hirdetés
hirdetés
2023. február. 07., kedd - Tódor, Rómeó.
hirdetés

Fókuszban a gyakorlat: együttműködés, tudástranszfer, fejlődés

Több konzorciumi partnerrel, köztük a Szegedi Tudományegyetemmel, biotechnológiai céggel és akadémiai kutatóműhelyekkel együttműködésben valósított meg a Solvo Biotechnológiai Zrt. két olyan pályázatot, amely az elért eredményekkel hatékonyan támogatja a gyógyszerkutatást, segítheti a betegellátást és a partnerek közötti tudástranszfer révén minden együttműködő számára új ismereteket, új szemléletet közvetít.

hirdetés

A Solvo Biotechnológiai Zrt. fő profilját adó transzportervizsgálatok alapvető jelentőségűek a gyógyszerkutatásban: a gyógyszer-engedélyező hatóságok – köztük az európai EMA, az amerikai FDA, a japán PMDA – részéről általános előírás, hogy a preklinikai gyógyszerfejlesztés során kötelezően vizsgálni kell bizonyos membrántranszport-fehérjékre specifikus gyógyszerkölcsönhatásokat. A transzporter fehérjék által mediált gyógyszerkölcsönhatások in vitro modellezésére alkalmas tesztrendszerek fejlesztése kiemelt területe a Solvo kutatás-fejlesztési tevékenységének, ami nemcsak a portfolio bővítését, hanem a szakmai együttműködések révén a kapcsolódó tudásanyag szélesítését és a klinikai gyakorlati alkalmazási lehetőségek keresését is szolgálja. Két nemrég lezárt, illetve rövidesen záruló pályázatuk keretében mindhárom célkitűzés sikeresen valósult meg.

 

A transzportfehérjék szerepe a jó gyógyszerjelölt kiválasztásában

A két pályázat egyikében (GINOP-2.2.1-15 Reagens- és szolgáltatáscsomag kialakítása gyógyszerek abszorpciójának – disztribúciójának – metabolizmusának – eliminációjának (ADME) vizsgálatához; konzorciumi partnerek: Solvo Biotechnológiai Zrt., SZTE, Szegedi Biológiai Kutatóközpont, BioTalentum Tudásfejlesztő Kft., BioSpirál-2006 Kft.) a fiziológiailag fontos barrierek álltak a középpontban: a máj, a vese, a bél és a vér-agy gát – a kutatócsoport ezek in vitro modelljein végzett új fejlesztéseket. A gyógyszervegyületek szervezetbeli sorsának vizsgálatára alkalmas, ún. in vitro ADMETox-modellek (abszorpció, disztribúció, metabolizmus, elimináció, toxicitás) egyikének módosítása – egy génmódosítással előállított, ún. knock-out vesesejtvonal létrehozásával – az ilyen tesztrendszerek egyik általános hibáját küszöbölte ki, és ezzel egy rég fennálló problémára tesz innovatív megoldási javaslatot. Tekintve, hogy az ilyen tesztrendszereken végzett mérések (pontosabban a mérések megnyugtató eredménye) nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy egy vegyületből gyógyszerjelölt lehessen, a továbbfejlesztett módszer egyedülálló módon segít(het)i a gyógyszerfejlesztést.

A kutatástámogatás hatékonyságát növeli a pályázat egy másik részterülete is, amelynek keretében több, releváns próbaszubsztrátot jellemeztek (a felszívódási folyamatokban részt vevő fontos transzporterek egyikével való kölcsönhatásukat vizsgálták), és megállapították, hogy a transzportfolyamatokra specifikus próbaszubsztrátok különbözősége nem befolyásolja a kapott eredmények összehasoníthatóságát.

Hasonlóan nagy gyakorlati jelentőségű az in vitro tesztrendszerekben (sejtvonalakon) kifejeződő transzporterfehérjék mennyiségi meghatározása, ami nélkülözhetetlen információt ad arról, hogy a laboratóriumi mérések hűen tükrözik-e az adott fiziológiás folyamat szervezetbeli lejátszódását. Ezek az adatok nagymértékben segítik a gyógyszerfejlesztéshez kapcsolódó matematikai modellezéseket, amelyek napjainkban egyre jelentősebb szerepet kapnak a molekuláris gyógyszertervezésben. Egy jó matematikai modell kidolgozásának értelemszerűen alapfeltétele, hogy nagyon pontos kísérleti adatokra épüljön, hiszen ha a bemenő adatok minősége nem megfelelő, a modell gyakorlatilag használhatatlan lesz. Ha viszont az in vitro modellezés jól tükrözi az in vivo folyamatokat, akkor az erre épülő matematikai modell segítségével a gyógyszerfejlesztő nagy pontossággal megbecsülheti egy adott molekula várható szervezetbeli viselkedését, így időt és pénzt takaríthat meg, ha már a kutatás kezdeti szakaszától csak a legígéretesebb potenciális gyógyszerjelöltek vizsgálatára fókuszál.


 

A szervmodellektől az őssejtterápiáig

A másik pályázat (GINOP-2.2.1-15-2017-00047; Őssejt alapú hepatociták előállításának kutatása gyógyszerfejlesztési célokra; konzorciumi partnerek: Solvo Biotechnológiai Zrt., SZTE, HR Pharma Kft.) keretében szintén a gyógyszeriparhoz kapcsolódó biotechnológiai kutatás-fejlesztés valósult meg. A projekt során a Szegedi Tudományegyetem Regeneratív Medicina és Celluláris Farmakológiai Laboratóriuma új technológiákat fejlesztett ki primer humán májsejtek izolálására, és az eljárásokhoz kapcsolódó minőségirányítási rendszert is kidolgozta. Emellett egy olyan új, innovatív eljárás kifejlesztését is célul tűzték ki, amellyel zsírszövetből izolált őssejtekből lehetne májsejteket előállítani. Ez a kutatási irány azonban egy nagyon fontos és máig kevéssé ismert jelenségre irányította rá a figyelmet – mégpedig arra, hogy a szokásos laboratóriumi eljárásokkal, kétdimenziós felületen nem lehet az őssejtekből érett hepatocitákat létrehozni. A májszövet háromdimenziós struktúrája nélkülözhetetlen a fiziológiás működéshez: a máj detoxifikáló képességét annak 3D szerkezete határozza meg. Tekintve, hogy a gyógyszerkutatásokhoz kapcsolódó ADMETox-vizsgálatok jelentős része májsejteken zajlik, a kutatómunka új iránya speciális, háromdimenziós májegységek (ún. szferoidok) létrehozása lett, és a Solvo munkatársaival együttműködésben a folyamat optimalizálása és a validálása is megtörtént. A kutatómunka fontos új eredménye, hogy az így kialakított 3D májmodellek alkalmasak lesznek a hatósági előírások szerinti toxikológiai mérések és metabolizmusvizsgálatok kivitelezésére, amelyek optimalizálása és standardizálása jelenleg is zajlik. Ezeknek az eredményeknek köszönhetően számottevően bővült és bővül az in vitro vizsgálati portfolio, ami a gyógyszerfejlesztők számára kulcsfontosságú információkat szolgáltat a preklinikai fázisban lévő gyógyszerjelölt molekulákról.

A 3D modellek kialakítása és az ilyen szferoidokon végzett in vitro kísérletek napjainkban meglehetősen intenzíven kutatott területnek számítanak, mert bár a hagyományos, kétdimenziós in vitro rendszerekből nyert adatok egyszerűbben értelmezhetők, de a 3D struktúrákon sokkal inkább valósághűen szimulálhatók a szervezetbeli folyamatok. A 3D modellek további előnye a hosszabb élettartam, ami így olyan vizsgálatokra is lehetőséget teremt (pl. hosszú távú toxicitási vizsgálatok in vitro, lassan metabolizálódó vegyületek metabolizmusvizsgálatai), amik a hagyományos, 2D sejttenyészeteken nem kivitelezhetők.

Hasonlóan fontos eleme volt a pályázatnak különféle betegségmodellek sejtszintű vizsgálata. Nevezetesen, a konzorcium harmadik tagjaként bevont HR Pharma Kft. kutató munkatársaival együttműködésben számos betegség – köztük a diabétesz és a gyulladásos bélbetegség – állatmodelljein vizsgálták, hogy az adott kórképben hogyan változnak bizonyos sejtműködési folyamatok (pl. hogyan módosul a különféle metabolizáló enzimek expressziója a beteg állatok szervezetéből izolált májsejtekben), amely segíthet jobban megérteni, hogy egy-egy krónikus betegség esetén hogyan módosulhatnak a gyógyszer-gyógyszer kölcsönhatások.

A zsírszövetből kinyert őssejtek a regeneratív medicinában is felhasználhatók. A pályázat keretein belül a Szegedi Tudományegyetemen elindult egy I. fázisú klinikai vizsgálat, amelyben nem gyógyuló lábszárfekélyeket próbálnak ilyen sejtterápiás eljárásokkal kezelni.

Az őssejtekből kiinduló 3D szferoidok létrehozására alkalmas módszertan kidolgozása más típusú sejttenyészetek kialakítására is lehetőséget ad, így a jövőben ez lehet az újabb fejlesztési irányvonalak egyike – vázolják a kutatók az elképzeléseiket. A közös kutatómunka fontos eredményének tekintik azt a tudástranszfert, ami az együttműködő partnerek intézményi adottságaiból fakad: az ipari kutatás-fejlesztési szemlélet, módszertan és kultúra, valamint az egyetemi-akadémiai kutatóműhelyek koncentráltabb, elmélyült tudásanyagának ötvözését.

Dr. Bokor Dóra
a szerző cikkei

(forrás: Medical Tribune)
hirdetés
Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
hirdetés
hirdetés