hirdetés
hirdetés
2022. október. 01., szombat - Malvin.
hirdetés

Gyógyszerészdoktorok vehették át diplomájukat

Az SE Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) diplomaátadó ünnepségén 103 gyógyszerészt avattak doktorrá, 16-an summa cum laude,  58-an cum laude, 29-en pedig rite minősítéssel végeztek.

hirdetés

Az oklevelüket dr. Merkely Béla rektortól, dr. Antal István jelenlegi és dr. Zelkó Romána leköszönt dékántól vehették át.

Az ünnepi szenátusi ülést, amelynek keretében felavatták a frissen végzett gyógyszerészeket, a Semmelweis Egyetem rektora nyitotta meg. Merkely Béla beszédében kitért arra, hogy az egyetem kiemelt szerepet vállalt a járvány elleni védekezésben, egyebek mellett az országos szűrés megszervezésével, de a védőeszközök beszerzése terén is az elsők között lépett az intézmény, miközben a magas színvonalú képzés is zökkenőmentesen folytatódott. „A Semmelweis Egyetemre a járvány idején ugyanúgy számíthatott minden polgár, mint az Önök választott hivatására, a gyógyszerészetre” – mondta a végzett hallgatóknak. Merkely Béla megköszönte az oktató gyógyszerészek és gyógyszertárban dolgozó egészségügyi szakemberek munkáját, akik a járványügyi helyzetben is nélkülözhetetlen tevékenységet folytattak a gyógyszerellátás minden frontján.

A rektor beszédében felidézte, hogy a most záruló tanévben több ok is volt az ünneplésre:  az egyetem alapításának 250 éves évfordulójára, valamint  az első hazai Gyógyszerésztudományi Kar önállóvá válásának a 65. jubileumára is emlékezhettünk. Beszélt a GYTK-n végbemenő fejlesztésekről is: a Semmelweis Egyetem alapításának 250. évében bevezetett kurrikulumreform a 250. tanévben, azaz jövőre minden évfolyamon elindul. „Ennek első elemeit már Önök, végzős hallgatók is megtapasztalhatták a záróvizsgán, mikor egy-egy gyakorlati gyógyszereléshez kapcsolódó probléma megoldásáról kellett számot adniuk. A megújult gyógyszerészképzés a gyógyszerészt, annak tudását sokkal inkább integrálja az egészségügyi gyógyító csapatba, a beteg szolgálatát helyezi a középpontba, de egyben korszerű gyakorlati gyógyszeripari ismereteket is ad” – emelte ki a rektor, hozzátéve: az itt megszerzett diploma egyébként is nagy presztízsét tovább emeli, hogy a kar kiválóan szerepel az egyetemi rangsorokban, az oklevéllel pedig a hallgatók a gyógyszerészet valamennyi területén elhelyezkedhetnek. Hangsúlyozta, hogy a kar infrastrukturális fejlődését kell, hogy szolgálja a Hőgyes-Schöpf-Merei campus fejlesztés, mely több mint 20 ezer négyzetméteren teremti meg az elkövetkező években a korszerű gyógyszerészképzés, gyógyszerésztudományi kutatás és innováció feltételeit.

Diplomaátadó (Fotó: Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem)
Diplomaátadó (Fotó: Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem)

Merkely Béla megköszönte a kar éléről 7 év után leköszönő Zelkó Romána munkáját és sok sikert kívánt a GYTK új dékánjának, Antal Istvánnak. „Arra kérem a most diplomájukat átvevő hallgatóinkat, hogy egyetemünk névadójához, Semmelweis Ignáchoz hűen soha ne érjék be azzal, hogy teljesítik kötelező feladataikat. Mindig igyekezzenek úgy végezni munkájukat, hogy az ne csak megfeleljen szakterületük kívánalmainak, de annak fejlődését is segítse” – szólt a rektor a végzős hallgatókhoz.

Ezt követően Horváth Mátyás gyógyszerészjelölt terjesztette elő az avatás iránti kérelmet. A hallgatókat a háromnyelvű eskütétel után Merkely Béla rektor, Zelkó Romána, a kar leköszönő dékánja és Antal István, a GYTK dékánja köszöntötték kézfogással. Összesen 103 hallgató vehette át diplomáját az ünnepségen, köztük 6-an angol, 4-en pedig német nyelven végezték tanulmányaikat. 16 hallgató summa cum laude, 56 cum laude, 29 pedig rite minősítésű oklevelet kapott.

A végzett hallgatók nevében dr. Kiss Viktória mondott beszédet, aki megemlékezett a kihívásokkal teli utolsó szemeszterről és megosztotta a jelenlévőkkel a képzés alatti legfontosabb emlékeit és benyomásait. Megköszönte az elmúlt éveket a jelen lévő rektornak, a GYTK leköszönő és új dékánjának és reményét fejezte ki, hogy minden most végzett hallgatótársa megtalálja saját útját a gyógyszerész szakmai berkein belül.

A német nyelvű képzésben oklevelet szerzett külföldi gyógyszerészek nevében dr. Robin Justinian Huse szólt, aki köszönetet mondott a támogató családoknak, az egyetemnek és a tanároknak, akik mind segítettek abban, hogy a mai naptól kezdve büszkén nevezhessék magukat gyógyszerésznek, tagjai legyenek ennek a nemes hivatásnak.

Az angol nyelvű képzésben oklevelet szerzett külföldi gyógyszerészek nevében dr. Abisola Grace Ayanlowo mondott beszédet, kiemelve, hogy az élet egy hosszú utazás, melyben a mai doktorrá avatás számukra csak az első lépés. Az az évfolyam, amelyik a jelenlegi körülmények között is sikeresen vette az akadályokat, képes lesz minden kihívással szembe nézni az élet során is – vélte.

A diplomájukat átvevő gyógyszerészdoktorokat Antal István dékán köszöntötte. „Gyógyszerészként képességekkel és jogosultságokkal is rendelkeznek. Képesek gyógyszert készíteni, a gyártás minőségét biztosítani, a betegeknek tanácsot adni a gyógyszerekről és azok helyes használatáról, valamint részt vehetnek a kutatásban-fejlesztésben is. Gyógyszerésszé válni azonban azt is jelenti, hogy a tudás és készségek mellett elsajátították a megfelelő szakmai magatartást és hitvallást is” – emelte ki a dékán, aki megemlékezett a kar történetéről és a 250. jubileumi évben meghirdetett fejlesztésekről is. Antal István szerint a gyógyszerészképzés korszerűsítése fontos és elodázhatatlan feladattá vált – ennek során figyelembe vették a hazai és nemzetközi képzési irányokat, a gyógyszerellátás és gyógyszeripar elvárásait, valamint a munkaerőpiaci igényeket is. Kiemelte: a mostani gyógyszerészavatás azért is emlékezetes, mert a végzős hallgatók az elsők, akik a kurrikulumreform részeseiként vehették át diplomájukat, valamint a gyakorlati idő alatt járványügyi veszélyhelyzetben is szereztek tapasztalatokat. „Bizonyos értelemben hőseivé válva az egészségügyi ellátásnak” – mutatott rá a dékán. Antal István szót ejtett a kar kiváló megítéléséről is: a gyógyszerészeti rangsorban az ország legjobbjaként a világ legjobb 200-a között van a GYTK.

A diplomák átadására a jelen helyzetben szükséges óvintézkedések maximális betartása mellett került sor, a végzett hallgatók rokonai és hozzátartozói online követhették nyomon az eseményt.

(forrás: Semmelweis Egyetem)
hirdetés
Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
hirdetés