hirdetés
hirdetés
2023. február. 02., csütörtök - Karolina, Aida.
hirdetés

Állami kitüntetések a nemzeti ünnepen – 2021. március 15.

A miniszterelnök előterjesztésére Áder János köztársasági elnök állami kitüntetéseket adományozott a nemzeti ünnepen.

hirdetés

A Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal polgári tagozata kitüntetést kapta:

    DR. ARSENIOS KARDAMAKIS, Ausztria metropolitája, Magyarország és Közép-Európa exarchája, a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus és Magyarország közötti párbeszéd elmélyítésében vállalt szerepe, valamint a hazai görög nemzetiség megmaradását és a görög ortodox identitás megerősítését mindenekelőtt az egyházi oktató-nevelő tevékenység kiszélesítésével szolgáló önzetlen munkája elismeréseként;

    BÍRÓNÉ KELETI ÁGNES, a nemzet sportolója, ötszörös olimpiai bajnok tornász, edző, nemzetközi versenybíró, minden idők legeredményesebb magyar tornászaként aratott világraszóló sikerei, példaértékű sportolói, edzői és tanári pályafutása elismeréseként;

    BOGÁRDI SZABÓ ISTVÁN Széchenyi-díjas teológus, a Dunamelléki Református Egyházkerület volt püspöke, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának volt lelkészi elnöke a magyar állam és az egyház közötti párbeszéd elmélyítésében, illetve a református egyház elesettekhez és kiszolgáltatottakhoz forduló, a közjó érdekében végzett szolgálatainak kiszélesítésében vállalt szerepe, valamint teológiatörténeti jelentőségű tudományos és szaklektori munkája, továbbá a jövő lelkészeinek felkészítését segítő oktatói tevékenysége elismeréseként;

    KATÓ BÉLA, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, a Sapientia Alapítvány elnöke több évtizede odaadóan végzett lelkipásztori szolgálata, valamint a kisebbségi létbe kényszerült erdélyi magyar honfitársaink sorsának jobbra fordításában és közösségi életének megszervezésében vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként.

A Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapta:

    DR. ÁDÁM VERONIKA Széchenyi- és Batthyány-Strattmann László-díjas orvos, biokémikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Semmelweis Egyetem professor emeritája az idegek oxidatív károsodásának kutatása területén végzett több évtizedes, nemzetközileg is elismert munkája, valamint tudományos közéleti szerepvállalása elismeréseként;

    BÁLINT-BENCZÉDI FERENC, a Magyar Unitárius Egyház püspöke az egyetlen magyar alapítású keresztény egyház főpásztoraként a teljes magyar unitárius közösséget építő és az erdélyi magyarság fennmaradását szolgáló tevékenysége elismeréseként;

    BÖCSKEI LÁSZLÓ, a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye püspöke a bánsági és partiumi történelmi régiókban élő magyarság körében végzett lelkipásztori szolgálata, valamint identitásuk, illetve kulturális örökségük megőrzésében vállalt szerepe elismeréseként;

    DR. CSERHÁTI FERENC, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök, a Magyar Diaszpóra Tanács Egyházi és Cserkész Szervezetek Regionális Ülésének társelnöke a diaszpórában élő magyar nemzettársaink anyanyelvű hitéletének biztosítása, valamint a keresztény értékek továbbadása érdekében végzett több évtizedes, odaadó szolgálata elismeréseként;

    DALE A. MARTIN, a Siemens Zrt. elnök-vezérigazgatója, a magyar ipar kutatásfejlesztési tevékenységének fellendítésében, különösen a mérnökképzés színvonalának emelésében, valamint a magyar-német gazdasági kapcsolatok előmozdításában és erősítésében vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként;

    FAZEKAS LÁSZLÓ, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház emeritus püspöke a felvidéki magyar közösségek megmaradását segítő, valamint a keresztyén értékeket nemzetközi szinten is képviselő, kiemelkedő lelkipásztori és egyházvezetői szolgálata elismeréseként;

    GÁNCS PÉTER, a Magyarországi Evangélikus Egyház nyugalmazott püspöke, a Magyar Bibliatársulat elnöke a magyar állam és az evangélikus egyház közötti párbeszéd elmélyítésében, illetve az egyház oktató-nevelő szolgálatának kiszélesítésében vállalt szerepe, valamint a jövő lelkészeinek felkészítését segítő tevékenysége elismeréseként;

    GEORGE F. HEMINGWAY, a Hemingway Group elnöke, tulajdonosa a magyar labdarúgósport fejlesztésében, különösen a Budapest Honvéd FC megmentésében, valamint az egyik legkiemelkedőbb magyar utánpótlásközpont, a Magyar Futball Akadémia létrehozásában vállalt szerepe elismeréseként;

    DR. GSCHWINDT ANDRÁS állami díjas villamosmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszékének címzetes egyetemi docense az űrtechnológiai kutatások területén folytatott kiemelkedő, a hazai űrkutatás nemzetközi hírnevét erősítő munkája, különösen a CubeSat és pikoműholdak fejlesztésében elért világraszóló sikerei elismeréseként;

    DR. HAJÓS BÉLA építőmérnök, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság volt műszaki igazgatóhelyettese, az egykori Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium vízügyekért felelős helyettes államtitkára a hazai vízgazdálkodás területi szerveinek rendszerváltoztatás utáni átszervezése, valamint a nemzetközi vízügyi kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett munkája elismeréseként;
 
    DR. HUSZÁR PÁL, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának volt világi elnöke, a Dunántúli Református Egyházkerület volt főgondnoka a magyar református közösségeket sokoldalúan szolgáló egyházi közéleti, oktatói és publikációs tevékenysége, valamint a Kárpát-medencei magyarság hitének és identitásának megerősítésében vállalt szerepe elismeréseként;

    PROF. DR.-ING. JAN WÖRNER, az Európai Űrügynökség volt főigazgatója Magyarország Európai Űrügynökségbe történő integrációjának és pályázati sikereinek előmozdításában, valamint az egységes európai űrszektor kialakításában vállalt szerepe elismeréseként;

    KÖVES SLOMÓ, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija a zsidó identitást hitelesen képviselő egyházvezetői szolgálata, valamint a magyarországi zsidó kulturális és közélet megújításában betöltött kimagasló szerepe elismeréseként;

    DR. MISETA ATTILA JÁNOS, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem rektora, az Általános Orvostudományi Kar Laboratóriumi Medicina Intézetének igazgatója, egyetemi tanára a pécsi orvos- és egészségtudományi képzések, illetve a laboratóriumi medicina fejlesztése, valamint a helyi betegellátás hatékonyságának növelése érdekében végzett kimagasló, példaértékű szakmai tevékenysége elismeréseként;

    NAGY BÉLA, a Kárpátaljai Református Egyház Diakóniai Osztályának igazgatója, a Kárpátaljai Református Egyházkerület főgondnoka a kárpátaljai magyar közösségek megmaradása és gyarapodása érdekében elhivatottan végzett munkája, valamint református diakóniai, egyházszervezői és lelkigondozói szolgálata elismeréseként;

    DR. NAGY JÁNOS Széchenyi-díjas agrármérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kara Földhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Intézetének egyetemi tanára, az egyetem korábbi rektora az agrár-felsőoktatás területén folytatott több mint négy évtizedes, kimagasló színvonalú kutatói és oktatói munkája, valamint a Debreceni Egyetem hazai és nemzetközi elismertségét erősítő, sikeres intézményvezetői tevékenysége elismeréseként;

    NG SHIN EIN, a Szingapúri Köztársaság magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövete a magyar-szingapúri diplomáciai, illetve gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok fejlesztésében vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként;


    PALÁNKI FERENC, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspöke több évtizedes lelkipásztori szolgálata, valamint a papnövendékek szellemi és lelki felkészítését szolgáló nevelői tevékenysége elismeréseként;

    DR. PANYI BÉLA ATTILA, a Legfőbb Ügyész Tanácsadó Testületének tagja, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség nyugalmazott főügyészhelyettese több mint négy évtizedes, kiemelkedő szakmai eredményekben gazdag jogászi, ügyészi és oktatói pályafutása elismeréseként;

    Prof. dr. phil. dr. h.c. REINHARD MICHAEL OLT történész, politológus, publicista, az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem volt oktatója, az Eötvös Loránd Tudományegyetem volt vendégprofesszora Magyarország jó hírnevét a nemzetközi sajtóban erősítő publikációs tevékenysége, valamint a Kárpát-medencében kisebbségben élő magyar közösségek történetét hitelesen bemutató írásai elismeréseként;

    DR. SCHAFF ZSUZSANNA Széchenyi- és Batthyány-Strattmann László-díjas orvos, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Semmelweis Egyetem professor emeritája, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara II. számú Patológiai Intézetének volt igazgatója több évtizedes, kiemelkedő kutatói és iskolateremtő oktatói pályafutása, különösen a májgyulladást okozó vírusok kutatása területén elért, nemzetközileg is jelentős eredményei elismeréseként;

    DR. SZÉKELY JÁNOS, a Szombathelyi Egyházmegye püspöke a katolikus egyház társadalmi tanítását valóra váltó, a roma kisebbséget önzetlenül felkaroló lelkipásztori szolgálata, valamint a magyarországi vallási felekezetek közötti párbeszéd elmélyítésében vállalt szerepe elismeréseként;

    DR. TERNYÁK CSABA metropolita, az Egri Főegyházmegye érseke több évtizedes, odaadó lelkipásztori szolgálata, kiemelkedő egyházdiplomáciai szerepe, valamint a katolikus nevelés érdekében végzett munkája elismeréseként;

    DR. VISEGRÁDY ANTAL ANDRÁS jogász, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem professor emeritusa a jogtudomány számos területére kiterjedő közel öt évtizedes, hazai és nemzetközi szinten egyaránt nagyra becsült kutatói-oktatói munkája, valamint hiánypótló tankönyvek és publikációk sorát magába foglaló, nagy hatású tudományos életműve elismeréseként;

    DR. WITTMANN TIBOR GYÖRGY belgyógyász, gasztroenterológus, a Szegedi Tudományegyetem professor emeritusa a belgyógyászat és a gasztroenterológia elismert képviselőjeként folytatott kimagasló színvonalú kutatói, a szegedi betegellátás fejlesztését szolgáló szakmai, valamint a helyi szakorvosképzésben végzett oktatói munkája elismeréseként.

A Magyar Érdemrend középkeresztje katonai tagozata kitüntetést kapta:

    DR. SANDRA SÁNDOR nyugállományú orvos ezredes, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központja Reumatológiai és Fizioterápiás Szakrendelésének rendelésvezető főorvosa a lézer- és magnetoterápia területén elért jelentős kutatási eredményei, valamint a katonai egészségügyben végzett kimagasló színvonalú orvosi, oktatói és vezetői munkája elismeréseként.

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozata kitütetést kapta:

    DR. ÁBRÁM TIBOR, a  Tiszáninneni Református Egyházkerület főgondnoka, a  miskolci Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon intézményvezetője a magyar református közösségek szolgálatában folytatott sokoldalú tevékenysége, valamint a  miskolci egyházi oktatás területén végzett oktatói és intézményvezetői munkája elismeréseként;

    DR. BAKOS JÓZSEF vegyészmérnök, a kémiai tudomány doktora, a Pannon Egyetem professor emeritusa a hazai szerves kémiai kutatások, azon belül a  szerves katalízis és a  királis szintézisek területén végzett,
nemzetközileg is elismert munkája, valamint a tudományos tehetséggondozásban elért eredményei elismeréseként;

    DR. BALATON KÁROLY közgazdász, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara Vezetéstudományi Intézetének egyetemi tanára, korábbi intézeti tanszékvezetője
a Miskolci Egyetem hallgatóinak oktatása, szakmai tudásának fejlesztése, valamint hivatástudatának erősítése érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként;

    BALSAY MIKLÓS, a  székesfehérvári Vadex Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. nyugalmazott vezérigazgatója az erdő-, a természet- és a klímavédelem területén folytatott szakmai tevékenysége, valamint Fejér megye, illetve Székesfehérvár város erdőterületeinek növelése érdekében végzett munkája elismeréseként;

    DR. BÁN ISTVÁN, a  Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. Észtországi Képviseleti Irodájának vezetője, Magyarország dél-észtországi tiszteletbeli konzulja az Észtországban élő magyarság identitásának megőrzése és a  magyar-észt kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett tiszteletbeli konzuli tevékenysége, valamint a  balti államokban működő magyar szervezetekkel folytatott sokoldalú együttműködése elismeréseként;

    BÁRÁNY ÁRPÁD olimpiai és világbajnok párbajtőrvívó, versenybíró, szakedző a hazai vívósport területén versenyzőként és sportszakemberként elért, világviszonylatban is kimagasló eredményei elismeréseként;

    DR. BARTHA ELEK etnográfus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem oktatási rektorhelyettese, a Bölcsészettudományi Kar Néprajzi Tanszékének egyetemi tanára a néprajztudomány területén elért, nemzetközi szinten is kiemelkedő eredményei, lelkiismeretes oktatói és eredményes vezetői tevékenysége, valamint példaértékű tudományos közéleti szerepvállalása elismeréseként;

    DR. BEKE JÁNOS, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kara Folyamatmérnöki Intézetének egyetemi tanára a Szent István Egyetemen folyó gépészmérnöki képzés nemzetközi jó hírnevét erősítő, magas színvonalú kutatói, oktatói és oktatásszervezői munkája elismeréseként;

    BIHARI SZABOLCS, a Magyar Diaszpóra Tanács nyugat-európai regionális elnöke a nyugat-, észak- és dél-európai magyar közösségek összefogásában betöltött kiemelkedő szerepe elismeréseként;

    BOBORY ZOLTÁN költő, prózaíró, művelődés- és irodalomszervező Székesfehérvár és térsége kulturális életében alkotóként, illetve irodalomszervezőként vállalt meghatározó szerepe, valamint a határon túli magyar kulturális kapcsolatokat építő több évtizedes tevékenysége elismeréseként;

    DR. CINKOTAI JÁNOS közgazdász, nyugalmazott kormány-főtanácsadó, címzetes egyetemi docens, a  Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának volt tagja a rendszerváltoztatást követően a  hazai inflációs gazdaságpolitika kialakításában, illetve a  piacgazdaságra való átállás körülményeinek megteremtésében vállalt kiemelkedő szerepe, valamint a közgazdaságtudomány területén folytatott kutatói-oktatói és szakértői tevékenysége elismeréseként;

    DR. CSERNICSKÓ ISTVÁN nyelvész, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora kiemelkedő tudományos, oktatói és tudományszervezői munkája, valamint a kárpátaljai többnyelvűség nyelvészetiés nyelvpolitikai vonatkozásainak vizsgálata terén elért kiemelkedő eredményei elismeréseként;

    CSOM ISTVÁN olimpiai bajnok sakkozó, nemzetközi sakknagymester, sakkszakíró, nemzetközi versenybíró a magyar sakksport nemzetközi rangját erősítő és a  sportágat világszerte népszerűsítő, kivételesen eredményes sportolói, valamint sikeres edzői pályafutása elismeréseként;

    DR. CSÚCS LÁSZLÓ GYÖRGYNÉ, a Csepeli Lengyel Önkormányzat elnöke, az Országos Lengyel Önkormányzat volt elnöke, az Országgyűlés első lengyel nemzetiségi szószólója a magyar-lengyel barátság ápolását sokrétűen szolgáló tevékenysége elismeréseként;

    FALVAI SÁNDOR Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, érdemes művész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem professor emeritusa, az egyetem korábbi rektora a magyar komolyzenei életben szóló- és  kamarazenészként egyaránt elismert művészi pályafutása, valamint több évtizedes, kiemelkedő zenepedagógusi munkája elismeréseként;

    FARKAS ISTVÁN Péter Liszt Ferenc-díjas harsonaművész, a  Pécsi Tudományegyetem professor emeritusa, az egyetem Művészeti Kar Zeneművészeti Intézete Rézfúvós- és ütőhangszerek Tanszékének egyetemi tanára a hazai klasszikus zenekultúra nemzetközi hírnevét erősítő, szóló- és kamarazenészként egyaránt elismert előadóművészi pályafutása, valamint a rézfúvóshangszer-történet területén folytatott több évtizedes kutatói-oktatói munkája elismeréseként;

   FEHÉR BENCE ókortörténész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyarságkutató Intézet Klasszika-filológiai Kutatóközpontjának igazgatója az ókori írástörténet és a Kárpát-medence régi írásos emlékeinek kutatása, illetve gyűjteményes kiadása, valamint az egyetemes és a magyar történelem görög és latin nyelvű forrásainak magyarra fordítása során végzett munkája elismeréseként;

    DR. FEJÉRDY TAMÁS építészmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök a hazai és nemzetközi örökség-, illetve műemlékvédelem területén végzett több évtizedes, kimagasló színvonalú szakmai munkája elismeréseként;

    DR. FÖLDESI PÉTER, a Széchenyi István Egyetem rektora, az egyetem AUDI Hungaria Járműmérnöki Kara Logisztikai és Szállítmányozási Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára a logisztikai folyamatok optimalizálásával kapcsolatos, kiemelkedő tudományos kutatásai, valamint széles körű oktatói, egyetemi vezetői, illetve szervezőmunkája elismeréseként;

    DR. GLOVICZKI ZOLTÁN, az  Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora, az  Oktatási Hivatal korábbi elnöke, az  Emberi Erőforrások Minisztériumának volt helyettes államtitkára a pedagógusképzés iránti elkötelezettsége, valamint elhivatott oktatói és kimagasló színvonalú oktatásirányítói tevékenysége elismeréseként;

    DR. HOFFMANN RÓZSA, az  Emberi Erőforrások Minisztériumának korábbi államtitkára, volt országgyűlési képviselő a pedagógusi életpályamodell kidolgozásában, illetve a  magyar pedagógusképzés megújításában vállalt kiemelkedő szerepe, valamint az oktatásirányítás területén végzett több évtizedes munkája elismeréseként;

    DR. KESZEI ERNŐ vegyész, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa a Nemzetközi Bologna Csoport magyarországi képviselőjeként hazánk nemzetközi tudományos kapcsolatainak fejlesztésében vállalt kimagasló szerepe, valamint a magyar felsőoktatás külföldi sikereihez a hallgatók és az oktatók mobilitásának elősegítésével hozzájáruló munkája elismeréseként;

    DR. KORPA CSABA mérnök-fizikus, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézete Elméleti Fizika Tanszékének egyetemi tanára az elméleti magfizika területén folytatott kutatói munkája, valamint a  pécsi egyetemi elméleti fizikai oktatás fejlesztésében és a tanárképzésben vállalt jelentős szerepe elismeréseként;

    DR. KUNDRÁK JÁNOS JÓZSEF gépészmérnök, a  műszaki tudomány doktora, a  Miskolci Egyetem professor emeritusa a  gépgyártás-technológia területén elért, világviszonylatban is elismert kutatási eredményei, több évtizedes oktatómunkája, valamint a Miskolci Egyetem nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésében vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként;

    DR. KUZMANN ERNŐ, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kémiai Intézete és a Természettudományi Kutatóközpont nyugalmazott egyetemi tanára a nukleáris kémia területén végzett kiemelkedő kutatói és oktatói munkája, különösen a Mössbauer-spektroszkópiai kutatásokban elért eredményei elismeréseként;

    LAUER RICE ANDREA, a Magyar Diaszpóra Tanács regionális elnöke az Amerikai Egyesült Államokban élő magyarság összefogása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként;

    LENDVAI-LINTNER IMRE, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség elnöke a diaszpórában élő magyar fiatalok nemzeti és keresztény értékeken alapuló nevelését, illetve identitásának megerősítését szolgáló tevékenysége, valamint kontinenseken átívelő közösségépítő munkája elismeréseként;

    DR. LIKER ANDRÁS, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Pannon Egyetem Mérnöki Kar Környezettudományi Intézete Limnológia Tanszékének egyetemi tanára, kutatócsoport-vezetője a madarak viselkedése és az urbanizáció közötti összefüggések vizsgálata területén elért, nemzetközileg is elismert kutatási eredményei, valamint a  természetvédelem szempontjainak érvényesítésére is nagy hangsúlyt fektető
oktatói-nevelői munkája elismeréseként;

    MIKOLAI VINCE pápai prelátus, címzetes prépost, főszékesegyházi kanonok, a  Miskolc-Diósgyőr Római Katolikus Plébánia plébánosa az Egri Főegyházmegye és a  helyi közösségek szolgálata, különösen a  szegények felkarolása iránt elhivatott lelkipásztori pályája, valamint keresztény kulturális szervezőtevékenysége elismeréseként;

    DR. MISZLIVETZ FERENC JÓZSEF, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének főigazgatója, a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karának egyetemi tanára több évtizedes, kimagasló színvonalú tudományos kutatói és oktatói pályája, valamint a  KRAFT Program kidolgozásában vállalt szerepe elismeréseként;

    NADIM MUASHER, az Arab International Hotel Company felügyelőbizottságának elnöke a jordániai keresztény egyházak támogatásában, különösen a  keresztelés szent helyén épülő katolikus templom
felépítésében vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként;

    DR. NAGY ZOLTÁN ZSOLT Batthyány-Strattmann László-díjas szemészorvos, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának igazgatója, egyetemi tanár, az  Egészségtudományi Kar korábbi dékánja nemzetközileg is elismert, kiemelkedő szemészorvosi pályafutása, valamint a  Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Doktori Iskolájának megalapításában vállalt jelentős szerepe elismeréseként;

DR. NÉGYESI LAJOS ezredes, hadtörténész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara Hadtörténelmi, Filozófiai és Kultúrtörténeti Tanszékének egyetemi docense a mohácsi csata egykori helyszínén folytatott kutatásai, valamint a Mohácsi Nemzeti Emlékhely kiállítóterének összeállításában, illetve a csatában részt vevő magyar hősök emlékének ápolásában betöltött kiemelkedő szerepe elismeréseként;

    DR. NÉMETH DÁVID, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára több évtizedes lelkipásztori szolgálata, a jövő lelkészeinek felkészülését segítő oktatói és kiemelkedő tudományos munkája, valamint a Gyökössy Endre Lelkigondozói és Szupervízori Intézet létrehozásában vállalt szerepe elismeréseként;

    DR. NYÁRÁDY JÓZSEF baleseti sebész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem professor emeritusa az egészségügy területén, elsősorban a mikrosebészetben elért, nemzetközileg is jelentős tudományos-szakmai eredményei, valamint magas színvonalú oktatói munkája elismeréseként;

    DR. NYIRÁDY PÉTER, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Urológiai Klinikájának igazgatója, egyetemi tanára több évtizedes kutatói-oktatói, illetve gyógyítómunkája, különösen a plasztikai, a rekonstrukciós sebészeti és a laparoszkópos urológia terén elért eredményei elismeréseként;

    DR. POLGÁR CSABA Batthyány-Strattmann László-díjas orvos, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Országos Onkológiai Intézet főigazgató főorvosa a sugárterápia kutatása területén végzett nemzetközi szintű tudományos munkája, valamint a hazai sugárterápiás kezelések minőségének fejlesztését szolgáló szakmai és oktatói tevékenysége elismeréseként;

    PUSZTAINÉ DR. PODMANICZKY ERZSÉBET orvos, rákkutató, az Országos Onkológiai Intézet tudományos tanácsadója, a Magyar Orvosi Kamara Nemzetközi Bizottságának volt elnöke a magyar egészségügy területén végzett több mint öt évtizedes, áldozatos munkája, az uniós egészségügyi kapcsolatok fejlesztésében vállalt szerepe, valamint a betegeknek és rászorulóknak nyújtott önzetlen segítsége elismeréseként;

    RÁKÓCZI ANNA, a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének elnöke a csehországi magyar közösség érdekében több évtizede odaadóan végzett munkája, valamint a Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségében és a Magyar Diaszpóra Tanács Nyugat-európai Szervezetek Regionális Ülése keretében végzett tevékenysége elismeréseként;

    DR. REUSS ANDRÁS, az Evangélikus Hittudományi Egyetem professor emeritusa több évtizedes oktatói munkája, a teológiai publikációs irodalmat gazdagító, kiemelkedő szerzői, fordítói és szaklektori Tevékenysége, valamint a Magyarországi Evangélikus Egyház külföldi és ökumenikus kapcsolatainak építésében vállalt szerepe elismeréseként;

    DR. SESZTÁK ISTVÁN PÁL, a Hajdúdorogi Főegyházmegye főhelynöke a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat létrehozásában, illetve a hátrányos helyzetűek, a fiatalok és a családok felkarolásában vállalt szerepe, valamint a görögkatolikus egyház értékeit a hazai és határon túli magyar közösségekben képviselő szolgálata elismeréseként;

    DR. SOMKÚTI ISTVÁN GYÖRGY nőgyógyász, a pennsylvaniai Temple University professzora az Amerikai Magyar Orvosszövetség elnökeként, majd tagjaként a magyarországi, valamint a szórványban élő településekről származó fiatal orvostanhallgatók támogatásában, továbbá a magyarországi és az amerikai magyarság közötti kapcsolatok erősítésében vállalt szerepe elismeréseként;

   DR. SOMOS RÓBERT filozófiatörténész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészetés Társadalomtudományi Kar Filozófia, Művészetelméleti és Klasszikus Tanulmányok Intézete Filozófia Tanszékének egyetemi tanára a filozófia- és vallástörténet, ezen belül a patrisztika területén végzett kutatói-oktatói munkája, valamint a Kárpát-medencei filozófusképzésben és tehetséggondozásban, illetve a pécsi filozófiaoktatás megújításában betöltött szerepe elismeréseként;

    DR. SÓTONYI PÉTER, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Érsebészeti és Endovaszkuláris Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika klinikai igazgatóhelyettese a jövő orvosait saját látásmódjával és tapasztalataival oktató egyetemi tanári munkája, a betegekhez magas szakmai felkészültséggel forduló orvosi tevékenysége, valamint több évtizedes önkéntes mentős és karitatív szolgálata elismeréseként;

    DR. SPEIER GÁBOR vegyészmérnök, a kémiai tudomány doktora, a Pannon Egyetem professor emeritusa A biokoordinációs kémia tudományterületének egyik hazai megalapítójaként végzett, nemzetközi szinten is
kiemelkedő kutatómunkája, valamint jelentős tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként;

    DR. STIPTA ISTVÁN MIHÁLY jogász, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Károli Gáspár Református Egyetem Államés Jogtudományi Kara Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszékének egyetemi tanára a magyar, valamint az egyetemes állam- és jogtörténet kutatása területén folytatott több évtizedes, kiemelkedő tudományos, illetve oktatói munkája elismeréseként;

    SUBAI JÓZSEF FERENC, a Magyar Olaj- és Földgázipari Rt. volt vezérigazgatója a rendszerváltoztatás idején a hazai olaj- és gázipar életben tartásában, illetve strukturális átalakításában vállalt szerepe, valamint a MOL nemzetközi szinten is elismert nagyvállalattá fejlesztése érdekében végzett munkája elismeréseként;

DR. SZALAY GYULA JOGÁSZ, a Széchenyi István Egyetem professor emeritusa, korábbi dékánja és oktatási rektorhelyettese a győri jogászképzés megújításában vállalt kiemelkedő szerepe, valamint több évtizedes oktatói és vezetői tevékenysége elismeréseként;

    SZENTHE ANNA, a Magyar Diaszpóra Tanács kanadai regionális elnöke az Észak-Amerikában élő nemzettársaink összefogását, valamint a kontinenseken átívelő magyar-magyar kapcsolatok fejlesztését odaadóan szolgáló tevékenysége elismeréseként;

    DR. TAKÁCS PÉTER volt országgyűlési képviselő, az egykori Kossuth Lajos Tudományegyetem nyugalmazott egyetemi tanára a rendszerváltoztatás idején vállalt aktív közéleti szerepe, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye történetét megörökítő, sokoldalú történészi, kutatói, illetve oktatói tevékenysége elismeréseként;

    DR. TELEKI PÁL, a Magyar Olaj- és Földgázipari Rt. volt elnöke a rendszerváltoztatás idején a hazai olaj- és gázipar életben tartásában, illetve strukturális átalakításában vállalt szerepe, valamint a MOL nemzetközi szinten is elismert nagyvállalattá fejlesztése érdekében végzett munkája elismeréseként;

    DR. TERBE ISTVÁN kertészmérnök, agrokémikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szent István Egyetem professor emeritusa a zöldségtermesztés szakterületén folytatott több évtizedes kutatói és szakmai közéleti tevékenysége, valamint a hazai kertészeti oktatásban végzett iskolateremtő munkája elismeréseként;

    PROF. DR. ULRIK RINGBORG onkológus, a stockholmi Karolinska Onkológiai Centrum igazgatója, az Európai Onkológiai Intézetek Szervezetének volt elnöke a magyar rákkutatás nemzetközi elismertéségének erősítésében vállalt szerepe elismeréseként;

    VADÁSZNÉ DR. BOGNÁR GABRIELLA gépészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karának tudományos és nemzetközi dékánhelyettese, a Gép- és Terméktervezési Intézet igazgatója, egyetemi tanára az aktuális ipari-gazdasági feladatok megoldásához kapcsolódó kutatásfejlesztési és innovációs tevékenysége, valamint mérnökök generációinak oktatása területén végzett színvonalas munkája elismeréseként;

    VAGYÓCZKY KÁROLY festőművész, Ferenczy Noémi-díjas grafikus, bankjegytervező, a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége elnökségének tagja az új magyar forgalmi bankjegysor tervezőjeként végzett kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként;

    VASS ZOLTÁN, a Torontói Első Magyar Református Egyház lelkipásztora, a Magyar Diaszpóra Tanács Egyházi és Cserkész Szervezetek Regionális Ülésének társelnöke a diaszpórában élő magyar nemzeti közösségek megtartása és erősítése, valamint református hitéletének biztosítása érdekében több évtizede odaadóan végzett szolgálata elismeréseként;

    DR. VELKEY GYÖRGY JÁNOS, a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának főigazgatója elhivatott gyógyító-, illetve kórházvezetői munkája, valamint a Kárpát-medencében élő magyar
gyermekgyógyászok közötti együttműködés fejlesztését szolgáló tevékenysége elismeréseként;

    DR. ZARÁNDY ÁKOS, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet tudományos tanácsadója, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának egyetemi tanára a biológiai motiváltságú vizuális érzékelőkkel kapcsolatban folytatott, nemzetközi szinten is elismert kutatási tevékenysége, valamint az egyetemi oktatás és a doktori képzés területén végzett kiemelkedő munkája elismeréseként;

    ZENNYESSY LÁSZLÓ, a Svájci Magyarház Alapítvány Országos Szervezet és a Zürichi Magyar Egyesület elnöke a svájci magyar közösség nemzeti identitásának megőrzését és összetartozásának erősítését több évtizede sokrétűen szolgáló tevékenysége elismeréseként;

    ZOÓB KATI alkotóművész, divattervező, a Katti Zoób Divatház vezető tervezője a magyar kézműveshagyományokat a modern divat követelményeivel egyedi módon ötvöző, kiemelkedő tervezői pályafutása, valamint világsikerű jelmeztervei elismeréseként.

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitütetést kapta:

    ABLONCZYNÉ DR. MIHÁLYKA LÍVIA, a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kara Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszékének társadalmi kapcsolatokért felelős elnöki megbízottja, egyetemi tanár kiemelkedő kutatói, oktatói és tehetséggondozó tevékenysége, valamint a  Széchenyi István Egyetem Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikációs Tanszékének megszervezésében vállalt szerepe elismeréseként;

    DR. ADAMIK BÉLA, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Ókortudományi Intézete Latin Tanszékének egyetemi docense, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Nyelvtudományi Intézet Nyelvtörténeti és Uralisztikai Osztálya Lendület Számítógépes Latin Dialektológiai Kutatócsoportjának vezetője, tudományos tanácsadó a császárkori latin nyelv területi változásainak és nyelvföldrajzi tagolódásának megismerését szolgáló számítógépes adatbázis létrehozásában vállalt kimagasló szerepe elismeréseként;

    ARANY JÁNOS karnagy, zenetanár, a Tiszántúli Református Egyházkerület zeneigazgatója, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem docense, a Psalterium Hungaricum Kórus alapítója és vezetője, a Kollégiumi Kórus karnagya Kodály Zoltán zenei örökségének továbbadását elhivatottan szolgáló, kimagasló egyházzenei pályafutása, valamint több évtizedes oktató-nevelő munkája, illetve sikeres intézményvezetői tevékenysége elismeréseként;

    BAÁN TIBOR költő, kritikus, esszéista több évtizedes tanári pályája, valamint verseket, tanulmányokat, esszéket és regénymozaikokat is magába foglaló szépirodalmi életműve elismeréseként;

    BABELLA BALÁZS, a szingapúri kajak-kenu válogatott vezetőedzője a magyar-szingapúri sportkapcsolatok fejlesztése terén elért kiemelkedő eredményei elismeréseként;

    DR. BACSI ZSUZSANNA, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Gazdaságtudományi Intézetének egyetemi tanára a közgazdaságtan területén folytatott három évtizedes oktatói-nevelői munkája, a Szent István Egyetem nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésében betöltött meghatározó szerepe, valamint kiemelkedő vezetői tevékenysége elismeréseként;  

    BACSMAI LÁSZLÓ, a Mohácsi Esperesi Kerület esperese, a Mohácsi Római Katolikus Plébánia plébánosa több évtizedes papi szolgálata során a  Magyarországon élő horvát nemzetiség lelkipásztori ellátása, valamint a hitoktatás és a közösségépítés területén végzett munkája elismeréseként;

    BÁGYONI SZABÓ ISTVÁN költő, író, műfordító a kortárs határon túli magyar irodalomban kiemelkedő prózaírói és költői pályafutása, valamint műfordítói tevékenysége elismeréseként;

    DR. BALÁZS PÁL címzetes apát, nyugalmazott plébános, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola volt rektora a hazai katolikus felsőoktatásban, mindenekelőtt a papnevelésben betöltött kiemelkedő szerepe, valamint Balatonkenesén, illetve a környékbeli településeken végzett több évtizedes, példaértékű lelkipásztori szolgálata elismeréseként;

    BALOGH F. ANDRÁS, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Germanisztikai Intézete Német Nyelvű Irodalmak Tanszékének tanszékvezető egyetemi docensea magyar-német kulturális kapcsolatok fejlesztését szolgáló munkája, valamint a  Kárpát-medence német nyelvű
irodalmának kutatása terén elért eredményei elismeréseként;

    BATA JÁNOS író, költő, műfordító, az Aracs című folyóirat főszerkesztője a délvidéki magyarság identitásának és kultúrájának megőrzését szolgáló példaértékű tevékenysége elismeréseként;

    BEKE MIHÁLY ANDRÁS író, újságíró, műfordító, kultúrdiplomata sokoldalú újságírói és televíziós szerkesztői pályafutása, valamint a  magyar-román kulturális kapcsolatok elmélyítését szolgáló kultúrdiplomáciai tevékenysége elismeréseként;

    BELÉNESSY CSABA újságíró a hazai közszolgálati média újságírójaként, szerkesztőjeként és vezetőjeként végzett közel négy évtizedes, értékteremtő munkája, valamint kommunikációs szakemberként folytatott sokszínű tevékenysége elismeréseként;

    DR. BERCSÉNYI LAJOS Batthyány-Strattmann László-díjas szülész-nőgyógyász, onkológus szakorvos, a  salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház nyugalmazott főigazgató főorvosa több évtizedes, kiemelkedő orvosi szolgálata, valamint értékteremtő közéleti tevékenysége elismeréseként;

    DR. BERDE CSABA, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézete Vezetéstudományi nem önálló Tanszékének egyetemi tanára a Debreceni Egyetem magas színvonalú gazdaságtudományi képzésének megteremtésében vállalt kimagasló szerepe, valamint kiemelkedő kutatói, oktatói és oktatásszervezői munkája elismeréseként;

    DR. BLATNICZKY LÁSZLÓ gyermekdiabetológus, az Észak-Közép-budai Centrum Új Szent János Kórház és Szakrendelő főorvosa a gyermekkori cukorbetegséggel, illetve az elhízás gondjaival küzdő gyermekekért végzett több évtizedes, áldozatos munkája elismeréseként;

    DR. BODONOVICH JENŐ ügyvéd, volt média- és hírközlési biztos, az Országos Katolikus Rádió Alapítvány Kuratóriumának elnöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia korábbi jogi képviselője a Magyar Katolikus Egyház szolgálatában végzett magas színvonalú jogászi munkája, az egyházi szervezetek és a civil szféra jogi kereteinek kialakításában vállalt szerepe, valamint a hazai média és hírközlés területén végzett emberjogi tevékenysége elismeréseként;

    DR. BOGNÁR ZALÁN történész, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Történettudományi Intézete Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense a XX. századi politika-, had- és társadalomtörténet területén folytatott tudományos tevékenysége, különösen a II. világháborús magyar hadifoglyok, valamint a málenkij robotra, illetve a Gulagra hurcoltak történetének kutatásában elért eredményei elismeréseként;

    BOLDOCZKI PÁL, az Mb-I. Kertészeti Termelő, Kereskedő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője az ökológiai szemléletű integrált gyümölcstermesztés területén végzett magas színvonalú munkája, valamint a magyar pálinka nemzetközi hírnevének erősítésében vállalt szerepe elismeréseként;

    DR. BURAI-KOVÁCS JÁNOS, a Burai-Kovács, Perlaki, Stanka, Szikla és Társai Ügyvédi Iroda ügyvédje, a Kereskedelmi Választottbíróság elnöke magas szakmai színvonalú ügyvédi és oktatói, valamint a Választottbíróság elnökeként végzett munkája elismeréseként;

    CLAUS BERNHOLD, a CDU baden-württembergi Szenior Uniójának helyettes tartományi elnöke, az Európai Szeniorok Uniójának alelnöke a magyar-német kapcsolatok fejlesztése, valamint Magyarország külföldi jó hírnevének erősítése érdekében végzett példaértékű munkája elismeréseként;

   CSÉCSI BARNABÁS SÁNDOR gyógypedagógus, mestertanár, a pesterzsébeti Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Szakiskola nyugalmazott címzetes főigazgatója a fogyatékkal élő, többszörösen hátrányos helyzetű tanulók életét és integrációját elhivatottan segítő, példaértékű fejlesztőpedagógusi, intézményvezetői, valamint közéleti tevékenysége elismeréseként;

    DR. CSETE JENŐ okleveles gázmérnök, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Kőolaj és Földgáz Intézete Gázmérnöki Intézeti Tanszékének nyugalmazott tanszékvezető egyetemi docense, a Magyar Mérnöki Kamara Gázipari Tagozatának alapító elnöke a hazai gázipar területén végzett kiemelkedő kutatói, oktatói és szakértői munkája, valamint több évtizedes kamarai tevékenysége elismeréseként;

    DÁVID GYÖRGY, a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király Plébánia plébánosa az erdélyi magyarság körében végzett lelkipásztori, evangelizációs és közösségszervező munkája elismeréseként;

    DOBOZY BORBÁLA Liszt Ferenc-díjas csembalóművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Billentyűs és Akkordikus Hangszerek Tanszékének egyetemi tanára Johann Sebastian Bach életművének feltárását és szerzeményeinek népszerűsítését szolgáló, nemzetközileg is elismert művészi pályafutása elismeréseként;
    EGYED EMESE irodalomtörténész, egyetemi tanár az erdélyi magyar tudományos és kulturális életben betöltött kimagasló szerepe, a felvilágosodás korának kutatása terén elért eredményei, valamint jelentős oktatói tevékenysége elismeréseként;

    DR. ENTZ LÁSZLÓ érsebész, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Érsebészeti és Endovaszkuláris Tanszékének egyetemi tanára, az Egészségügyi Szakmai Kollégium Érsebészeti és Angiológiai Tagozatának volt vezetője az érsebészeti műtétek everziós technikájának magyarországi bevezetése érdekében végzett tevékenysége, valamint a szakmai közéletben vállalt aktív szerepe elismeréseként;

    DR. FODOR LÁSZLÓ, az Eszterházy Károly Egyetem Agrártudományi és Vidékfejlesztési Karának dékánja, Agrártudományi és Környezetgazdálkodási Intézetének főiskolai tanára a talaj-növény rendszer területén elért kutatási eredményei elismeréseként;

    GALSI JÁNOS római katolikus lelkipásztor, az ajaki Nagyboldogasszony Plébánia lelkésze négy évtizedes lelkipásztori szolgálata során a hátrányos helyzetű, állami gondozott gyermekek, illetve fiatalok felkarolása, nevelése és hitoktatása érdekében végzett odaadó munkája elismeréseként;

    DR. GÖRGÉNYI ILONA jogász, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Bűnügyi Tudományok Intézetének egyetemi tanára, korábbi intézetigazgatója és tanszékvezetője, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszékének tanára a büntetőjog, a viktimológia, illetve a resztoratív igazságszolgáltatás területén folytatott több évtizedes, kiemelkedő kutatói, oktatói és tudományszervezői munkája, valamint eredményes egyetemi vezetői és tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként;

    DR. GUBÁN MIKLÓS, a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karának főiskolai tanára, volt rektorhelyettese a Budapesti Gazdasági Egyetemen és jogelőd intézményeiben folytatott kutatói-oktatói tevékenysége, a határon túli magyar oktatás fejlesztésében vállalt szerepe, valamint vezetőként elért eredményei elismeréseként;

    DR. GULYÁS LÁSZLÓ, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának egyetemi tanára, a Magyarságkutató Intézet tudományos tanácsadója a magyarság történetével kapcsolatos kimagasló színvonalú kutatásai, jelentős oktatói és tudományszervezői tevékenysége, valamint a nemzeti, polgári értékrendet közvetítő publikációi elismeréseként;

    GUO GUOXIONG, a Morgan Star Group vállalatcsoport igazgatósági tanácsának elnöke a magyar szellemi értékek kínai népszerűsítését, illetve a két nép kulturális kapcsolatainak fejlesztését szolgáló tevékenysége elismeréseként;

    PROF. DR. DR. H.C. HACKI TAMÁS fül-orr-gégész, foniáter, audiológus, a Regensburgi Egyetem Fül-orr-gégészeti Klinikájának nyugalmazott professzora, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat tagja a rászoruló gyermekek érdekében végzett önzetlen gyógyítómunkája és széles körű karitatív tevékenysége elismeréseként;

    DR. HAJNÓCZI PÉTER okleveles építészmérnök, a Magyar Építész Kamara elnöke, a Pest Megyei Építész Kamara alelnöke az építész szakma társadalmi kapcsolatainak és elfogadottságának erősítése érdekében végzett szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként;

    HAVAS ISTVÁN ZOLTÁN, a Brüsszeli Magyar Katolikus Közösség lelkipásztora a belgiumi, hollandiai és luxemburgi diaszpórában élő magyarság összefogása iránt elkötelezett lelkipásztori, tanítói és közösségépítő szolgálata elismeréseként;

DR. HEGEDÜS TIBOR fizikus, csillagász, a Szegedi Tudományegyetem Bajai Obszervatóriumának igazgatója, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézete Csillagászati Tanszékének vezetője, tiszteletbeli egyetemi docense nemzetközileg is elismert asztrofizikai kutatásai, oktatói és tudományos közéleti tevékenysége, valamint a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpiára készülő magyar középiskolások felkészítésében vállalt szerepe elismeréseként;

    DR. HEIMO SCHEUCH, a Wienerberger AG elnök-vezérigazgatója a magyar gazdaság fejlesztéséhez hozzájáruló vállalatvezetői munkája elismeréseként;

    HELGE BENDA, a CDU észak-rajna-vesztfáliai Szenior Uniójának tartományi elnöke, a CDU Szenior Uniójának helyettes szövetségi elnöke, az Európai Szeniorok Uniójának elnökségi tagja a magyar-német kapcsolatok fejlesztése, valamint Magyarország külföldi jó hírnevének erősítése érdekében végzett
példaértékű munkája elismeréseként;

    DR. HORVÁTH FERENC, a Budapesti XX., XXI. és XXIII. kerületi Ügyészség nyugalmazott kerületi vezetőhelyettes ügyésze több mint négy évtizeden át kivételes hivatástudattal végzett, magas színvonalú ügyészi és vezetői munkája elismeréseként;

    HORVÁTH GERGELY DOMONKOS gépészmérnök, mérnök-közgazdász, a Norma Instruments Zrt. vezérigazgatója a hazai pénzügyi szolgáltató ágazat területén végzett több évtizedes, sikeres munkája, valamint a magyar gazdaság kutatásfejlesztési vonalának erősítésében vállalt szerepe elismeréseként;

    HORVÁTH VILMOS, a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara turizmusért felelős alelnöke a közlekedésszervezés és az idegenforgalom területén végzett több évtizedes, példaértékű szakmai és érdekképviseleti tevékenysége elismeréseként;

    HORVÁTH ZOLTÁN ISTVÁN protonotárius kanonok, esperes, az Avilai Nagy Szent Teréz Templom plébánosa, a budapesti Szent Margit Gimnázium volt hittantanára a gyermekek nevelése és hitének erősítése iránt elhivatott, példaértékű hittantanári tevékenysége elismeréseként;

    HUTH GERGELY, a Pesti TV programigazgatója, a PestiSrácok.hu főszerkesztője számos nemzeti ügy felkarolását és képviseletét, valamint a  határon túli magyarság életének bemutatását is szívügyének tekintő, példaértékű újságírói és televíziós tevékenysége elismeréseként;

    DR. HUZIÁN IDA tüdőgyógyász, a Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet volt főorvosa Zala megye egészségügyi ellátása, különösen a Lentiben és vonzáskörzetében élők gyógyítása érdekében végzett lelkiismeretes munkája elismeréseként;

    DR. IHÁSZ FERENC, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Sporttudományi Intézet - Szombathely egyetemi tanára a sporttudomány, ezen belül a terheléstan területén végzett kiemelkedő kutatói-oktatói munkája, valamint a szakmai utánpótlás nevelésében és a  szombathelyi sporttudományi kutatások nemzetközi rangra emelésében vállalt szerepe elismeréseként;

    ILLÉS ALBERT jezsuita szerzetes a Mindszenty József temetésén elhangzott beszéd - a fizikai megtorlást és az egyházi tevékenységtől való eltiltást
vállaló - bátor terjesztése, keresztény elvei melletti példaértékű kiállása, valamint a rendszerváltoztatást követően a magyar jezsuita rendtartomány tagjaként végzett lelkipásztori szolgálata elismeréseként;

    IVANKA PAVLOVA költő, műfordító a magyar kultúra bulgáriai népszerűsítését szépirodalmi remekműveink bolgár nyelvre fordításával, illetve klasszikus szerzőinkről szóló publikációival szolgáló tevékenysége elismeréseként;

    DR. JANÁKY CSABA vegyész, a  Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Kémiai Intézete Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszékének egyetemi docense a globális környezeti problémák megoldására irányuló kutatások területén elért, nemzetközi szinten is kiemelkedő eredményei, valamint oktatói és kutatásfejlesztési tevékenysége elismeréseként;

    JENEINÉ DR. RUBOVSZKY CSILLA ZSUZSANNA, Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának társadalmi megbízatású alpolgármestere, volt miniszteri biztos Belváros-Lipótváros lakosságát két évtizede lelkiismeretesen szolgáló tevékenysége, valamint az időseket segítő programok megvalósításában vállalt szerepe elismeréseként;

    JORDAN PETKOV JORDANOV, Magyarország várnai tiszteletbeli főkonzulja a magyar-bolgár gazdasági kapcsolatok fejlesztésében, illetve a  magyar kultúra támogatásában vállalt szerepe, valamint a Bulgáriában bajba jutott magyar állampolgároknak nyújtott konzuli segítsége elismeréseként;

    KÁLOMISTA GÁBOR Balázs Béla-díjas producer, a Thália Színház ügyvezető igazgatója a magyar színház- és filmművészet, valamint a hazai sportélet fejlesztése érdekében végzett kimagasló, példaértékű munkája elismeréseként;

    DR. KECSKÉS LÁSZLÓ ISTVÁN Batthyány-Strattmann László-díjas orvos, a szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Mellkassebészeti Osztályának osztályvezető főorvosa, címzetes egyetemi docens a mellkassebészet területén végzett több évtizedes, kimagasló színvonalú szakmai és vezetői munkája
elismeréseként;

    DR. KELEMEN ANDRÁS rektori tanácsos, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karának volt dékánja, egyetemi adjunktus kimagasló kutatói-oktatói pályafutása, valamint az erdélyi magyar felsőoktatási rendszer kialakításában, illetve az ottani magyar tudományos élet fejlesztésében vállalt szerepe elismeréseként;

    KELEMEN JÁNOS vállalkozásfejlesztő közgazdász, a Magyar Református Cursillo Titkárságának elnöke, az SDG Konferenciaközpont műszaki igazgatója a Kárpát-medencei magyar közösségek hitéletének megújítása érdekében elkötelezetten végzett munkája elismeréseként;

KIRÁLY ÁRPÁD, a Temesvári Egyházmegye főesperese, az arad-ségai Liseux-i Kis Szent Teréz Plébánia plébánosa az erdélyi magyarság megmaradása, valamint kulturális és hitbeli értékeinek megóvása iránt elhivatott, több mint három évtizedes lelkipásztori szolgálata és közösségépítő tevékenysége elismeréseként;

    KIS JÓZSEF, Zágon falu volt polgármestere Mikes Kelemen emlékének ápolását, az erdélyi magyarság megmaradását, valamint a székely hagyományok megőrzését szolgáló településvezetői munkája elismeréseként;

    KISS TAMÁS, a szolnoki McHale Hungária Mezőgazdasági Gépgyártó és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója a hazai mezőgazdasági gépgyártás újraindítása és fellendítése érdekében végzett sikeres munkája elismeréseként;

    DR. KLIMON ZSUZSANNA, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség csoportvezető ügyésze közel négy évtizeden át kimagasló színvonalon, az ügyészi hivatás iránti elkötelezettséggel végzett szakmai és vezetői munkája elismeréseként;

    DR. KOSSA ATTILA, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara Műszaki Mechanikai Tanszékének egyetemi docense, tanszékvezető-helyettese a mechanikai anyagmodellezés, illetve a  hozzá kapcsolódó numerikus szimulációk területén elért újszerű tudományos eredményei, valamint kiemelkedő oktatói tevékenysége elismeréseként;

    KOVÁCS P. JÓZSEF televíziós bemondó, műsorvezető, előadóművész, a Magyar Versmondók Egyesületének tagja több évtizedes, kiemelkedő színvonalú műsorvezetői, riporteri és előadóművészi pályafutása, valamint a magyar nyelv ápolása iránti elhivatottsága elismeréseként;

    DR. KOVÁCSNÉ DR. SZABÓ ÉVA ANNA, a Debreceni Egyetem Klinikai Központja Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Klinika Rehabilitációs Osztályának főorvosa több évtizedes, magas színvonalú gyógyítómunkája, valamint a gyermek mozgásszervi rehabilitációs ellátás területén végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként;

    DR. KOZÁRI JÓZSEF, a  Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Fenntartható Fejlesztés és Gazdálkodás Intézetének egyetemi docense a hazai agrár-szaktanácsadási struktúra kialakításához és fejlesztéséhez hatékony ismeretátadási módszerek, illetve tananyagok kidolgozásával hozzájáruló több évtizedes, kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként;

    DR. KÖHLER MIHÁLY Fleischmann Rudolf-díjas mezőgazdász, agronómus a talajtermőképesség-javítás és a biogazdálkodás területén elért rendkívüli eredményei elismeréseként;

    DR. KÖRNYEI JÓZSEF LÁSZLÓ, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Élettani Intézetének egyetemi docense példaértékű kutatói, oktatói és tudományos közéleti tevékenysége, valamint jelentős tananyagfejlesztő munkája elismeréseként;

    DR. KRISTÓF GERGELY, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara Áramlástan Tanszékének egyetemi docense a numerikus áramlástan és annak alkalmazásai terén végzett tudományos kutatásai, ipari innovációs munkája, valamint oktatói és utánpótlás-nevelői tevékenysége elismeréseként;

    KÜSMŐDI ATTILA, a szamosújvári Alkantarai Szent Péter Plébánia plébánosa a Gyulafehérvári Érseki Levéltár korszerű nyilvántartó rendszerének kidolgozásában, valamint a szamosújvári katolikus templom felújításában vállalt szerepe elismeréseként;

    DR. LEGEZA JÓZSEF, a Budapest-Újpesti Görögkatolikus Parókia parókusa, a Görögkatolikus Szemle havilap egyik alapítója a magyar görögkatolikus közösségeket évtizedek óta szolgáló lelkipásztori tevékenysége, valamint szépirodalmi témájú ismeretterjesztő írásai elismeréseként;

    DR. LENGYEL CSABA ATTILA belgyógyász, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Belgyógyászati Klinikájának tanszékvezető egyetemi tanára, a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnöke Szeged város és környéke lakóinak, illetve a Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak és munkatársainak egészségügyi ellátása területén végzett lelkiismeretes munkája elismeréseként;

    LŐRINCZ GYÖRGY író, a székelyudvarhelyi Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány alapító elnöke az erdélyi magyarság sorskérdéseit megjelenítő regényeket, novellákat, riportokat és elbeszéléseket magába foglaló, kiemelkedő prózaírói életműve elismeréseként;

    MAGYARY ROZÁLIA közgazdász, a Pro Hungaris Kulturális Értékközvetítő Alapítvány ügyvezető igazgatója a határon túli magyar kulturális intézmények, különösen az erdélyi magyar fiatalok oktatásának támogatásában vállalt szerepe elismeréseként;

    MAKOLDI MIKLÓS ZSOMBOR régész, a Magyarságkutató Intézet Régészeti Kutatóközpontjának igazgatója a népvándorláskor Kárpát-medencei és sztyeppei régészeti emlékeinek feltárása, valamint a magyar őstörténet kutatása területén elért jelentős eredményei elismeréseként;

    MÁNDY ZOLTÁN PÁL pápai prelátus, címzetes apát, főszékesegyházi kanonok, a Horti Római Katolikus Plébánia plébánosa közel öt évtizedes lelkipásztori szolgálata, kiemelkedő egyházközség-szervezői tevékenysége, a miskolci egyetemi hitoktatói képzés elindítása, valamint az Egri Főegyházmegye érdekében végzett odaadó mukája elismeréseként;

    DR. MÉSZÁROS LAJOS Batthyány-Strattmann László-díjas tüdő- és belgyógyász, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának emeritus főiskolai tanára a hazai egészségügyi ellátórendszer fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő munkája, a Zala megyében élő tüdőbetegek gyógyítása iránti elkötelezettsége, valamint az egészségügyi felsőoktatás területén folytatott példaértékű oktatói és vezetői tevékenysége elismeréseként;

    MILOJE BRANKOVIC, Magyarország nisi tiszteletbeli konzulja a magyar-szerb kapcsolatok fejlesztésében, különösen a magyar külgazdasági érdekek dél-szerbiai előmozdításában betöltött jelentős szerepe elismeréseként;

   MOLNÁR ALAJOS protonotárius, kanonok, pápai káplán, a budapesti Regnum Marianum Plébánia plébánosa több évtizedes papi, az ifjúság nevelésében végzett elkötelezett szolgálata elismeréseként;

    DR. MOLNÁRNÉ DR. BARNA KATALIN, a Pannon Egyetem oktatási rektorhelyettese, a Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodási Intézete Számvitel és Controlling Intézeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán zajló oktatási folyamatok működtetését és fejlesztését szolgáló kiemelkedő vezetői, oktatói és oktatásszervezési tevékenysége elismeréseként;

    MONTANO-FILHO FRANCISCO, a Pedra Forte Brasil Construtora e Incorporadora tulajdonosa és igazgatója a Brazíliában élő magyarság identitásának megőrzését, illetve közösségi életének fejlesztését több évtizede önzetlenül szolgáló tevékenysége, valamint a Magyar Diaszpóra Tanács Latin-amerikai Regionális Ülésének keretében végzett értékes munkája elismeréseként;

    DR. NAGY GÉZA okleveles agrármérnök, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vidékfejlesztés, Regionális Gazdaságtan és Turizmusmenedzsment Intézete Vidékfejlesztési és Regionális Gazdaságtani nem önálló Tanszékének nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanára a gyepgazdálkodás és a vidékfejlesztés területén folytatott, nemzetközileg is elismert kutatói-oktatói munkája, valamint kiemelkedő vezetői tevékenysége elismeréseként;

    NAGYTÓTHY-TÓTH ÁBEL zeneszerző, gitárművész, az Amerikai Gitár Alapítvány alapítója és egykori igazgatója a magyar zenekultúra jó hírnevét erősítő, több évtizedes művészi pályafutása, több száz, gitárra és lantra írt darabot magába foglaló, gazdag zeneszerzői és -gyűjtői életműve elismeréseként;

    DR. NGUYEN LUU LAN ANH pszichológus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kara Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézetének igazgatója, egyetemi docens a pszichológia tudományterületét megújító, nagy hatású kutatói munkája, valamint szakterületén végzett
iskolateremtő oktatói tevékenysége elismeréseként;

    DR. NOVÁK LÁSZLÓ idegsebész, neurológus, a Debreceni Egyetem Klinikai Központja Idegsebészeti Klinikájának egyetemi docense színvonalas gyógyítómunkája, valamint az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége és közéleti szerepvállalása elismeréseként;

    OROSZ ISTVÁN görögkatolikus pap, a Máriapócsi Nemzeti Kegyhely igazgatója a határon túli magyarság körében végzett elkötelezett szolgálata, valamint a hazai görögkatolikus hívők összefogását szolgáló, kiemelkedő közösségépítő munkája elismeréseként;

    DR. PAP TAMÁS okleveles vegyészmérnök, a kémiai tudomány kandidátusa, a Pannon Egyetem Mérnöki Karának nyugalmazott egyetemi docense a hazai analitikai kémiai kutatások, azon belül főként a kemometria és az analitikai jelfeldolgozás területén végzett tudományos munkája, valamint tudományterülete egyetemi oktatásának fejlesztésében elért eredményei elismeréseként;

    PAPP ISTVÁN "GÁZSA", a Honvéd Együttes és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes zenekarának vezető prímása kiemelkedő színvonalú művészi pályája elismeréseként;

    DR. PAPP MIKLÓS, a Hajdúdorogi Főegyházmegye parókusa, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Morálteológiai Tanszékének tanszékvezető főiskolai docense két évtizedes lelkipásztori szolgálata, közérthetően megfogalmazott morálteológiai útmutatásai, valamint közösségépítő, élet- és családvédő tevékenysége elismeréseként;

    DR. PAPP TIBOR görögkatolikus pap, a Nyíregyházi Egyházmegye főhelynöke az újonnan alapított egyházmegye intézményi rendszerének kialakításában és bővítésében vállalt szerepe, több mint két évtizedes lelkipásztori szolgálata, valamint a papi hivatást népszerűsítő, nagy hatású hittanári munkája
elismeréseként;

    PÁSZTOR BAZIL TIBOR nyugalmazott görögkatolikus esperes-parókus, a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend káplánja a maradandó közösségek létrehozása, valamint az egyházi épületek fejlesztése és igényes felújítása iránt elhivatott, több évtizedes lelkipásztori és tanítói szolgálata elismeréseként;

    DR. PRÉCSÉNYI ÁRPÁD ANDRÁS korábbi diplomata, konzul több évtizedes diplomáciai pályafutása során a magyar-francia, illetve magyar-belga kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett magas színvonalú munkája, valamint a franciaországi tiszteletbeli konzuli hálózat kiépítésében betöltött szerepe elismeréseként;

    DR. PÜSPÖKI GABRIELLA Batthyány-Strattmann László-díjas gyermekgyógyász, a Pikler Intézet nyugalmazott igazgató főorvosa több évtizedes csecsemő- és gyermekgyógyászi pályája, valamint a határon túl élő magyar gyermekek gyógyítása érdekében több évtizede önzetlenül végzett munkája elismeréseként;

    RADÓ TAMÁS, a kapuvári Szent Anna Római Katolikus Plébánia plébánosa több évtizedes egyház-, illetve közösségépítő munkája, valamint a kapuvári keresztény szellemiségű oktatás és nevelés intézményi kereteinek kialakításában vállalt szerepe elismeréseként;

    RÁCZ JÓZSEF mérnök, a Magyar Mérnöki Kamara Hírközlési és Informatikai Tagozatának elnöke a hazai távközlési szektor fejlesztése, valamint a mérnöki továbbképzés érdekében végzett kiemelkedő munkája, továbbá a Szupergyors Internet Program megvalósításában vállalt szerepe elismeréseként;

    RUJSZ EDIT Harangozó Gyula-díjas táncművész, a Magyar Nemzeti Balett balettmestere és koreográfusa példaértékű szakmai alázattal végzett, kimagasló színvonalú balettmesteri és koreográfusi munkája elismeréseként;

    RYSZARD KAPUSCINSKI, a Gazeta Polska hetilap és a Gazeta Polska Codziennie napilap újságírója a magyar-lengyel civil kapcsolatok elmélyítését szolgáló szervezőtevékenysége elismeréseként;

   DR. SÓJA SZABOLCS CIRILL Batthyány-Strattmann László-díjas orvos, Tállya község háziorvosa részére Tállya község lakóinak gyógyítása, valamint a térség egészségügyi ellátórendszerének fejlesztése iránt elhivatott több évtizedes munkája elismeréseként;

    SOMOS LÁSZLÓ, a Kaposvári Egyházmegye általános helynöke, a kaposfői Szent Vendel Plébánia plébánosa a szegény sorban élők, különösen a hátrányos helyzetbe került roma családok megsegítése érdekében végzett önzetlen lelkipásztori szolgálata elismeréseként;

    DR. STANKOVICS ÉVA, a hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet főigazgatója az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként;

    DR. SZÁNTHÓ MIKLÓS jogász, az Alapjogokért Központ jogi elemző- és kutatóintézet igazgatója magas színvonalú jogászi és politikai elemzői munkája, valamint magyar és idegen nyelvű publikációi elismeréseként;

    DR. SZARVAS DALMA Batthyány-Strattmann László-díjas orvos, a Heim Pál Gyermekkórház Sürgősségi Betegellátó Osztályának nyugalmazott osztályvezető főorvosa, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat tagja több évtizedes gyermekgyógyászi pályája, valamint a határon túl élő magyar gyermekek gyógyítása érdekében végzett önkéntes munkája elismeréseként;

   DR. SZEKERES MÁRTA gyermekszemész szakorvos, a Budai Gyermekkórház nyugalmazott rendelésvezető főorvosa, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat tagja több évtizedes szemészorvosi pályája, valamint a határon túl élő magyar gyermekek gyógyítása érdekében végzett önkéntes munkája elismeréseként;

    DR. SZEPESI JÁNOS orvos, a Péterfy Sándor utcai Kórház Szülészeti- és Nőgyógyászati Osztályának nyugalmazott főorvosa, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Egészségügyi Bizottságának vezetője több évtizedes szülész-nőgyógyász szakorvosi pályája, valamint a határon túl élő magyar gyermekek gyógyítása érdekében végzett önkéntes munkája elismeréseként;

    SZIDIROPULOSZ ARCHIMÉDESZ szociológus, a Trianon Kutatóintézet alapító elnöke, a Trianoni Szemle folyóirat alapítófőszerkesztője példaértékű szociológusi és pedagógusi pályafutása, különösen az 1940-es évek végén lezajlott görög politikai emigráció kérdéseivel, valamint Trianonnal kapcsolatos kutatásai elismeréseként;

    DR. SZIGETI ORSOLYA, a Szent István Egyetem Kaposvári Campusa Gazdaságtudományi Karának megbízott dékánja, Marketing és Menedzsment Intézetének igazgatója kimagasló színvonalú, innovatív oktatói-nevelői és tudománynépszerűsítő tevékenysége, valamint a szervezeti kultúra fejlesztése iránt elhivatott vezetői munkája elismeréseként;

    SZILVÁGYI ZSOLT püspöki helynök, a Temesvár-Józsefváros Római Katolikus Plébánia plébánosa a temesvári magyar katolikus közösség körében végzett példaértékű szolgálata elismeréseként;

    DR. SZIRTES GÁBOR író, kritikus, irodalomtörténész, szerkesztő, a Pro Pannonia Kiadó igazgatója Dél-Dunántúl, különösen Baranya megye és Pécs irodalmi, művelődéstörténeti értékeinek feltárása, illetve népszerűsítése iránt elkötelezett kutatói, oktatói és szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként;

    DR. SZONDI GYÖRGY József Attila-díjas költő, bolgarista, műfordító, szerkesztő a magyar identitás megőrzését, valamint kulturális értékeink népszerűsítését szolgáló alkotói, szerkesztői és kiadói tevékenysége elismeréseként;

    SZTUPKAI MIHÁLY, a Magyarországi Metodista Egyház nyugalmazott lelkésze, médiaszerkesztő több évtizedes lelkipásztori szolgálata, valamint a rendszerváltoztatáskor létrejött televíziós és rádiós vallási szerkesztőségek elindításában, illetve működtetésében vállalt szerepe elismeréseként;

    DR. SZUCHY RÓBERT jogász, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánhelyettese, a Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék tanszékvezető-helyettese, habilitált egyetemi docens a jogtudomány területén folytatott kutatói és oktatói munkája, valamint magas színvonalú ügyvédi tevékenysége elismeréseként;

    TAMASIKNÉ DR. HELYES ZSUZSANNA klinikai farmakológus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetének egyetemi tanára, a Szentágothai János Kutatóközpont elnöke az új mechanizmusú gyulladásgátló és fájdalomcsillapító gyógyszerek fejlesztése érdekében végzett, nemzetközileg is elismert kutatói munkája, valamint kiemelkedő színvonalú oktatói tevékenysége elismeréseként;

    THAISZ MIKLÓS, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítványának ügyvezető igazgatója a hátrányos helyzetű településeken működő köznevelési intézmények értékalapú és innovatív fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként;

    TOMASZ JÓZEF SAKIEWICZ, a Gazeta Polska hetilap és a Gazeta Polska Codziennie napilap főszerkesztője a magyar-lengyel civil kapcsolatok elmélyítését szolgáló szervezőtevékenysége elismeréseként;

    DR. TÓTH ZOLTÁN, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Növénytermesztési Tudományok Intézete Agronómia Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense kiemelkedő kutatói-oktatói munkája, valamint az egyetem nemzetközi tudományos kapcsolatainak erősítését szolgáló tevékenysége elismeréseként;

    DR. URBÁN LÁSZLÓ, a Mátrai Gyógyintézet főigazgató főorvosa példaértékű szakmai alázattal végzett, több mint három évtizedes orvosi munkája, valamint számos egészségügyi intézmény fejlesztését szolgáló vezetői tevékenysége elismeréseként;

    VAD ZSIGMOND GYÖRGY esperes, a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség nyugalmazott lelkipásztora több évtizedes lelkészi, áldozatos közösség- és gyülekezetépítő munkája során az elesettek, a betegek és a hajléktalanok érdekében végzett önzetlen szolgálata, valamint a fogyatékkal élő gyermekek nappali ellátását segítő intézmény létrehozásában vállalt szerepe elismeréseként;

   DR. VARGA ESZTER KLÁRA, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház főorvosa a gyógyítás és az orvostudomány iránt elhivatott, négy évtizedes munkája, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén megye közéletében betöltött szerepe elismeréseként;

    VARGA JÁNOS kanonok, főesperes, a budaörsi Nepomuki Szent János Plébánia plébánosa a Budaörsön élő német kisebbség hagyományainak ápolása, illetve a település katolikus templomának és szakrális emlékeinek megóvása érdekében végzett, a rábízottakat több mint hat évtizede elkötelezetten szolgáló lelkipásztori tevékenysége elismeréseként;

    DR. VIRÁG RUDOLF, a Magyar Mérnöki Kamara főtitkára, az Országos Választási Iroda volt vezetője, az egykori Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium volt szakállamtitkára, a korábbi Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium volt helyettes államtitkára a magyar közigazgatás fejlesztését szolgáló, magas színvonalú szakmai munkája, valamint a hazai mérnöktársadalom érdekképviseletében vállalt szerepe elismeréseként;

    VIRÁGH LÁSZLÓ zeneszerző, költő, műfordító a magyarországi vokális régizene-mozgalom elindításában vállalt szerepe, valamint a régi magyar versek
rekonstrukciójára irányuló, a Balassi-féle nótajelzés zenei forrásának felfedezését is magába foglaló kutatómunkája elismeréseként;

    WEE HONG JIE, a Patec Precision Industry Co. Ltd. vezérigazgató-helyettese a magyar járműipar fejlesztéséhez, valamint Miskolc város gazdasági fellendítéséhez hozzájáruló munkája elismeréseként;

    WETTSTEIN JÓZSEF piarista szerzetes, a Váci Piarista Rendház házfőnöke, a váci és a budapesti Piarista Gimnázium tanára a teremtett világ matematikai absztrakciók és hit általi megismerésére ösztönző több évtizedes, elhivatott pedagógusi munkája, valamint az Országos Ökumenikus Diákfilmszemle megalapításában vállalt szerepe elismeréseként;

    DR. ZLINSZKY JÁNOS szakbiológus, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kara Víz- és Környezetpolitikai Tanszékének egyetemi docense, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara Környezetjogi és Versenyjogi Tanszékének egyetemi docense a környezetjog, illetve -politika területén végzett több évtizedes, magas színvonalú kutatói-oktatói munkája, valamint a teremtett világ védelmének fontosságát hirdető, szemléletformáló tudományos pályafutása elismeréseként;

    DR. ZSOMBIK LÁSZLÓ, a Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság Nyíregyházi Kutatóintézetének igazgatója, tudományos főmunkatárs a magyar mezőgazdaság fejlesztéséhez kiemelkedő mértékben hozzájáruló, több évtizedes szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként.

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje katonai tagozata kitüntetést kapta:

    CZINEGE LÁSZLÓ rendőr dandártábornok, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság megyei rendőrfőkapitánya a rendőrség állományában végzett közel három évtizedes, kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréseként;

    CSEPPENTŐ JÓZSEF ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatalának infrastrukturális főigazgatóhelyettese a Magyar Honvédség elhelyezési szolgálatának állományában végzett közel három évtizedes, kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként;

    DEME TIBOR ENDRE ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Honvédelmi Államtitkári Titkárságának vezetője több mint három évtizedes pályafutása során a nemzetközi szövetséges katonai kapcsolatok ápolása érdekében végzett kiemelkedő, példamutató szolgálata elismeréseként;

    FARKAS GÁBOR rendőr dandártábornok, a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság megyei rendőrfőkapitánya a rendőrség állományában végzett három és fél évtizedes, példamutató szolgálati tevékenysége elismeréseként;

    FRANKÓ IMRE ezredes, a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiájának parancsnokhelyettese, megbízott parancsnoka a Magyar Honvédség altisztképzésének megújításában és az 5 lépcsős Altisztképzési Rendszer kialakításában vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként;

    GARAS LÁSZLÓ vezérőrnagy, a Magyar Honvédség Parancsnoksága Stratégiai Központjának parancsnoka, a Magyar Honvédség törzsfőnökének műveleti helyettese a katonai felsővezetés támogatása terén végzett több mint három évtizedes szakmai tevékenysége, valamint példamutató katonai pályafutása elismeréseként;

    DR. IZSÁK PÉTER PÁL ezredes, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főosztályvezetője a haza védelme és a nemzet biztonsága érdekében végzett, kiemelkedően eredményes tevékenysége elismeréseként;

    DR. LIPPAI PÉTER dandártábornok, a Magyar Honvédség Kiképzési Csoportfőnökségének csoportfőnöke a Magyar Honvédség kiképzési szakterületén, a Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program Digitális Katona munkacsoportjának vezetőjeként végzett kiemelkedő munkája elismeréseként;

    NAGY LAJOS tűzoltó alezredes, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Megyei Főfelügyelőség polgári védelmi főfelügyelője a katasztrófavédelem területén végzett több évtizedes, kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréseként;

    DR. NEMES NAGY ANNA büntetés-végrehajtási orvos ezredes, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Egészségügyi Főosztályának vezetője a büntetés-végrehajtás területén végzett kiemelkedő szakmai és példamutató vezetői munkája elismeréseként;

    VASVÁRI GÉZA ezredes, a Magyar Honvédség Parancsnoksága Infokommunikációs és Információvédelmi Csoportfőnökség Elektronikus Információvédelmi Főnökség főnöke a Magyar Honvédség infokommunikációs, illetve információvédelmi rendszereihez és eszközeihez köthető szakfeladatok ellátása területén végzett kiemelkedő munkája elismeréseként;

    VOKLA JÁNOS ezredes, a Magyar Honvédség 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezredének parancsnoka több mint három évtizedes szakmai, illetve vezetői munkája, valamint a hazai és a nemzetközi hadgyakorlatok tervezésében, szervezésében és irányításában vállalt szerepe elismeréseként;

    ZSIROS MIKLÓS ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Miniszteri Titkárságának vezetője több mint négy évtizedes katonai pályafutása során végzett példamutató szolgálati tevékenysége, valamint a katonai felsővezetők munkájának támogatásában vállalt szerepe elismeréseként.

A Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült:

    ANTICS ISTVÁN pedagógus, a jászberényi Lehel Vezér Gimnázium igazgatója, közoktatási vezetője kimagasló színvonalú pedagógusi és tehetséggondozó munkája, illetve intézményvezetői tevékenysége, valamint a helyi kulturális életben vállalt szerepe elismeréseként;

    ANTONIO PICUKARIĆ, a zágrábi Klovičevi dvori Galéria igazgatója a magyar-horvát kulturális és művelődéstörténeti kapcsolatok széles körű bemutatásához az Ars Et Virtus Horvátország-Magyarország 800 Év Közös Kulturális Öröksége című kiállítás megvalósításával hozzájáruló munkája elismeréseként;

    ÁRKI ZSOLT, az Antenna Hungária Zrt. műszaki igazgatója a hazai hír- és távközlési rendszer fejlesztése érdekében végzett több évtizedes, színvonalas munkája elismeréseként;

     BAJNA GYÖRGY író, költő, újságíró Gyergyószék kulturális, irodalmi és közéletében betöltött jelentős szerepe elismeréseként;

    BAJUSZ ISTVÁNNÉ, Nagyhegyes község polgármestere Nagyhegyes fejlesztése érdekében végzett három évtizedes, kiemelkedő településvezetői munkája elismeréseként;

    BÁNÓ ATTILA író, grafikus a nemzeti emlékezet megőrzését sokoldalúan szolgáló, az egyetemes emberi és keresztény értékeket elkötelezetten képviselő alkotóművészete elismeréseként;

    BARTA JÓZSEF ISTVÁN, az  edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője a hátrányos helyzetű gyermekek oktatása és tehetséggondozása érdekében kreatív pedagógiai módszerek alkalmazásával végzett munkája elismeréseként;

    DR. BAUER BENCE, a Mathias Corvinus Collegium Magyar-Német Intézetének igazgatója a magyar-német kapcsolatok erősítése érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként;

    DR. BERECZKI URMAS történész a magyar-észt kapcsolatok fejlesztéséhez hozzájáruló több évtizedes áldozatos munkája elismeréseként;

    DR. BERTÓK GÁBOR régész, a Janus Pannonius Múzeum főmuzeológusa, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészetés Társadalomtudományi Kar Régészettudományi Intézete Roncsolásmentes Régészeti Tanszékének adjunktusa, megbízott tanszékvezetője a mohácsi csata egykori helyszínének kutatása során végzett fáradhatatlan munkája, valamint jelentős nemzetközi régészeti feltárásokban vállalt szerepe elismeréseként;

    BLAZOVICSNÉ VARGA MARIANNA ZSUZSANNA, a Győri Tankerületi Központ nyugalmazott tankerületi igazgatója a közoktatás területén végzett, több évtizedes munkája elismeréseként;

    DR. BODNÁR ILONA szociológus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kara Könyvtárának vezetője több évtizedes könyvtárosi, könyvtárvezetői és oktatói tevékenysége, valamint a  modern sportszociológia szemléletének, kutatásmódszereinek, illetve gyakorlatának népszerűsítésében vállalt jelentős szerepe elismeréseként;

    BOGDÁN JÓZSEF, Borsodivánka község polgármestere Borsodivánka lakói érdekében végzett eredményes településvezetői és közösségteremtő munkája elismeréseként;

    BOGNÁR CSABA, a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. magasépítési főigazgató-helyettese a Puskás Aréna megépítése során végzett kimagasló színvonalú munkája elismeréseként;

    DR. BOGNÁRNÉ SABJANICS ANGÉLA, a Pannon Egyetem Kancellári Kabinetjének ügyvivő szakértője a Pannon Egyetem oktatásszervezése érdekében végzett kiemelkedő munkája, valamint több évtizedes vezetői
tevékenysége elismeréseként;

    BOLDVAI MÁRTON BERTALAN, a Csornai Premontrei Prépostság perjele, a Csornai Nagyboldogasszony Plébánia plébánosa a premontrei rend magyarországi tanítói missziójának szervezésében, valamint több gimnázium és általános iskola, illetve a prépostság működési feltételeinek megteremtésében vállalt szerepe elismeréseként;

    BONCSÉR GERGELY operaénekes az operairodalom jelentős tenorszerepeiben nyújtott, a  közönség körében is nagy sikernek örvendő alakításai elismeréseként;

    BORDÁS ATTILA, az egykori sepsiszentgyörgyi Bútorgyár Helyi Ipari Vállalat nyugalmazott tervezőtechnikusa az 1956-os forradalom és szabadságharc elvei melletti bátor, a megtorlás következményeit is elviselő, példaértékű kiállása elismeréseként;

    BORDÁS GYŐZŐ Márai Sándor-díjas író, szerkesztő, a Vajdasági Íróegyesület volt elnöke, a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács volt tagja a vajdasági magyarság sorsát hitelesen megörökítő írásai, valamint a  délvidéki magyar kulturális és közéletben vállalt szerepe elismeréseként;

    BORDÁS JÓZSEF SÁNDOR zeneszerző, dobművész, zenepedagógus, a  Rajkó-Talentum Szakgimnázium dobtanszakának vezetője kiemelkedő előadóművészi és zenepedagógusi munkája, valamint széles körű kulturális szervezőtevékenysége elismeréseként;

     BÖSZÖRMÉNYI ISTVÁN tanár, helytörténész, író a losonci magyarság identitásának megőrzéséhez hozzájáruló, több évtizedes pedagógusi, közéleti és kultúraszervezői tevékenysége elismeréseként;

    BUDAI FERENC festő-, mázoló- és tapétázómester, az Ipartestületek Somogy Megyei Szövetségének elnöke Somogy megyében végzett magas színvonalú szakmai, valamint aktív érdekképviseleti tevékenysége
elismeréseként;

    BUKSA ÉVA MÁRIA nyugalmazott magyartanár, író az erdélyi magyar kultúra és nemzeti identitástudat megőrzését szolgáló több évtizedes, példaértékű pedagógusi, illetve szépírói pályája elismeréseként;

   DR. CSÓK SÁNDOR nyugalmazott szülész-nőgyógyász szakorvos, a paksi Család- és Nővédelmi Tanácsadó volt vezetője a paksi szülészeti ellátás fejlesztésében vállalt jelentős szerepe, magas színvonalú szakorvosi munkája, valamint fáradhatatlanul végzett család- és nővédelmi missziója elismeréseként;

    DR. CSORBAI ATTILA, a Baromfi Termék Tanács elnök-igazgatója a hazai baromfiágazat fejlesztését, valamint a baromfitermékek népszerűsítését sokrétűen szolgáló munkája elismeréseként;

    DANI ESZTER, a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatalának missziói irodavezetője, az Országos Református Cigánymisszió vezetője, a Solymári Református Egyházközség lelkésze a hátrányos helyzetben élők, különösen a romák érdekében végzett több évtizedes szolgálata, valamint a cigánymissziós lelkésztovábbképzésben vállalt jelentős szerepe elismeréseként;

    DÉKÁN JÁNOS, Héreg község egykori polgármestere, a Héregi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke Héreg fejlesztéséhez hozzájáruló, több évtizedes településvezetői munkája, valamint a helyi közösségi életben
vállalt aktív szerepe elismeréseként;

    DIMITRIU ACHILLEAS építőmérnök, szabadalmi ügyvivő, igazságügyi szakértő, az Achilles Kft. ügyvezető igazgatója a magyar-görög kulturális kapcsolatok ápolásában, valamint a beloianniszi Szent Demeter, Szent Konstantin és Szent Heléna görög ortodox templom felépítésében vállalt szerepe elismeréseként;

    DR. DOMOKOS ZSUZSANNA Szabolcsi Bence-díjas zenetörténész, muzeológus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpontjának igazgatója Liszt Ferenc örökségének kutatása és gondozása területén végzett kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként;

    DÖMÖTÖR JULIANNA ZSUZSANNA, a Kiskunmajsai Móra Ferenc Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény gyógypedagógusa a sajátos nevelési igényű tanulók személyiségfejlesztése és tehetséggondozása terén elért kimagasló eredményei elismeréseként;

    DRUCKER PÉTER, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház vezető karmestere a vokális zene professzionális interpretációja iránt elkötelezett, számos zenés színházi produkció sikeréhez hozzájáruló, magas szintű művészi munkája elismeréseként;

    DUDÁS PÉTER színművész, rendező a felvidéki magyarság identitásának megőrzéséhez hozzájáruló, több évtizedes művészi pályafutása elismeréseként;

   ERDÉLYI ISTVÁN LÁSZLÓ, a Gallicoop Pulykafeldolgozó Zrt. nyugalmazott elnök-vezérigazgatója, tulajdonosa a hazai pulykatenyésztési, illetve -feldolgozási ágazat fejlesztése érdekében végzett több évtizedes, eredményes munkája elismeréseként;

    ERNEST HUSKA, a Szlovák Műszaki Múzeum - Pozsonyi Közlekedési Múzeum igazgatója, Pozsony-Óváros Városrész Önkormányzata Kultúra és Kulturális Tevékenységek Osztályának megbízott osztályvezetője a magyar-szlovák kulturális kapcsolatok fejlesztését sokoldalúan szolgáló szervezőtevékenysége elismeréseként;

    ESSIG KACSÓ KLÁRA képzőművész, nyugalmazott tanár a zsoboki képzőművészeti alkotótábor létrehozása érdekében végzett munkája, valamint közösség- és kultúraszervező tevékenysége elismeréseként;

    EVELIO ACEVEDO CARRERO, a madridi Thyssen-Bornemisza Nemzeti Múzeum ügyvezető igazgatója a magyar-spanyol kulturális kapcsolatok fejlesztését, valamint a magyar képzőművészet spanyolországi
megismertetését és népszerűsítését szolgáló tevékenysége elismeréseként;

    EWA GAMON, a pesthidegkúti Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek közösségének tagja a Don Bosco nővérek pesthidegkúti oratóriumának működtetése, valamint a gyermekek hitbeli nevelése és
szabadidejük tartalmas eltöltésének biztosítása érdekében végzett szerzetesi szolgálata elismeréseként;

    DR. FÁY TAMÁSNÉ, az Ölelő Kéz Ápolási és Hospice Alapítvány kuratóriumi titkára az egészségügy területén végzett több évtizedes, magas színvonalú ápolásvezetői munkája elismeréseként;

    FELDŐTŐ ALEX SÁNDOR, a Stockholmi Magyar Ház Házkezelőségének gondnoka a Svédországban élő magyar közösség összetartása, valamint a Stockholmi Magyar Ház magas színvonalú működtetése érdekében végzett több évtizedes munkája elismeréseként;

   FELDŐTŐ EMESE, a Stockholmi Magyar Ház elnöke, a Svédországi Magyarok Országos Szövetségének alelnöke a svédországi magyarok nemzeti identitásának megőrzése érdekében végzett több évtizedes közösség- és kultúraszervező tevékenysége elismeréseként;

    DR. FIEDLER ERNŐ nyugalmazott közjegyző több évtizedes közjegyzői pályafutása során végzett kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként;

    FRANK LIU CHI-JEN, a Pápai Hús Kft. tulajdonosa, a Chi Fu Investment Holdings Group cégcsoport elnök-vezérigazgatója a magyar-kínai gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok fejlesztéséhez kiemelkedő mértékben hozzájáruló munkája elismeréseként;

    FÜLEP ZSOLT, a Magyar Pékszövetség alelnöke, a balmazújvárosi Balmaz-Sütöde Kft. tulajdonosa a hagyományos sütési technológiák megőrzése, valamint Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megye
élelmiszeriparának fejlesztése érdekében végzett kimagasló munkája elismeréseként;

    DR. GERZÁNICS ANNAMÁRIA okleveles táj- és kertépítészmérnök, városépítési és városgazdasági szakmérnök, a Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztályának nyugalmazott főosztályvezető-helyettese a regionális tervezés, kutatás és oktatás területén végzett több mint négy évtizedes munkája, különösen a Balaton természeti és épített értékeinek megóvását szolgáló tevékenysége elismeréseként;

  GÓLYA PÁL, a békéscsabai Civil Szervezetek Szövetségének alapítója és vezetője a Békés megyei civil közéletben vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként;

    DR. GRYNAEUS ANDRÁS, a Baár-Madas Református Gimnázium tanára, cserkésztiszt a Magyar Cserkészszövetség rendszerváltoztatást követő újjáalakulásában, illetve a cserkészvezető-képzés kialakításában vállalt szerepe, valamint a  cserkészet múltjának feltárása és bemutatása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként;

    GUILLERMO SOLANA, a madridi Thyssen-Bornemisza Nemzeti Múzeum művészeti igazgatója a magyar-spanyol művészeti kapcsolatok fejlesztését, valamint a  magyar képzőművészet spanyolországi
megismertetését és népszerűsítését szolgáló tevékenysége elismeréseként;

    DR. GYALOG BALÁZS ügyvéd, a Budapesti Ügyvédi Kamara főtitkára a kamarai közéletben vállalt aktív szerepe, valamint védőügyvédi tevékenysége elismeréseként;

    GYERMÁNNÉ VASS ÁGNES Liszt Ferenc-díjas hegedűművész, a Pannon Filharmonikusok örökös tagja, a Pécsi Egyetemi Zenekar koncertmestere több évtizedes művészi és zenepedagógusi pályafutása, valamint a  Pannon Filharmonikusok koncertmestereként Pécs város kulturális életében betöltött jelentős szerepe elismeréseként;

    GYERTYÁNOSI CSABA, az  egykori sepsiszentgyörgyi Bútorgyár Helyi Ipari Vállalat nyugalmazott faipari technikusa az 1956-os forradalom és szabadságharc elvei melletti bátor, a megtorlás következményeit is elviselő, példaértékű kiállása elismeréseként;

    H. NÉMETH ISTVÁN történész-levéltáros, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának főosztályvezetője a kora újkori magyar városok társadalomtörténetével kapcsolatos, nemzetközi viszonylatban is elismert kutatásai, valamint levéltári forráskiadásai elismeréseként;

    HATVANI KISS GYÖNGYI előadóművész, magyarnóta-, népdal- és sanzonénekes négy évtizedes, sokoldalú előadóművészi pályafutása során elért hazai és nemzetközi sikerei elismeréseként;

    HELLER FERENC, a  Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Puskás Tivadar Távközlési és Informatikai Technikumának igazgatója több évtizedes, kiemelkedő szakmai, pedagógiai és intézményvezetői tevékenysége elismeréseként;

    HENCZ ZSOLT, Tiszabábolna község polgármestere, a  Tisza-tavi Regionális Idegenforgalmi Bizottság volt elnökségi tagja Tiszabábolna érdekében végzett több évtizedes településvezetői munkája, valamint a  Dél-borsodi régió idegenforgalmi fejlesztéséhez hozzájáruló közéleti tevékenysége elismeréseként;

    HILBERTH TAMÁS RUDOLF ügyvéd, közjegyző, az Amerikai Magyar Szövetség egykori ügyvezető igazgatója az amerikai magyarság körében végzett több évtizedes munkája, a passaici Szent István-templom megmentésében vállalt szerepe, valamint a New York-i Piarista Bál elnökeként folytatott szervezőtevékenysége elismeréseként;

    HIRZEL-SZALÓCZI EMESE, a  regensburgi Gyere! Magyar Kulturális Egyesület alapítója és elnöke, a  Pitypang Hétvégi Magyar Iskola és Óvoda alapítója és vezetője a Regensburgban élő magyar családok közösséggé formálását, illetve a magyar mint származási nyelv regensburgi oktatásának megszervezését szolgáló tevékenysége elismeréseként;

    HORVÁTH FERENC újságíró, a Soproni Téma hetilap főszerkesztője a hiteles és szakszerű tájékoztatás iránt elhivatott, több évtizedes tevékenysége elismeréseként;

    HORVÁTH JÓZSEF, az Orosháza és Térsége Gazdakör nyugalmazott elnöke a hazai állattenyésztésben elért eredményei, valamint a  magyar gazdák érdekvédelmében és rendszeres tájékoztatásában vállalt jelentős szerepe elismeréseként;

    HORVÁTH MIHÁLY, a  Külföldi Magyar Cserkészszövetség külügyi vezetőtisztje, a  Clevelandi Cserkész Barátok Körének elnöke az amerikai magyarság identitásának, illetve kulturális értékeinek megőrzését szolgáló cserkészvezetői munkája elismeréseként;

    IAN GUEST zenetanár, zeneszerző a magyar zenekultúra és a  Kodály-módszer brazíliai népszerűsítését szolgáló, több évtizedes tevékenysége elismeréseként;

    ILYÉS ALBERT, a Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság Illetménygazdálkodási Osztályának vezetője a rendőrség állományában végzett kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréseként;

    DR. ISSEKUTZ SAROLTA, az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület alapító elnöke a Magyarországon élő örmény származású közösség összefogásában, valamint kultúrájának és hagyományainak
megismertetésében vállalt szerepe elismeréseként;

    JÁNOSSY MÁRIA ügyvéd, a Los Angeles-i Magtár Hungarian Cultural Alliance kulturális egyesület alapító elnöke a dél-kaliforniai magyarság érdekében önzetlenül végzett, kiemelkedő közéleti és kultúraszervező tevékenysége elismeréseként;

    DR. JEGES ZOLTÁN villamosmérnök, a belgrádi Singidunum Egyetem és a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola nyugalmazott tanára a vajdasági magyar közösség érdekében végzett több évtizedes, áldozatos munkája elismeréseként;

    DR. JÓZAN-JILLING MIHÁLY, a  Tolna Megyei Balassa János Kórház belgyógyász-kardiológusa, a  Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségének elnöke a magyar-német testvértelepülési kapcsolatok bővítésében, valamint a  Magyarországon élő német nemzetiség hagyományainak ápolásában és érdekeinek védelmében vállalt szerepe elismeréseként;

    JÓZSA LÁSZLÓ helytörténész, a Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nyugalmazott magyar-történelem szakos tanára Kunszentmárton lakói érdekében évtizedeken át elkötelezetten végzett pedagógusi és helytörténészi munkája, valamint egyházközségi szerepvállalása elismeréseként;

  KÁLI-HORVÁTH KÁLMÁN, a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala Budapesti Református Cigány Szakkollégiumának igazgatója, szakmai vezetője a Budapesti Református Cigány Szakkollégium megalapítása, valamint működési koncepciójának kialakítása érdekében végzett munkája elismeréseként;

    KARAKAS JÁNOS, a Bayer Construct Zrt. üzemeltetési igazgatója a Puskás Aréna megépítése során végzett kimagasló színvonalú munkája elismeréseként;

    KINCZER JÓZSEF, a Bősárkányi Eötvös József Általános Iskola igazgatója több mint két évtizedes pedagógusi és intézményvezetői pályafutása, valamint a bősárkányi kulturális és közéletben vállalt aktív szerepe elismeréseként;

    KIS RENÁTA GRÁCIA, az Aalborgi Magyarok Társasága Egyesület alelnöke a dániai magyarság körében végzett fáradhatatlan kultúra- és közösségszervező tevékenysége elismeréseként;

    KISS LAJOS, a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Gyulai Szakaszmérnökségének szakaszmérnöke több, jelentős árvíz elleni védekezésben vállalt szerepe, valamint számos közfoglalkoztatási program eredményes
lebonyolításában végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként;

    KISS LAJOS, Bakonyság község társadalmi megbízatású polgármestere Bakonyság lakóinak szolgálatában végzett három évtizedes településvezetői munkája elismeréseként;

    KISS NORBERT kétszeres Európa-bajnok gyorsasági kamionversenyző a magyar autósport területén elért kimagasló eredményei elismeréseként;

    KOLLÁR KÁROLY IMRE, Sárisáp község polgármestere Sárisáp fejlesztését, valamint a helyi értékek, hagyományok megőrzését szolgáló településvezetői munkája elismeréseként;

    KONTRA TAMÁS KÁLMÁN, az Ontariói Tartományi Katasztrófavédelem nyugalmazott főigazgatója, kelet-kanadai cserkész körzetparancsnok a kanadai magyar közösség anyanyelvének, kultúrájának és hagyományainak megőrzését, illetve továbbadását szolgáló cserkészvezetői tevékenysége elismeréseként;

    KOPF KATALIN, a Nyugat-dunántúli Regionális Kríziskezelő Ambulancia intézményvezetője a nehéz helyzetben lévő családok, a kapcsolati erőszak elől menekülők, valamint az emberkereskedelem
áldozatainak megsegítése érdekében végzett lelkiismeretes munkája elismeréseként;

    PROF. DR. KOSZTADIN VESZELINOV GARDEV történész, a Bolgár Kulturális Intézet volt igazgatója a magyar-bolgár tudományos kapcsolatok erősítése, valamint a két nép közös történelmi emlékeinek kutatása és
dokumentálása terén elért eredményei elismeréseként;

    KOVÁCS LÁSZLÓ, a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Nyíri Szakaszmérnökségének szakaszmérnöke vízügyi területen végzett több mint négy évtizedes, kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként;

    KOVÁCS TEODÓRA, Rábacsécsény község polgármestere Rábacsécsény érdekében végzett kimagasló színvonalú településvezetői és közösségteremtő munkája elismeréseként;

    KOVÁCS ZSOLT újságíró, az Állatvilág magazin főszerkesztője több mint három évtizedes újságírói-szerkesztői pályafutása, a természettel és az állatvilággal kapcsolatos magas színvonalú könyvei és publikációi, valamint a hazai állatkertek, illetve az állatvédelem témakörében folytatott szakértői tevékenysége elismeréseként;

    KŐRÖSSY ZOLTÁN nyugalmazott kórházi alkalmazott a magyar nemzeti emlékezet megőrzését sokoldalúan, többek között az Amerikai Egyesült Államokban fellelhető magyar történelmi értékek összegyűjtésével és Magyarországnak adományozásával szolgáló tevékenysége elismeréseként;

    KÖTELES LÁSZLÓ, a Csemadok országos alelnöke a felvidéki magyar emlékhelyek megőrzése, illetve az ott élő magyar kisebbség kultúrájának megmaradása érdekében végzett tevékenysége, valamint a szülőföld megismertetését szolgáló honismereti kerékpártúrák szervezésében vállalt szerepe elismeréseként;

    KREINBACHER JÓZSEF, a Metal Hungária Holding Zrt. Igazgatóságának elnöke, a somlóvásárhelyi Kreinbacher Birtok tulajdonosa a hazai bor- és pezsgőgyártás nemzetközi sikereihez hozzájáruló, kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként;

    DR. KRIZMANICH MÁRIA, a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Celldömölki Kórháza II. Krónikus Belgyógyászati Osztályának osztályvezető főorvosa több évtizede elhivatottan végzett gyógyítómunkája elismeréseként;

    KRZYSZTOF ŁĘCKI, a łódĽi Bem József cserkészcsapat vezetője a magyar történelem és kultúra lengyelországi gyermekek, illetve fiatalok körében történő megismertetését és népszerűsítését szolgáló tevékenysége elismeréseként;

    KVASZTA JÓZSEF, a Didot Stúdió Művészeti és Nyomdai Szolgáltató Bt. ügyvezetője a számítógépes grafika területén végzett több évtizedes, kimagasló színvonalú alkotómunkája elismeréseként;

    LÁSZLÓ LÍDIA, a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságának igazgatója, Karancskeszi község volt polgármestere magas színvonalú településvezetői és szakmai munkája elismeréseként;

    LENGYEL SZABOLCS, a Tőkés László Alapítvány Kuratóriumának elnöke, a Szent László Emlékmű Alapítvány volt elnöke a magyar nemzet múltjának megismertetése, valamint a határon túl élő honfitársaink identitásának megőrzése érdekében végzett kulturális szervezőtevékenysége elismeréseként;

    LOCSMÁNDI ALAJOS, a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium intézményvezetője a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása és képességfejlesztése területén végzett szakértői, illetve tanácsadói tevékenysége elismeréseként;

    LŐCSEI ILONA szerkesztő, riporter, újságíró, a Tamási Áron Székely-Magyar Művelődési Egyesület titkára a Vajdaságban élő bukovinai székelyek szellemi, illetve tárgyi örökségének megmentését szolgáló munkája,
valamint a délvidéki magyarság körében végzett közösségszervezői és újságírói tevékenysége elismeréseként;

  LÖWENSTEIN PÁL siketlimpiai bajnok asztaliteniszező az asztalitenisz sportágban elért, nemzetközileg is kiemelkedő eredményei elismeréseként;

    MAGYAR ÉVA, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház színművésze példaértékű művészi munkája, finom humorral és kivételes érzékenységgel megformált, emlékezetes alakításai elismeréseként;

     DR. MAJORNÉ DR. SZABÓ ZSUZSANNA, a Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal nyugalmazott jegyzője Somberek és Görcsönydoboka községek jegyzőjeként végzett több mint három évtizedes szakmai munkája
elismeréseként;

    DR. MÁK KORNÉL, a  Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke, a  Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság elnökségi tagja a Kárpát-medencei magyarság megmaradása, valamint a keresztény értékek képviselete iránt elkötelezett munkája elismeréseként;

    MAKRANCZI ZSOLT, az Örökség Kultúrpolitikai Intézet igazgatója a magyar kulturális örökség megismertetését szolgáló munkája, valamint hazánk eddigi legnagyobb múzeumnépszerűsítő programja, a Mozaik Múzeumtúra Program megvalósításában vállalt szerepe elismeréseként;

    MARÓTI PÁL ISTVÁNNÉ, a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola nyugalmazott matematikatanára több évtizedes, iskolateremtő oktatói és példaértékű nevelői munkája elismeréseként;

    MÁTÉ BENCE természetfotós, a FOTONATURA Kft. ügyvezetője nemzetközileg is sikeres természetfotói elismeréseként;

    MELNIK TATIANA balettművész, a Magyar Nemzeti Balett principálja kiemelkedő táncművészi pályafutása, a  klasszikus balett jelentős főszerepeiben nyújtott nagy sikerű alakításai elismeréseként;

    MEZŐ ISTVÁN, a Jászberényi Református Egyházközség lelkipásztora a Délpesti Református Egyházmegyében végzett több évtizedes lelkipásztori szolgálata, a  helyi közösségek és templomok építésében vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként;

    MIECZYSŁAWA URBAŃCZYK, a  Konstantynów Łódzki-i 1. számú Szent Hedvig Általános Iskola nyugalmazott tanára a magyar történelem és kultúra lengyelországi gyermekek, illetve fiatalok körében történő megismertetését és népszerűsítését szolgáló tevékenysége elismeréseként;

    DR. MOHR JÓZSEF TAMÁS háziorvos, Segesd község volt polgármestere Segesd érdekében végzett több évtizedes, magas színvonalú körzeti orvosi, valamint eredményes településvezetői munkája elismeréseként;

    MOLNÁR ERNŐ, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Csány László Technikumának nyugalmazott igazgatója több évtizedes, magas színvonalú pedagógiai, szaktanári és intézményvezetői munkája elismeréseként;

    MOLNÁR SÁNDOR, a  Szlovákiai Református Keresztyén Egyház zsinati főtanácsosa, a  Rimaszombati Református Egyházközség lelkésze a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében a felvidéki református magyar óvoda- és bölcsőderendszer megújítása érdekében végzett munkája elismeréseként;

    MOLNÁR VILMOS SÁNDOR, Potyond község polgármestere Potyond fejlesztése érdekében végzett három évtizedes településvezetői és közösségteremtő munkája elismeréseként;

    NAGY ALICJA nyugalmazott újságíró, szerkesztő, a Bem József Lengyel Kulturális Egyesület volt elnöke a Magyarországon élő lengyel nemzetiség kulturális életében, illetve anyaországi kapcsolatainak fejlesztésében
vállalt szerepe, valamint újságírói-szerkesztői munkája elismeréseként;

    NAGY JÁNOS kárpitosmester, a Fehérgyarmat és Térsége Ipartestület elnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, különösen Fehérgyarmat térségében végzett több évtizedes szakmai és érdekképviseleti munkája elismeréseként;

    NAGY MÁRIA, Piliscsév község egykori polgármestere Piliscsév fejlesztése, valamint a  helyi szlovák nemzetiség hagyományainak megőrzése érdekében végzett településvezetői munkája elismeréseként;

    DR. NAGY NIKOLETTA, a  Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis Egészségügyi Központ Foglalkozásegészségügyi részlegének fogorvosa Szolnok város és Jász-Nagykun-Szolnok megye egészségügyi ellátásának fejlesztése, valamint az ott élők gyógyítása, illetve egészségének megőrzése érdekében végzett munkája elismeréseként;

    NAGY SZABOLCS nyugalmazott textilipari mérnök a Sao Pauló-i magyarság körében végzett több évtizedes, aktív közösségszervező tevékenysége, valamint a magyar irodalom brazíliai népszerűsítésében vállalt szerepe elismeréseként;

    NEDELYKOV MILÁN nyugalmazott elektromérnök, a Szerb Demokratikus Szövetség elnöke a rendszerváltoztatást követően a  nemzetiségi politika kidolgozásában, illetve a  hazai szerb kulturális képzési rendszer

    DR. NÉMETH GABRIELLA, a Magyar Közösség Pártja és a Pozsony Megyei Önkormányzat volt alelnöke a felvidéki magyarság identitásának megőrzéséhez hozzájáruló több évtizedes munkája, valamint a  Pozsony és Győr-Moson-Sopron megye közötti együttműködés elmélyítésében vállalt szerepe elismeréseként;

    DR. NOVÁK LEVENTE biológus, a  Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Kémiai Intézete Fizikai Kémiai Tanszékének adjunktusa a kolloidkémia területén végzett kimagasló színvonalú kutatói, oktatói és oktatásszervezői munkája elismeréseként;

    ÖZVEGY KÁROLY, a szabadkai Grafoprodukt Nyomda tulajdonosa a délvidéki magyar kultúra támogatását és a  vajdasági magyar szerzők köteteinek megjelentetését elkötelezetten szolgáló, több évtizedes munkája elismeréseként;

    PATAKI ILDIKÓ MÓNIKA, a San Franciscó-i cserkészcsapatok és a Kányádi Sándor Magyar Iskola fenntartó bizottságának elnöke a San Franciscó-i öböl környékén élő magyarságért, elsősorban az ott született fiatalok oktatása érdekében végzett önkéntes munkája elismeréseként;

   PATHY LÍVIA MÁRIA, a Burgenlandi Oktatási Igazgatóság gimnáziumok és szakképző intézmények magyar tanításának szakfelügyelője, a felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnázium tanáraa burgenlandi magyar nyelvű oktatás érdekében több évtizede elhivatottan végzett munkája elismeréseként;

    PECSENYA EDIT, a békéscsabai Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium igazgatója a szlovák nemzetiségi nyelv oktatását szolgáló pedagógusi és intézményvezetői munkája, valamint
a tankönyvkiadás területén folytatott szakmai és szervezőtevékenysége elismeréseként;

    PÉLY BARNA énekes, zeneszerző sikeres előadó-művészete, valamint a fiatal zenei tehetségek támogatása érdekében végzett munkája elismeréseként;

    PETRA VUGRINEC művészettörténész, a zágrábi Klovičevi Dvori Galéria főkurátora és programvezetője a magyar-horvát kulturális és művelődéstörténeti kapcsolatok széles körű bemutatásához az Ars Et Virtus
Horvátország-Magyarország 800 Év Közös Kulturális Öröksége című kiállítás létrejöttében vállalt szerepének elismeréseként;

    DR. PINTÉR KÁROLY, a korábbi Földművelésügyi Minisztérium Halgazdálkodási Főosztályának nyugalmazott főosztályvezetője a hazai halgazdálkodási ágazat támogatási rendszerének kidolgozásában és működtetésében vállalt jelentős szerepe elismeréseként;

    PRAZSÁK JÓZSEFNÉ, a Paloznak Jövőjéért Közalapítvány elnöke Paloznak község érdekében végzett kimagasló közösségteremtő munkája elismeréseként;

    RADVAI TERÉZ, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kara Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszékének mestertanára a hazai felsőoktatás, különösen a német nemzetiségi képzés területén végzett magas színvonalú oktatói munkája elismeréseként;

    RIEDL ÁGNES balettművész példaértékű szakmai alázattal végzett táncművészi munkája elismeréseként;

    ROBERT WITOLD MAKŁOWICZ újságíró, gasztrokritikus a magyar gasztrokultúra lengyelországi népszerűsítését szolgáló több évtizedes, kiemelkedő tevékenysége elismeréseként;

    SCHRIFFERT PÉTER, a ZÁÉV Építőipari Zrt. projektigazgatója a Puskás Aréna megépítése során végzett kimagasló színvonalú munkája elismeréseként;

    DR. SEBESTYÉN ILDIKÓ KLÁRA, Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának jegyzője Szolnok város érdekében végzett jelentős szakmai tevékenysége elismeréseként;

    SEBŐ ZOLTÁN, a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. projektiroda vezetője a Puskás Aréna megépítése során végzett kimagasló színvonalú munkája elismeréseként;

    SIMÓ GÁSPÁR, a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Teológiai Líceum lelki igazgatója, a Romániai Magyar Cserkészszövetség római katolikus lelkivezetője az erdélyi magyar fiatalok nevelése, illetve identitásának megőrzése érdekében végzett odaadó munkája elismeréseként;

    SOLTÉSZ ATTILA BÉLA, az Informatika a Társadalomért Egyesület elnöke a magyar információs társadalom fejlődése, valamint a hazai informatikai vállalkozások társadalmi felelősségvállalásának erősítése érdekében végzett példaértékű szakmai és közéleti tevékenysége elismeréseként;

    SUPOLA ZOLTÁN Európa-bajnok tornász, artistaművész, edző a magyar tornasport nevadai népszerűsítését szolgáló több évtizedes munkája, valamint a világhírű Cirque de Soleil társulattal elért sikerei elismeréseként;

    SÜTŐNÉ GULYÁS ÉVA, az Antológia Kiadó és Nyomda Kft. gazdasági vezetője, a Lakitelek Népfőiskola Alapítvány pénzügyi-számviteli vezetője több évtizedes, sikeres gazdasági vezetői munkája, valamint a rendszerváltoztatást megelőző időszakban végzett közéleti szervezőtevékenysége elismeréseként;

    DR. SZABÓ ATTILÁNÉ DR. ERDÉLYI ERZSÉBET, a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Karának óraadó tanára, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének nyugalmazott főiskolai docense a nyelvészet, a helytörténet és a néprajz területén folytatott több évtizedes, szerteágazó kutatói-oktatói munkája, valamint ismeretterjesztő tevékenysége elismeréseként;

    SZABÓ PÉTER néptáncos, a népművészet mestere, az Eleki Román Hagyományőrző Néptáncegyüttes tagja a román nemzetiségi hagyományok ápolását és továbbadását szolgáló közösségépítő tevékenysége elismeréseként;

    SZABÓ PÉTER LÁSZLÓ gépészmérnök, a debreceni Schaeffler-FAG Magyarország Ipari Kft. ügyvezető igazgatója a csapágygyártás területén innovatív technológiák alkalmazásával végzett, kiemelkedő színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként;

    DR. SZABÓ ZSOLT, a Diósgyőri VTK Sportegyesület orvosigazgatója a hazai és nemzetközi kézsebészet területén elért kiemelkedő szakmai eredményei, valamint a diósgyőri sportolók egészségügyi ellátása érdekében végzett színvonalas munkája elismeréseként;

    SZABÓ-HANGYA TERÉZ újságíró, hitoktató, a Pannon RTV nyugalmazott megbízott főszerkesztője, a Szabadkai Magyar Rádió szerkesztőriportere, a vajdasági Keresztény Értelmiségi Kör alelnöke, a Keresztény Értelmiségi Kör szabadkai elnöke a szabadkai magyar közösséget hitelesen bemutató, több évtizedes újságírói és szerkesztő-riporteri tevékenysége elismeréseként;

    SZABÓNÉ DR. KÁLLAI KLÁRA klinikai szakpszichológus, a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének tiszteletbeli elnök a lelki egészség megőrzése, főként a krízisintervenció, a mentálhigiénés ismeretek terjesztése és a kábítószerek használata elleni küzdelem területén végzett példaértékű önkéntes tevékenysége elismeréseként;

    SZÁNTÓ LÁSZLÓ GÁBOR, az Exon 2000 Tervező és Kereskedelmi Kft. ügyvezetője, vezető tervezője, a Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozatának elnöke a korszerű tartószerkezeti tervezési eljárások bevezetése, illetve a hazai mérnökképzés fejlesztése területén elért eredményei, valamint számos középület tervezésében vállalt szerepe elismeréseként;

SZATHMÁRY ÁRPÁD JÓZSEF, a Veszprémi Szakképzési Centrum Bethlen István Közgazdasági és Közigazgatási Technikum igazgatója a hazai szakképzés területén folytatott több évtizedes oktató-nevelő és tehetséggondozó munkája, valamint példaértékű közösségépítő tevékenysége elismeréseként;

    SZEBÉNYI LÁSZLÓ JÓZSEF, a Magyar Kastélyok és Kúriák Egyesület tagja a műemlékvédelem területén végzett több évtizedes, értékőrző munkája, valamint a Kárpát-medencei magyar kastélyok és kúriák megmentését szolgáló tevékenysége elismeréseként;

    DR. SZÉKELY ANNAMÁRIA STEFÁNIA családorvos, a Diakónia Keresztyén Alapítvány Szászrégeni Fiókjának ügyvezető igazgatója a betegellátás területén folytatott magas színvonalú szakmai tevékenysége, valamint a krónikus betegek házi gondozása érdekében végzett odaadó, áldozatos munkája elismeréseként;

    SZEMENYEI JÁNOS, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház színművésze drámai és táncoskomikus szerepeket egyaránt magába foglaló, sokoldalú színművészi munkája elismeréseként;

    SZEMERE ANTAL REZSŐ építész több évtizedes, magas színvonalú tervezői, illetve értékteremtő építészi pályafutása, különösen Barcs város arculatának kialakításában vállalt jelentős szerepe elismeréseként;

    SZIGETHY BARNABÁS, a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. volt projektigazgatója és projektmenedzsere a Puskás Aréna megépítése során végzett kimagasló színvonalú munkája elismeréseként;

    SZOFILKÁNICS JUDIT, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatának volt elnöke, az Országos Ukrán Önkormányzat képviselője, nyugalmazott pedagógus a magyar-ukrán kulturális kapcsolatok ápolásában, valamint az ukrán mint idegen nyelv oktatásának megszervezésében, illetve módszertanának kidolgozásában vállalt szerepe elismeréseként;

    SZOLLÁR ANDRÁS koronglövész, lőoktató, a Magyar Lőoktatók Egyesületének alapítója a koronglövészetben elért sikerei, nemzetközi szinten is jegyzett fegyverszakértői, illetve értékbecslői tevékenysége, valamint a biztonságos fegyverkezelési és lőismereti képzés hazai megszervezésében vállalt jelentős szerepe elismeréseként;

    SZÓNOCZKI JÁNOS MIHÁLY, a Miskolci Egyházmegye nyugalmazott görögkatolikus papja, a Magyarországi Ruszinok/Rutének Országos Szövetségének elnökhelyettese a Magyarországon élő ruszin közösség összefogásában, illetve képviseletében vállalt szerepe, valamint kultúrájának ápolását és széles körű népszerűsítését szolgáló tevékenysége elismeréseként;

    SZŐKE ZSIGMOND ZSÓFIA, a hamiltoni Arany János Magyar Iskola igazgatója a hamiltoni magyar katolikus közösség körében, illetve az észak-amerikai magyar cserkészet keretein belül végzett nyelv-, kultúra- és hagyományőrző tevékenysége elismeréseként;

    SZTOJANOVICS ANDRÁS evangélikus lelkész, a Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthon nyugalmazott intézményvezetője, az Idősek Tanácsának tagja a fogyatékkal élők, illetve az idősek ápolása és gondozása iránt elhivatott intézményvezetői munkája, valamint az idősek érdekképviseletében vállalt szerepe elismeréseként;

    TANEV DIMITER, a Magyarországi Bolgárok Egyesületének elnöke a Magyarországon élő bolgár közösség identitásának és kulturális örökségének megőrzését szolgáló tevékenysége elismeréseként;

    DR. TAR GYÖNGYI Hargita megyei tiszti főorvos, a Hargita megyei Népegészségügyi Igazgatóság igazgatója a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat munkáját, valamint a székelyföldi orvosok továbbképzését, illetve
az anyaországi és az erdélyi magyar orvosok közötti kapcsolatok fejlesztését segítő tevékenysége elismeréseként;

    TAY WEICHENG ALBERT zeneszerző, karmester, pedagógus, a Szingapúri Kodály Zeneakadémia alapító igazgatója a magyar klasszikus zenei kultúra, illetve a Kodály-módszer ázsiai népszerűsítéséhez hozzájáruló munkája elismeréseként;

    TÓTH GÁBORNÉ KATHONA ZSUZSANNA nyugalmazott lelkész, a Dunamelléki Református Egyházkerület Püspöki Hivatalának titkárságvezetője a Magyarországi Református Egyház vezetőinek munkáját segítő szolgálata, valamint közösségépítő és diakóniai tevékenysége elismeréseként;

    TÖRÖK DÉNES, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének volt elnöke a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete megalapításában és működtetésében vállalt kiemelkedő szerepe, valamint a nagycsaládosok érdekvédelmét szolgáló munkája elismeréseként;

    TURMEZEYNÉ DR. HELLER ERIKA énektanár, karvezető, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kara Ének-zenei Tanszékének habilitált egyetemi docense a zenepedagógia területén végzett magas színvonalú kutatói, oktatói és oktatásszervezői munkája, valamint a zenei tehetséggondozást szolgáló tudományos szakmódszertani tevékenysége elismeréseként;

    UZSALYNÉ PÉCSI RITA neveléskutató, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai docense, a Keresztény Neveléstudományi Kutatóműhely vezetője a keresztény értékrenden, illetve az érzelmi intelligencia fejlesztésén alapuló organikus pedagógiai módszer képviselőjeként végzett kiemelkedő tudományos és oktatói munkája elismeréseként;

    DR. VANEK BÁLINT, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa, a Repülésirányítási és Navigációs Kutatócsoport vezetője, a Rendszer- és Irányításelméleti Kutatólaboratórium laborvezető-helyettese az utasszállító repülőgépek környezetbarátabb, gazdaságosabb működését szolgáló kutatómunkája, valamint az ehhez kapcsolódó nemzetközi egyetemi, kutatóintézeti és ipari összefogás koordinálásában vállalt szerepe elismeréseként;

   DR. VÁRADI JUDIT zongoraművész, művészeti menedzser, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának egyetemi docense, a Partiumi Keresztény Egyetem Művészeti Karának óraadója a Debreceni Egyetem, illetve Debrecen város kulturális életét gazdagító több évtizedes koncertszervezői tevékenysége, valamint jelentős oktatói munkája és szakmai közéleti szerepvállalása elismeréseként;

   VARGA GYULA BALÁZS, a New Brunswick-i Széchenyi Magyar Iskola és Óvoda egykori igazgatója az amerikai magyar diaszpóra megmaradása, illetve anyanyelvének és kultúrájának megőrzése érdekében végzett
munkája elismeréseként;

    DR. VARGA SZABOLCS történész, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa a mohácsi csata egykori helyszínének kutatásában elért eredményei, a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyet népszerűsítő kisfilmek létrejöttében vállalt szakmai, valamint két évtizedes oktatói munkája elismeréseként;

    DR. VÁSÁRHELYI ZSUZSANNA pszichológus, a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kara Tanár- és Tanítóképző Tanszékének főiskolai docense, volt tanszékvezetője példaértékű pedagógusi pályája során végzett magas színvonalú oktatói és vezetői tevékenysége, valamint a Széchenyi István Egyetem műszaki tanárképzésének megvalósításában elért eredményei elismeréseként;

    DR. VÉCSEI LÁSZLÓ állatorvos, Csákberény község polgármestere Csákberény lakóinak szolgálatában végzett munkája, valamint a településen található avar kori temető feltárásának megszervezésében vállalt szerepe elismeréseként;

    VERTÁN GYÖRGY, a Tigra Computer- és Irodatechnikai Kft. ügyvezetője a magyar közigazgatási informatikai rendszerek és digitális közszolgáltatások fejlesztése érdekében végzett munkája, valamint sokrétű társadalmi, illetve karitatív tevékenysége elismeréseként;

    DR. VIRGA ÁGNES IBOLYA neurológus, az Emerson Hospital Concord Neurológiai Osztályának vezetője, a Magyar Amerikai Koalíció alelnöke, a Massachusettsi Magyar Egyesület volt elnöke, a Magyar Amerikai Orvostársaság vezetőségi tagja a Bostonban élő magyar közösségért végzett sokoldalú tevékenysége elismeréseként;

    VOJTKÓ FERENC, a Médiacentrum Debrecen Kft. rendezője, szerkesztője kiemelkedő ismeretterjesztő- és dokumentumfilm-rendezői, illetve szerkesztő-műsorvezetői pályafutása, valamint önzetlen karitatív tevékenysége elismeréseként.

 A Magyar Arany Érdemkereszt katonai tagozata kitüntetésben részesült:

    HORVÁTH ANDRÁS rendőr ezredes, a Terrorelhárítási Központ főigazgató-helyettese a Terrorelhárítási Központ folyamatos és eredményes működéséhez hozzájáruló, magas színvonalú munkája elismeréseként;

    DR. HUDÁK ZSOLT GYÖRGY rendőr ezredes, a  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese a rendőrség állományában végzett két és fél évtizedes, kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréseként;

    DR. PAÁL PÉTER GYÖRGY rendőr ezredes, a  Budapesti Rendőr-főkapitányság V. kerületi Rendőrkapitányságának kapitányságvezetője a rendőrség állományában végzett közel két és fél évtizedes kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréseként;

    DR. RIZMANN ANIKÓ KRISZTINA rendőr ezredes, a Nemzeti Védelmi Szolgálat Hivatalának hivatalvezetője a Belügyminisztérium állományában végzett több évtizedes, kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréseként;

    SZABÓ ATTILA tűzoltó alezredes, a  Katasztrófavédelmi Oktatási Központ Katasztrófavédelmi Kutatóintézetének vezetője a hazai tűzvizsgálati eljárások technikai, igazságügyi szakértői, illetve minőségbiztosítási rendszerének kidolgozásában vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként;

    SZITÁR FERENC rendőr ezredes, a  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitányhelyettese a rendőrség állományában végzett két és fél évtizedes, kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréseként;

    VERES FERENC rendőr alezredes, a  Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Nagykátai Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztályának vezetője a rendőrség állományában végzett közel három évtizedes, kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréseként.

(forrás: MTI)
hirdetés

cimkék

Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
hirdetés
hirdetés