hirdetés
hirdetés

Küldöttközgyűlést tartott az MGYK

A pénteki küldöttközgyűlés előtt elnökségi ülést is tartott a Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK), ahol többek között a kamarai stratégiai programrészekért felelős személyekről döntöttek.

hirdetés

A MGYK elnöksége 2017. május 12-én tartotta soron következő ülését a Kamara székházában, Budapesten. Az ülést dr. Hankó Zoltán elnök vezette.

Elsőként – a Vándorgyűlés munkájának folytatásaként – a kamarai stratégiai programrészekért felelős személyekről döntöttek. Ennek értelmében – döntően a vándorgyűlés „tematikáját” követve – az egyes részterületek részletes javaslatainak kidolgozásáért felelősökről döntött az elnökség. A feladatok ütemezésében és elvégzésében a „koordinátori” feladatokat dr. Hankó Zoltán, dr. Sohajda Attila és dr. Horváth-Sziklai Attila végzi el. A Vándorgyűlésen elhangzottak alapján, konkrét határidőhöz kötötték az egyes feladatok elvégzését. Ezt követően a 2018. évi központi költségvetés tervezete kapcsán adódó kamarai tennivalókat vitatták meg. Az elnökség felkérte az illetékes munkabizottságokat, hogy az EMMI-vel folytatandó egyeztetésekhez dolgozzák ki javaslataikat a működési célú támogatáshoz, a generikus kompenzációhoz, az akkreditációhoz és a tulajdonosi programhoz kapcsolódóan.

Ez után dr. Horváth-Sziklai Attila tájékoztatott az OGYÉI-től megküldött, a gyógyszertárak létesítésével és működtetésével kapcsolatos határozatokról, majd dr. Hankó Zoltán számolt be az előző elnökségi ülés óta eltelt időszak eseményeiről. A kórházi gyógyszerészek április 21-23. között Szegeden tartották konferenciájukat, ahol a Kamarát dr. Süle András képviselte. Az Ipari Állandó Bizottság kezdeményezésére indult, a négy gyógyszerészképző hely dékánjaival folytatott egyeztetés sorozat soron következő ülésén a hallgatók gyógyszergyárakban is eltölthető gyári gyakorlatáról folytak a megbeszélések. Terveik szerint már idén szeptember elindulhat az ezzel kapcsolatos kísérleti program, ami „nagy előrelépés lenne” – emelte ki az elnök.

A közforgalmú gyógyszerészi szakmai kollégiumi tanács megalakulásának említésével folytatódott a beszámoló. A tanács elnöke prof. dr. Szökő Éva, az MGYT elnöke.

Küldöttközgyűlés

Május 12-én, péntek délután rendezték meg a kamara 2017. évi első küldöttközgyűlésére Budapesten a Benczúr Hotelban. Az összejövetelen résztvevő és szavazati jogával élő küldöttek száma 110 volt, ami 41,5%-os részvételi arányt jelent.

Hankó Zoltán beszámolójában az előző küldöttközgyűlés óta történt legfontosabb eseményekről adott részletes tájékoztatást, majd a küldöttközgyűlés támogatását kérte a strukturális rendszerváltás eredményes lezárását követő szakmai rendszerváltás elindításához. A beszámolót a küldöttek 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül fogadták el.

Ezt követően dr. Zalai Károly számolt be az MGYK 2016. évi gazdálkodásáról. Mint mondta: a bevételi és kiadási oldal egyensúlyát vizsgálva megállapítható, hogy a kiadások túllépést mutat, amely azonban a kamara likviditását nem veszélyeztette. A küldöttek szintén 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül fogadták el a beszámolót. Az MGYK Felügyelő Bizottságának (FB) jelentése a 2016. évi munkájáról és a gazdálkodás ellenőrzéséről volt a következő napirendi pont. Dr. Torma Ádám összegzésként elmondta, hogy az FB a 2016. évről szóló mérlegbeszámoló vizsgálata során megállapította, hogy az a „kamara gazdálkodásáról hű képet mutat, az abban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.” Egy tartózkodással, ellenszavazat nélkül került elfogadásra ez a beszámoló is.

A negyedik napirendi pont az MGYK könyvvizsgálójának jelentése volt a 2016. évi gazdálkodás ellenőrzéséről. Kremer Éva könyvvizsgáló beszámolóját 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül fogadták el. A következő napirendi pont az MGYK 2016. évi mérlegének elfogadása volt, dr. Zalai Károly előterjesztése 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül került elfogadásra. Végezetül az Etika Bizottság elnökének, dr. Pintér Lászlónak a beszámolója következett a 2016. évi munkájukról, amelyet 2 tartózkodással fogadtak el.

Bővebben a kamara honlapján olvashat az elnökségi ülésről és a küldöttközgyűlésről, az elnöki beszámolót pedig itt érheti el.

hirdetés
Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 
hirdetés
hirdetés