hirdetés
hirdetés
2021. október. 25., hétfő - Blanka, Bianka.
hirdetés

Gyógynövények a szorongás és alvászavarok kezelésében

Annak ellenére, hogy szorongás és az alvászavarok kezelésére nagyszámú hatékony és biztonságos szintetikus gyógyszer áll rendelkezésre, sok beteg szívesebben választ komplementer és alternatív gyógymódokat a javulás reményében. 

A szorongás és az alvászavarok komplementer és alternatív terápiás módszerei közé tartozik a gyógynövény-készítmények és táplálékkiegészítők alkalmazása, az aromaterápia, a meditáció és az akupunktúra, amelyek közül csak a gyógynövények alkalmazásának hatásosságát támasztják alá vizsgálati adatok. Bár a gyógynövény-készítményekkel kapcsolatos elvárások gyak­ran túl­zot­tak, számos olyan jól bevált, biztonságos gyógynövény létezik, amelyek bi­zonyos ese­tekben a szintetikus sze­rek alternatíváját jelenthetik. Dr. Csupor Dezső, a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Farmakognóziai Intézetének kutatója Fitoterápia – Növényi szerek a gyógyászatban című könyvében (JATE Press Szeged, 2007) értékes áttekintést ad a szorongás kezelésében alkalmazható gyógynövényekről. Az alábbiakban ebből merítünk.

A szorongásos kórképek és az alvászavarok kezelésére alkalmazható gyógynövények nem különíthetőek el, mivel a hatás módja sem különül el teljesen egymástól.

A modern fitoterápiában szo­ron­gás, alvászavar kezelésére alkalmazott leg­fon­to­sabb gyógy­növények a macs­ka­gyö­kér, a komló, a levendula, a citromfű, a kamilla és a gol­go­ta­virág, amelyek mindegyikének drogja hivatalos a VIII. Magyar Gyógy­szer­könyvben.

Növény Drog latin (magyar) neve Szorongás Alvászavar Nyugtalanság Depresszió

Humulus lupulus

Lupuli flos (Komlótoboz)  •  •  •   
Passiflora incarnata Passiflorae herba (Észak-amerikai golgotavirág-hajtás)  •   •   
Hypericum perforatum

Hyperici herba (Közönséges orbáncfű virágos hajtás) 

 •      •
Valeriana officinalis  Valerianae radix(Macskagyökér)  •  • •   
Lavandula angustifolia

Lavandulae aetheroleum (Levendulaolaj)
Lavandulae flos
(Valódi levendula virág)

   • •   
Melissa officinalis  Melissae folium
(Orvosi citromfű levél)
  •     

 

Macskagyökér (Valeriana officinalis)

A bizonyítottan nyugtató-altató hatású macskagyökér kémiailag alaposan jellemzett drog; hatásáért több tartalomanyaga együttesen felelős. Hatásmechanizmusának része a GABA-erg transzmisszió fokozása, valamint a központi idegrendszeri A1 adenozinreceptor aktiválása, amely ugyancsak szerepet játszhat a nyugtató hatás létrejöttében.

A macskagyökér a nyugtalanság, ingerlékenység, irritabilitás csillapítására elfogadott szer, amely nyugtató hatása révén az elalvást is elősegíti. Készítményei különösen krónikus panaszok ese­tén javasolhatók, de az újabb vizsgálatok szerint akut esetekben is megalapozottan alkal­maz­ható altatóként – hatása az egyszeri dózis bevételét követően fél órán belül kialakul. Indokolt esetben, az orvos ja­vas­latára 3 év feletti gyermekek kezelésére is alkalmazható. Citromfűvel kombinációban a macskagyökér bizonyítottan hatásos anxiolitikum. Egy vizsgálat szerint a kombinációs készítmény gyermekek nyugtalanságának csillapítására is biztonságosan és ha­tá­sosan alkalmazható.

A macskagyökér biztonságos és jól tolerálható. A szintetikus szerekkel szembeni előnye, hogy esetében nem írtak le de­pen­denciát, és altatóként alkalmazva sem okoz másnap reggel levertséget. Mellékhatásai enyhék, gasztro­in­tesztinális jellegűek. Fel kell viszont hívni a fi­gyel­met arra, hogy fokozhatja más központi idegrendszeri dep­resszáns szerek (például az alkohol) hatását. Elővigyázatossági okokból várandós vagy szoptató nők és 3 év alatti gyermekek szá­má­ra nem javasolt a macskagyökér-tartalmú készítmények fogyasztása.

 

Szorongáscsökkentőként és alvásjavítóként alkalmazható gyógynövénykészítmények

Készítmény

Hatóanyag

Termékkategória

NEURAPAS filmtabletta

valeriana-kivonat, hyperici herba, Passflora incarnata

 gyógyszer

SEDOGELAT CLASSIC filmtabletta

valeriana-kivonat, melissa officinalis kivonata   gyógyszer

WALBENOSEN bevont tabletta

valeriana-kivonat, hyperici herba, Passflora incarnata   gyógyszer

BÉRES REDORMIN filmtabletta

Valerianae radix száraz metanolos kivonata, Lupuli strobuli száraz metanolos kivonata   

HOVA filmtabletta

Humumlus lupuplus kivonata, Valerianae radix száraz kivonata   

SEDACUR forte bevont tabletta

extractum valerianae siccum, extractum melissae siccum, extractum lupuli strobuli siccum   

VALERIANA TEVA 100 mg bevont tabletta

 Valerianae radix száraz kivonata  

Valeriana csepp

Tinctura valerianae   gyógytermék

Valeriana kapszula

Valerianae radix   étrend-kiegészítő

Cirkulin Valeriana drazsé komlóval mite

Valerianae radix   gyógytermék

Cirkulin Valeriana drazsé komlóval mite

Valerianae radix   gyógytermék

 

Komló (Humulus lupulus)

A VIII. Magyar Gyógyszerkönyvben a komló­to­boz (azaz a növény termős virágzata; Lupuli flos) a hivatalos drog. Enyhe nyugtató és altató hatását egye­lő­re nem támasztják alá megfelelő klinikai bizonyítékok, alkalmazása elsősorban a nö­vény tradicionális használatán alapul. Macskagyökérrel kom­bi­nál­t készítményeinek hatásosságát több vizsgálatban megállapították. Jelen­legi tudásunk szerint a komló kiegészítője lehet nyugtató/altató készítményeknek, az azonban még nem igazolt, hogy önmagában alkalmazva is kielégítően hatásos lenne.

Alkalmazásával kapcsolatban sem mellékhatások, sem abszolút ellenjavallatok nem ismertek, de óvatosságra int, hogy a komló fo­kozhatja egyéb központi idegrendszeri depresszánsok (nyugtatók, alkohol) hatását, va­lamint a depresszió tüneteit.

 

Levendula (Lavandula angustifolia)

A Ph. Hg. VIII-ban illóolaja és a teljes virágzás előtt be­gyűj­tött, szárított virága hivatalos (La­vandulae aetheroleum, Lavandulae flos). A levendula kémiailag mélyrehatóan vizsgált növény. A hatás szem­pont­já­ból legfontosabbnak illóolaj-tartalmát tartják. A növény nyugtató hatásának vizsgálata során kiderült, hogy az illóolaj kom­po­nen­sei a benzodiazepin-típusú nyugtatókhoz hasonló módon hatnak. A levendula jó zsír­ol­dé­kony­ságú, a vérben is megjelenő komponensei az agy­ban közvetlenül fejtik ki hatásukat, fo­koz­zák a GABA hatását. A le­ven­dula aromaterápiás (inhalálva, fürdővízbe vagy masszázsolajba adagolva) alkalmazása jóval több tehát egy jó illatú placebo szer adá­sánál. Az eddigi kisszámú vizsgálat tanúsága szerint a levendula olaja ja­vít­ja a hangulatot, nyugtató hatású és se­gíti az elalvást.

A levendula fő indikációi a nyugtalanság, álmatlanság kezelése. Illóolaja szá­jon át vagy belélegezve a szorongásos kórképek, alvászavarok biztonságos sze­ré­nek tekinthető. Mindazonáltal, a piacokon, boltokban kapható, nem gyógyszerkönyvi, ellenőrizetlen mi­nő­ségű le­vendulaolaj az összetétel bizonytalansága miatt belsőleg nem alkalmazható! Nyug­tató für­dő készítéséhez 20 liter fürdővízhez 20-100 g drog adagolásával szá­mol­junk.

A levendula nagy előnye, hogy használatának nem ismertek mellékhatásai, ellen­ja­val­la­tai és gyógyszer-kölcsönhatásról sem tudunk. Biztonsági okokból terhes nőknek nem javasolják az alkalmazását.Error: Reference source not found

 

Citromfű (Melissa officinalis)

A drogot bim­bós állapotban gyűjtik be, a gyógyászatban levelét vagy föld feletti részét használják. Hazánkban szárított levele hivatalos gyógy­szerkönyvi minőségű drogként (orvosi citromfű levél; Melissae folium). A szedatív hatást a citromfű poláris vegyületei fej­tik ki. Nyugtatóként történő felhasználása népi gyógyászati adatokon alapul. Eddigi vizsgá­latai­ban macskagyökérrel kombinálva alkalmazták, és kimutatták, hogy a kombinációs készít­mény a placebónál nagyobb mértékben javítja az alvás minőségét. Egy vizsgálat sze­rint gyermekek nyugtalanságának csillapítására is biztonságosan és hatásosan alkalmaz­ha­tó a macskagyökeret és citromfüvet tartalmazó kombinációs készítmény.

 

Golgotavirág (Passiflora incarnata)

A golgotavirág Európa számos országában elfogadott gyógy­nö­vény. A VIII. Magyar Gyógyszerkönyvben az észak-ame­rikai golgotavirág hajtása hivatalos (Passiflorae herba). Hatásossága a tradicionális használat alapján feltételezhető, de hiányoznak a tudo­má­nyos bizonyítékok.Error: Reference source not found

A golgotavirág hajtásának napi 4-8 grammja (forrázatként) a legtöbb monográfia sze­rint indokoltan alkalmazható nyugtalanság, szorongás vagy álmatlanság kezelésére. A gyá­ri készítmények a dro­got jel­lem­zően más központi idegrendszeri hatású növény drog­jával kombinációban tar­tal­mazzák. Meg­fe­le­lő dokumentáció hiányában a drog alkalmazása kerülendő várandósság és szoptatás alatt.

 

Kamilla (Matricaria recutita)

Európa déli országaiban és Angli­á­ban a növény elismert nyugtató. A hatás hátterében az apigenin állhat, amely kap­csolódik a benzodiazepin-receptorhoz. Bár hatásossága nem bizonyított, kevésbé súlyos esetekben meg lehet pró­bál­koz­ni alkalmazásával, mivel a tapasztalat és a preklinikai vizsgálatok arra utalnak, hogy a növény teája nyugtató hatású.

A kamilla biztonságos növénynek mondható, bár figyelmet érdemel, hogy allergiás re­ak­ciókat válthat ki. Rokon fajokkal (például körömvirággal) keresztallergia alakulhat ki, ezért ismert kamillaallergia esetén a növénycsaládba (fészekvirágzatúak, Asteraceae) tar­tozó fajok alkalmazását kerülni kell.Error: Reference source not found

 

Kava-kava (Piper methysticum)

Farmakológiai vizsgálatainak tanúsága szerint a növény hatásos és biztonságos anxi­olitikumnak bizonyult, amit az is alátámaszt, hogy a csendes-óceáni sziget­világ­ban évezredek óta használják eredménnyel és jelentős mellékhatások nélkül. Mindazonáltal, 1998-ban cikkek jelentek meg a kava májkárosító hatásáról. A tények amel­lett szóltak, hogy a kava nem eléggé biz­ton­sá­gos, és ennek megfelelően be is til­tot­ták alkalmazását az Európai Unióban

 

A Formulae Normales VII. vényelőiratai között fellelhető szorongásoldó és nyugtató, alvást segítő készítmények

Készítmény

Összetétel

Gutta valerianae cum mentholo

Tinctura valerianae aetherea, Mentholum

Species sedativa  

Lupuli strobulus, Melissae folium, Lavandulae flos, Anisi vulgaris fructus, Foeniculi fructus

Species valerianae composita

Valerianae rhizoma et radix, Lupuli strobulus, Melissae folium, Menthae piperitae folium, Aurantii pericarpium

Tinctura valerianae alcoholica Ph. Hg. VII.

 

 

Táplálékkiegészítők

Nincs elegendő bizonyíték arra nézve, hogy a táplálékkiegészítők (pl. mellékvese-kivonat, gyömbér, zöldtea, makrobiotikus étrend, zabkészítmények, aminosavak, melatonin, ómega-3-zsírsavak, S-adenozil-metionin) eredményesen és biztonsággal alkalmazhatók lennének szorongásos zavarok ellen.

 

Dr. Bokor Dóra , gyógyszerész
a szerző cikkei

(forrás: 1. Michael G. Kavan et al. Generalizált szorongásos zavar: gyakorlati útmutató a kivizsgáláshoz és a kezeléshez. Orvostovábbképző Szemle XVI. évf. 10. szám (2009. október): 25–33. oldal, 2. Csupor Dezső: Fitoterápia – Növényi szerek a gyógyászatban. JATE Press Szeged, 2007.)
Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
hirdetés
hirdetés