hirdetés
hirdetés
2022. november. 30., szerda - András.
hirdetés

Gyártónak, kereskedőnek, patikusnak is tartogatnak újdonságot

Belehúz az egészségügyi kormányzat, több mint tucatnyi jogszabályt kíván módosítani a legújabb törvény-tervezetével, amely már elérhető a kormány honlapján.

hirdetés

A törvényjavaslat szerint ki kell dolgozni a lakosság egészségségére ártalmas időjárási körülmények (hideg, meleg) esetén bevezetendő klíma-egészségügyi intézkedéseket, valamint országos hőség-riasztási rendszert kell működtetni. Az ehhez szükséges rendeletalkotásra felhatalmazást is kap a kormány.

A tervezet egyértelművé teszi az e-cigaretta (és kiegészítői) státuszát: amennyiben az nikotint tartalmaz, úgy gyógyszernek tekinti, s forgalmazását is aszerint szabályozza.

Egyértelműbbé teszi az „egészségügyi államigazgatási szerv” feladatait is a gyógyszertári ügyeletek szervezésében, nevezetesen: „megállapítja, összehangolja, nyilvántartja és közzéteszi”.

Nő az állami szerepvállalás a sürgősségi betegellátásban is. A mentők feladata lesz a fekvőbeteg-ellátáson kívüli szervezett ügyeleti ellátás irányítása. A betegszállításban is nő a szerepük, a tervezet szerint már nem koordinálják, hanem felügyelik is a betegszállítást, ami a szöveg szerint bizonyos ellenőrzési feladatokat is jelent.

A javaslat könnyíti az államháztartás helyzetét, amikor lehetővé teszi, hogy az Állami Egészségügyi Tartalékban tárolt gyógyszerek lejárati idejének kitolását az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet is kezdeményezhesse. (Korábban csak a gyártóknak és kereskedőknek volt ilyen joga, de mint a tervezet indoklása utal is rá, ők éppen hogy ellenkezőleg, a készletcserében, azaz, az újabb eladásokban érdekeltek.)

Könnyítik az implantátum-regiszterbe adatokat feltöltő szolgáltatók dolgát is. Az ellátás adatait már nem a beteg hazaengedéséig, hanem  „egészségügyi szolgáltatótól történő elbocsátását követő 8 napon belülkell rögzíteni.

Az egészségügyi válsághelyzetek szabályozásánál új elem, hogy már nem csak a krízis bekövetkezése esetén, hanem már „megelőzése érdekében együttműködési kötelezettség terheli az egészségügyi szolgáltatókat”, jelentsen ez bármit is.

A gyógyszer-gyártóknak is bonyolódik a helyzetük, a támogatásvolumen-szerződésekben rögzített befizetési kötelezettség megállapításához egy újabb segédszempontot is bevezetnének: „a szerződésben rögzített, a költséghatékonyság szempontjából meghatározó adagolástól, alkalmazott dózistól való eltérés alapján”.

Viszont az minden bizonnyal kedvez a gyógyszeriparnak, hogy az illegális forgalmazás ellen nagyobb tűzerőt készül bevetni a kormány: az egyik módosítás felhatalmazást adna, hogy 90 napra blokkolják a „hamis, vagy nem engedélyezett gyógyszer elérhetővé tételével összefüggő” elektronikus adatokat. Egyszerűbben: három hónapra blokád alá vegyenek egy-egy az illegális webpatikát.

Az előbbitől függetlenül: a törvénytervezet szerint egyszerre nagy tétellel, 39 vegyülettel gyarapodik a kábítószerekkel egy tekintet alá eső pszichoaktív anyagok listája.

Határidőt kap a fiókgyógyszertárak áthelyezésére adott engedély, ha 6 hónapon belül nem élnek vele, érvényét veszti. Súlyosabb változás, hogy a személyi jog elvesztésével fenyegető helyzetek listája is bővül eggyel, eszerint ilyen az is, ha: „a gyógyszerek forgalmazására, készletben tartására és kiadására vonatkozó jogszabályok ismételt és súlyos megsértése miatt kerül visszavonásra a létesítési és működési engedély”

A módosítások tömegébe belesimul egy apróság, ami az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvényt érinti. E szerint „A területi szervezetek és az országos szervek jogi személyek. A területi szervezeteket és az országos szerveket a törvényszék nem veszi nyilvántartásba.” Ezzel a törvényhozó egy többéves mulasztását próbálja csendben orvosolni.

A mostani mintegy száz paragrafus inkább csak lendületet ad a választások után újra felpörgő jogszabálygyártásnak, hiszen már önmaga is újabb szabályokat ígér.

Így felhatalmazást ad  a miniszternek, hogy rendeletben szabályozza

  • a rendezvénybiztosítás és a helyszínbiztosítás részletes szakmai szabályait, valamint ezen szolgáltatásokért – ideértve a mentési terv elkészítését is – fizetendő térítés díj mértékét és a megfizetésre vonatkozó rendelkezéseket,
  • a Központi Implantátum-regiszter működésére vonatkozó részletes szabályokat és a bejelentés alól kivett implantátumok körét,
  • a háziorvos, házi gyermekorvos választásának, a jelentkezésnek, a jelentkezés elutasításának, az átjelentkezésnek, valamint az ezzel kapcsolatos vitás kérdések rendezésének a részletes szabályait,
  • az akkreditációs felülvizsgálatért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakat...

 

A kormány honlapján most közzétett csomag a következő jelentősebb jozabályokat módosítja:

1. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény módosítása

2. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény módosítása

3. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

4. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

5. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló 1998. évi XXV. törvény módosítása

6. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény módosítása

7. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosítása

8. Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény módosítása

9. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

10. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény módosítása

11. A humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól szóló 2008. évi XXI. törvény módosítása

 

 

(forrás: kormany.hu)
hirdetés
Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
hirdetés