hirdetés
hirdetés
2022. december. 05., hétfő - Vilma.
hirdetés

Belehúznak a rendeletgyártásba

Az országok között mozgatott orvosi vények adattartalmát és a klinikai kutatások engedélyezését is érinti a kormányzat legújabb egészségügyi salátarendelete.

hirdetés

Húsznál több egészségügyi rendeletet kíván módosítani a kormányzat azzal a tervezet-csomaggal, amit a hófordulóra függesztettek ki a kabinet elektronikus hirdetőtáblájára.

A rendkívül szerteágazó tematikájú tervezet például az egészségbiztosítási törény végrehajtási szabályai közül kiveszi az utalást az intézményen belüli orvosválasztásért felszámítható díjról. (Választani továbbra is lehetne, csak a legális ellentételezés szűnne meg.)

Máshol egyértelműsíti, hogy (hasonlóan például az influenza ellenihez) az ingyenes HPV-oltás beadásáért sem számítható fel díj.

Megszüntetné a tervezet a kezelést visszautasító nyilatkozatok 2 éves automatikus elévülését.

Az OEP visszafizettetheti a szolgáltatóval a betegtől beszedett térítési díjat, ha kiderül, az olyan szolgáltatásért szedett tőle pénzt, amire a páciens ingyen is jogosult lett volna.

A javaslat elfogadása esetén ezentúl elegendő lesz az is, ha az ÁNTSZ (szemben a korábbi legalább kettővel) évente csak egy családvédelmi szaktanfolyamot hirdet meg a védőnök számára.

Bővül az egészségügyi szolgáltatók információnyújtási kötelezettsége is. A szolgáltatási helyre kifüggesztett táblán az ott művel szakmákon és a rendelési időn kívül a jövőben fel kell tüntetni majd a szervezeti egység működési engedély szerinti elnevezését is. Továbbá „az egészségügyi szolgáltató tájékoztatást köteles adni az egészségügyi szolgáltatásaira kötött felelősségbiztosításáról és működési engedélyéről” is.

A kötelezően vezetendő intézményi várólisták között új elemként megjelenik a „jelentős kiterjesztett gerincműtétek” listája.

A speciális ellátotti kör részére ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók között ezentúl (például a Honvéd-, a MÁV- és a BV-kórházak mellé) nevesítik a Terrorelhárítási Központot is.

A fekvőbeteg szakellátásban finanszírozható szakmák közül kikerül az addiktológiai rehabilitáció, a járóbetegszakellátásban fnanszírozhatók közül pedig a gasztroenterológiai rehabilitáció.

Változik a klinikai kutatások jóváhagyása is, így például a több központban végzett kutatásra is csak egy engedélyt kell majd kiadni, s a korábban a megyékre osztott szerepet központosítják.

Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ  kapja azt a feladatot, hogy tájékoztatást nyújtson az egészségügyi szakemberek és a betegek számára az egy adott tagállamban kiállított, de más tagállamban kiváltandó orvosi rendelvényeken feltüntetendő elemekről.

Új kötelező elem lesz az egészségügyi szolgáltatók honlapjain a (beteg)jogvédelmi képviselő nevének, elérhetőségének, fogadóórái helyének és időpontjainak feltüntetése.

Jó hír a kisújszállási Kumánia Gyógyfürdő Kft.-nek, hogy megkapja a központi támogatást egészségügyi dogozói béremeléséhez.

Csökken az engedélyezett biocid termékekről az OTH honlapján kötelezően közzéteeendő adatok mennyisége, így a javaslattevő kirostálná közülük például az első engedélyt kiállító hatóság megnevezését, az engedélyes címét, a hatóanyag koncentrációját...

A külföldi gyógykezelés engedélyezésében változás lenne, hogy a korábbi (csak) megengedő megfogalmazás helyett egyértelműen szerepelne: (az egyébként nálunk is közfinanszírozott)  gyógykezelést engedélyezni kell, ha arra itthon az orvosszakmailag elfogadható időn belül nem kerülne sor.

A számtalan változás között születik egy új jeles nap is: az előterjesztés szerint minden évben június 30. lesz az a nap, ameddig az egészségügyért felelős miniszter az Egészségügyi Válsághelyzetek Kezelésének (aktuális) Országos Tervét jóváhagyja.

 

A csomag a következő jogszabályokat kívánja módosítani:

 • A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet
 • A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet
 • Egyes egészségügyi ellátások visszautasításának részletes szabályairól szóló 117/1998. (VI. 16.) Korm. rendelet
 • Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet
 • Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével működő Családvédelmi Szolgálat működésének engedélyezéséről szóló 232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet
 • Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet
 • Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet
 • A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
 • Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet
 • Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet
 • Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
 • Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
 • A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet
 • Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról szóló 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet
 • Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet
 • A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet
 • A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet
 • A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet
 • Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
 • Az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 16/1972. (IV. 29.) MT rendelet
 • Az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásaival kapcsolatos (csekélyen érintett) további rendeletek: 102/1995. (VIII. 25.), 168/1997. (X. 6.), 223/1998. (XII. 30.), 289/2007. (X. 31.), 132/2009. (VI. 19.), 288/2009. (XII. 15.), 175/2010. (V. 13.), 288/2010. (XII. 21.), 328/2011. (XII. 29.), 1/2012. (I. 20.), 273/2012. (IX. 28.), 422/2012. (XII. 29.), 423/2012. (XII. 29.), 515/2013. (XII. 30.), 254/2013. (VII. 5.)

(A teljes szöveg letölthető innen.)

PharmaOnline
a szerző cikkei

(forrás: kormany.hu)
hirdetés

cimkék

Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
hirdetés