgreens egyéb megoldás hiányában lépett egy merészet. Ezentúl – „munkaerőre márpedig szükség van” alapon − nem szakmabeliek is beléphetnek a patikákba dolgozni. Vagyis, a cég létrehozott egy új patikai munkahelyi pozíciót, aminek a betöltése nem igényel sem gyógyszerészi, sem asszisztensi vagy technikusi végzettséget. A neve: „Pharmacy Operations Manager”. Mindez azt jelenti, hogy a jövőben nem szakmabeliek végzik a nem klinikai jellegű patikai háttérmunkák egy részét, ilyen módon segítve azt, hogy a gyógyszertári asszisztensek és a gyógyszerészek a SAJÁT munkájukra fókuszálhassanak, és ennek részeként − órákon belül − expediálni tudják a szükséges gyógyszereket (7).

Hol van a gyógyszerészi feladatköröknek és a gyógyszerészek teljesítőképességének a határa?

 

Európa-szerte a gyógyszerészeti és politikai platformok egyik örökzöld témája a gyógyszerészi kompetenciák kérdése; ezt a koronavírus-pandémia újra felszínre hozta. Vagyis újból napirenden a kérdés, hogy milyen feladatokat lásson el egy gyógyszertár, és mik a gyógyszerész feladatai. 

 

Azon kívül, hogy mit vállalnak a gyógyszerészek (ld. németországi helyzet: csak akkor olt a gyógyszerész, ha szeretne), nem lényegtelen az sem, hogy mit szólnak mindehhez a társszakmák. Németországban nemrégiben az orvosok a „suszter maradjon a kaptafánál” elv mellett tették le a voksot. Vagyis, a gyógyszerész elsősorban expediáljon, ne pedig az orvosi kompetenciák bizonyos részeit próbálja meg magához kötni.

 

Talán optimális megoldás lehet az, amit a német orvosok felvázoltak: az orvosi és a gyógyszerészi szerepköröket egyértelműen definiálni és az adott környezethez kellene illeszteni (országosan, regionálisan) (9).

 

IRODALOM

 

1. Europas Apotheker wollen künftig noch mehr leisten www.pharmazeutische-zeitung.de

2. »Wir können Booster-Impfungen in Apotheken ermöglichen« https://www.pharmazeutische-zeitung.de/wir-koennen-booster-impfungen-in-apotheken-ermoeglichen-129889/

3. New UK laws allow healthcare workers to administer vaccines www.healtheuropa.eu

4. US-Apotheken starten mit Covid-19-Impfungen https://www.pharmazeutische-zeitung.de/us-apotheken-starten-mit-covid-19-impfungen-123724/ 

5. Over half of pharmacists report that Covid-19 has impacted their mental health www.pharmatimes.com

6. Burnout and the challenges facing pharmacists during COVID-19: results of a national survey. Int J Clin Pharm. 2021;43:716-25.

7. US-Apotheken suchen Weg aus dem Teufelskreis https://www.pharmazeutische-zeitung.de/us-apotheken-suchen-weg-aus-dem-teufelskreis-129082/

8. Pharmacists’ Salary: How Much Do Pharmacists Earn In the United States? https://www.pharmapproach.com/pharmacists-salary-how-much-do-pharmacists-earn-in-united-states/

9. Arzte sehen keinen Mehrwert in pharmazeutischen Dienstleistungen. www.pharmazeutische-zeitung.de

Dr. Budai Marianna PhD., szakgyógyszerész
a szerző cikkei

(forrás: Pharma Tribune)
hirdetés
Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
hirdetés