hirdetés
hirdetés
2020. december. 01., kedd - Elza.
hirdetés

Adherencia Tudástár 2

Hogyan mérhetjük a beteg-együttműködést? 2. rész

Egészségügyi adatok retrospektív elemzése

A modern egészségügyi rendszerek olyan komplex informatikai megoldásokat alkalmaznak, melyekbôl kinyerhetôk a gyógyszerfelírási és gyógyszerkiváltási adatok, így kézenfekvônek tûnik, hogy ezekbôl az információkból következtessünk a betegek terápiahûségére. Ezzel a módszerrel sohasem tudjuk meg, hogy a betegek bevették-e kiváltott gyógyszereiket, de azért elég pontosan közelíthetjük a tényleges gyógyszerszedési mintázatokat, ha abból indulunk ki, hogy a beteg két kiváltás között elfogyasztotta a rendelkezésére álló hatóanyagmennyiséget. A gyógyszerkiváltási adatok elemzése során legtöbbször perzisztenciát mérünk (vagyis azt vizsgáljuk, hogy a pácienések mekkora hányada maradt a kezelésen egy bizonyos idô elteltével), és a vizsgált terápiára specifikus perzisztenciagörbéket rajzolunk fel. Nagyon fontos, hogy ezekbôl az adatokból egyértelmû és rekonstruálható módszerrel jussunk el a végeredményekig, mivel másként sem a terápiás területeket nem tudjuk összehasonlítani, sem a különbözô publikációkban található információk nem vethetôk össze egymással. Sajnálatos módon a nemzetközi szakirodalomban található perzisztenciaadatok jelentôs hányada részleteiben nem publikált módszerekre épül, ami jelentôsen korlátozza az eredmények összevethetôségét. Minden perzisztenciára vonatkozó információ esetén célszerû pontosan megadni az alábbi módszertani sarokpontokat:

• Mindig egyértelmûen definiálni kell, hogy mit tekintünk vizsgált terápiának. Egészen más eredményt kapunk, ha a koleszterinszint- csökkentôket együttesen vizsgáljuk, mint ha csak az atorvastatin hatóanyagot, vagy azon belül egy-egy konkrét márkanevû készítményt. A legelsô esetben azokat a betegeket is terápián maradónak tekintjük, akik hatóanyagot váltanak, a legutóbbi esetében viszont csupán azokat a pácienseket tartjuk perzisztensnek, akik az adott márkanevû gyógyszer mellett tartanak ki.

• Alapvetô jelentôségû, hogy mit tekintünk napi dózisnak, hiszen ezzel az értékkel fogjuk megbecsülni, hogy a páciens által utoljára kiváltott gyógyszeradag hány napnyi kezelést biztosít. A napi dózist becsülhetjük orvosszakmai alapon, meghatározva, hogy a vizsgált hatóanyagból mennyit célszerû naponta adni, de dolgozhatunk a WHO által megadott napi dózisokkal (defined daily dose, DDD) is. Mindkét megoldás statikus, és független a vizsgált betegkör tényleges gyógyszerszedési mintázatától. Ennél életszerûbb eredményre jutunk, ha megpróbáljuk a napi dózist a vizsgált populáció felhasználási adataiból levezetni. Ennek két fô módja lehet: az egyik, hogy a teljes populációban megvizsgáljuk a felírt napi dózisok (prescribed daily dose, PDD) eloszlását, és a leggyakoribb értékkel dolgozunk tovább, vagy tehetjük azt is, hogy minden egyes vizsgált páciens esetében meghatározzuk a rá jellemzô saját napi dózisát, és a perzisztencia számításakor ezeket használjuk. Bármelyik megoldás megfelelô eredményre vezet, alapvetô azonban, hogy az eredmények értelmezéséhez szükséges a pontos módszertan ismerete.

• Minden beteg esetében elôfordulhatnak hosszabb-rövidebb „kihagyások”, így a harmadik módszertani sarokpont annak definíciója, hogy legfeljebb milyen hosszúságú terápiás szünet esetén tekintünk egy beteget terápián maradónak. A Nemzetközi Gyógyszer-gazdaságtani Társaság (International Society for Pharmacoeconomics and Outcome Research, ISPOR) definíciója maximum 60 napnyi kihagyást enged meg, azonban célszerû a perzisztenciagörbék megrajzolása során több ilyen ún. „grace periódus” alkalmazása mellett is vizsgálatokat végezni. Amennyiben ismerjük a perzisztenciagörbéket 60–120–180 napos „grace periódus” mellett is, és a kapott perzisztenciák hasonlók, minimálisnak tekinthetjük annak esélyét, hogy bármely jelentôs torzító tényezôrôl megfeledkeztünk a számítások során.

Az első részhez kattintson IDE

Dr. Molnár Márk Péter, Corvinus Egyetem
a szerző cikkei

Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
hirdetés
hirdetés